PDA

View Full Version : Giới thiệu các trường Đại Học...!!! Tuần này: Học Viện Ngân Hàngmem_vip
22-06-2009, 05:40 PM
Mô hình Học viện Ngân hàng hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển liên tục trong hơn 40 năm của hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Ngân hàng Việt Nam. Học viện Ngân hàng được chính thức thành lập ngày 09/02/1998 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng với chức năng và nhiệm vụ chính sau:
Mô hình Học viện Ngân hàng hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển liên tục trong hơn 40 năm của hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Ngân hàng Việt Nam. Học viện Ngân hàng được chính thức thành lập ngày 09/02/1998 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng với chức năng và nhiệm vụ chính sau:

- Đào tạo cán bộ có trình độ giáo dục chuyên nghiệp, đại học và sau đại học về lĩnh vực Tiền tệ - Tín dụng - Ngân hàng và Tài chính.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ về ngân hàng theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu của các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng khác và nhu cầu của các doanh nghiệp và dân cư.
- Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Cung ứng các dịch vụ tư vấn về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.
- Biên soạn, xuất bản các giáo trình, tạp chí, các ấn phẩm khoa học và chuyên môn về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

Ngay sau khi được thành lập Học Viện Ngân hàng nhanh chóng kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý. Với 37 năm truyền thống và 5 năm phát triển ở tầm cao mới, Học viện ngân hàng đã và đang phát triển thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn về lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính.

Với hệ thống cơ sở đào tạo trên phạm vi toàn quốc bao gồm Hà Nội, Phú Yên, Hà Tây và Bắc Ninh, Hoạt động đào tạo và nghiện cứu khoa học của Học viện đang không ngừng nâng cao về chất lượng. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Học viện Ngân hàng đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng: 1 huận chương Độc lập hạng ba, 8 huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; Chủ tịch nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng 47 huân chương Itxala hạng nhất, nhì, ba. Ngoài ra, Học viện còn được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng nhiều Bộ và các tổ chức đoàn thể cấp Trung ương trao tặng nhiều huy chương, bằng khen và cơ thi đua các loại. Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, Học viện Ngân hàng đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện và phát triển. Trong chiến lược phát triển đến năm 2010, Học viện Ngân hàng đang đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính.
website: http://www.hvnh.edu.vn/
Còn đây là điểm chuẩn vào trường năm ngoái:

Tên ngành Mã ngành Hệ Điểm chuẩn NV1
Điểm xét tuyển Chỉ tiêu Điểm chuẩn
Hệ thống thông tin quản lí 404 DH 23
Kế toán 402 DH 23
Quản trị - Kinh doanh 403 DH 23
Tài chính - Ngân hàng 401 DH 24
Tiếng Anh 751 DH 20 (khong nhan he so)
Thấy có chất lượng Thanks cho tớ phát đang phấn đấu làm mod....:phew:

kẻ xấu
22-06-2009, 08:57 PM
Chẳng có chất lượng quái gì cả ? cái này tìm kiếm ở đâu chẳng có, Nếu muốn được " Thank " thì dùng chữ của mình ấy, viết lên sự hiểu biết của mình, còn cop về thì nói làm gì ? Phải cho người ta biết thêm thông tin đắt giá hơn ... :))

Đấy chưa kể cop mà ko để trong Trích dẫn đấy, đáng phạt !

vitaminb12
22-06-2009, 09:05 PM
(:| mỗi tuần 1 bài :| Nghĩa là 200 tuần sau thì sẽ hoàn thành các bài viết về các trường đại học cao đẳng. :| Tham vọng hơi quá nhỉ :))
@mem_vip : cho đến khi nào tớ chưa biết rõ danh tính của bạn, thì có lẽ bạn chưa có cơ hội để phấn đấu đâu nhe :D

duynamckbk7
23-06-2009, 01:12 AM
Mô hình Học viện Ngân hàng hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển liên tục trong hơn 40 năm của hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Ngân hàng Việt Nam. Học viện Ngân hàng được chính thức thành lập ngày 09/02/1998 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng với chức năng và nhiệm vụ chính sau:
Mô hình Học viện Ngân hàng hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển liên tục trong hơn 40 năm của hệ thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Ngân hàng Việt Nam. Học viện Ngân hàng được chính thức thành lập ngày 09/02/1998 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng với chức năng và nhiệm vụ chính sau:

- Đào tạo cán bộ có trình độ giáo dục chuyên nghiệp, đại học và sau đại học về lĩnh vực Tiền tệ - Tín dụng - Ngân hàng và Tài chính.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ về ngân hàng theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu của các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng khác và nhu cầu của các doanh nghiệp và dân cư.
- Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Cung ứng các dịch vụ tư vấn về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.
- Biên soạn, xuất bản các giáo trình, tạp chí, các ấn phẩm khoa học và chuyên môn về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

Ngay sau khi được thành lập Học Viện Ngân hàng nhanh chóng kiện toàn mô hình tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý. Với 37 năm truyền thống và 5 năm phát triển ở tầm cao mới, Học viện ngân hàng đã và đang phát triển thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn về lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính.

Với hệ thống cơ sở đào tạo trên phạm vi toàn quốc bao gồm Hà Nội, Phú Yên, Hà Tây và Bắc Ninh, Hoạt động đào tạo và nghiện cứu khoa học của Học viện đang không ngừng nâng cao về chất lượng. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Học viện Ngân hàng đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng: 1 huận chương Độc lập hạng ba, 8 huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; Chủ tịch nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng 47 huân chương Itxala hạng nhất, nhì, ba. Ngoài ra, Học viện còn được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng nhiều Bộ và các tổ chức đoàn thể cấp Trung ương trao tặng nhiều huy chương, bằng khen và cơ thi đua các loại. Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, Học viện Ngân hàng đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện và phát triển. Trong chiến lược phát triển đến năm 2010, Học viện Ngân hàng đang đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính.
website: http://www.hvnh.edu.vn/
Còn đây là điểm chuẩn vào trường năm ngoái:

Tên ngành Mã ngành Hệ Điểm chuẩn NV1
Điểm xét tuyển Chỉ tiêu Điểm chuẩn
Hệ thống thông tin quản lí 404 DH 23
Kế toán 402 DH 23
Quản trị - Kinh doanh 403 DH 23
Tài chính - Ngân hàng 401 DH 24
Tiếng Anh 751 DH 20 (khong nhan he so)
Thấy có chất lượng Thanks cho tớ phát đang phấn đấu làm mod....:phew:

Thông tin của e chậm gần 7 năm so với thực tế :(( E phải Update thông tin đi chứ :)