My B.ball Team !!!

Yêu....nhiều.....!!!!
 1. Tí nữa đấu CK mà vẫn phởn thế này đây !!!
 2. Hờ hờ...!!!
 3. Đội nam, chu choa....!!!
 4. Chuẩn bị măm măm....! Zê....!!!
 5. Đội nữ mềnh....!!!
 6. Bao nhiêu ngày lăn lộn chỉ vò cái này đây !!!
 7. Background của Bu's Club !!!
 8. Hồ cá nữa chứ !!!
 9. Kết nhất em Cún này...!!!
 10. Đây là tại Cơm Rang Quán !!!
 11. Ôi chao....2 thầy trò nhà mềnh !!!
 12. Hia hia !!! 2 con đú !!!
 13. 13...!!!
 14. Nhắng !!!
 15. Số 10 Ba Đình Nga Sơn !!!
 16. Dương Thuần đẹp zai !!!!
 17. Nhí nhố !!!
 18. Sư phụ mình nè !!!
 19. Đội trưởng Dũng Trâu ....!!!
 20. Show cùng Trúc Tịnh !!!
Hiển thị ảnh 1 đến 20 của 20