PDA

View Full Version : Khóa 06-09 1. Tèo tèo ...pà con khóa 06-09 chẳng lẽ để thua mấy anh chị khóa trước sao
 2. [06-09] A12 News !!
 3. [06-09] A1 - Quả cuối trước khi gác kiếm
 4. [06-09] A13 Class - Come on babies !!!
 5. [06-09] Giới thiệu về A5 nè pà kon.
 6. [06-09] A4- Mời các bạn vào ^^
 7. [06-09] A6 Family
 8. [06-09] Hi ! Cho A8 góp vui với các bạn ơi
 9. Khoá 06-09 báo danh !
 10. 06-09 nói lời chào nào!!!! hihi
 11. Gửi khoá 06-09
 12. [06-09] Lớp A7
 13. Nội qui box 06-09
 14. [06-09] Lịch sử hình thành và phát triển
 15. [06-09] A11 đâu!!!!!!!!vào báo danh cái coi nào!!!!!!!!!!!
 16. Theo bạn thì bạn nam và nữ nào học giỏi nhất khoá này