PDA

View Full Version : Kỷ niệm 80 năm thành lập trường  1. Thông báo về việc phối hợp tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập trường giữa D2T Forum và nhà trường
  2. Thư ngỏ
  3. Kế hoạch kỷ niệm 80 năm thành lập trường
  4. Thư mời hội trường 80 năm
  5. [Thông báo] Kế hoạch tổ chức hội trại kỷ niệm 80 năm thành lập trường
  6. Thư mời tham gia hội trại
  7. Đăng ký tham dự Đêm hội đốt lửa trại mừng 80 năm thành lập trường
  8. [Thông báo] Chương trình Hội trại 80 năm thành lập trường
  9. Đêm lửa trại 11.11.11
  10. Tập ảnh những ngày kỉ niệm