Album của Precious Stone

Album của Precious Stone

 1. Ngày gió

  Ảnh
  8
  Ảnh cuối
  30-03-2012, 12:31 AM
 2. Đi chơi đại lễ! ^^

  Ảnh
  20
  Ảnh cuối
  30-09-2011, 02:03 PM
 3. Tết Canh Dần

  Ảnh
  6
  Ảnh cuối
  04-03-2010, 08:08 PM
 4. Phòng iu!

  Ảnh
  5
  Ảnh cuối
  20-09-2009, 12:32 AM
 5. Hành trình của quá nhiều cảm xúc!

  Ảnh
  0
  Ảnh cuối
  None