Đi chơi đại lễ! ^^

 1. ^^
 2. Nghiêng nghiêng
 3. Mệt rùi
 4. hihi
 5. Cột cờ Hn
 6. Nice ^^
 7. Cờ đỏ sao vàng
 8. Đẹp ^^
 9. Kem kem
 10. TLN
 11. 2 ng ni rất chi là điệu ná!
 12. Với bạn Vịt
 13. Tư thế ngồi ăn rất biểu cảm!
 14. Cái cọc ngày xưa của Ngô Quyền
 15. Tạo " ráng"
 16. Điêu kinh
 17. Tại nạ nghề nghiệp của phó nháy!
 18. Lúc mới đến Bảo tàng nè!
Hiển thị ảnh 1 đến 20 của 20