PDA

View Full Version : Khóa 05-08 1. [05-08] Ai dân 10b3 khóa 05-08 vào báo danh đê
 2. [05-08] Dân B10 khóa 05-08 đâu............:D
 3. [05-08] B4 - Những kỉ niệm. Post phát !
 4. [05-08] B12 mọi thời đại đây!
 5. [05-08] B5 đâu vào đây nè
 6. [05-08] Những kẻ rỗi rãi - fromB4
 7. Pà kon khóa 2005-2008 vào đây làm quen đê
 8. [05-08] Ảnh lớp B11 nè (em bon chen tí )
 9. Seri ảnh "NGÀY KHAI TRƯỜNG".
 10. [05-08] B7 Những cuộc vui ko hồi kết
 11. Ảnh chụp 1 kỉ niệm với trường
 12. [Album] Ảnh khoá 05-08
 13. [05-08] Hoài niệm về B9
 14. [05-08] B6 đâu vào xem nhá
 15. [05-08] CLICK..XEM!!!!! B1 NO1
 16. [05-08] Wellcome to B8 ^^!
 17. Gửi Đội Bóng Khóa 05-08
 18. Giới thiệu về khoá 05-08