PDA

View Full Version : Danh sách, kết quả thi đấu, bảng xếp hạng BBT1#06-Center
05-07-2009, 11:20 AM
Bảng xếp hạng vòng 1 BBT :
TT Đội Hệ số
1. Đào Duy Từ + 34
2. Club BMW + 22
3. XSMB + 16
4. Club LHR + 6
5. Chip Dunk - 6
6. Club 113 - 16
7. Trẻ Hàm Rồng - 22
8. Ba Đình - 34
Chú ý: Topic này dành cho việc công bố lịch thi đấu và kết quả thi đấu.Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức, ai spam sẽ phạt thẻ đỏ ngay, nói nhanh cho nó vuông khỏi thắc mắc nhiều, còn bình luận thì sang topic khác:loa::loa:

vietengland_15_7
05-07-2009, 09:00 PM
ơ đào duy từ lại là +34 . giải thích đi , nhìn chả hiểu gì cả à

#06-Center
06-07-2009, 10:32 PM
Kết quả vòng 2:
-Trận 1:Đào duy từ - chip dunk: 60 - 12
-Trận 2:XSMB - Ba Đình: 60 - 8
-Trận 3:BMW - 113: 29 - 12
-Trận 4:LHR - trẻ Hàm Rồng: 10 - 0 (trẻ HR bỏ trận)
Bảng xếp hạng sau vòng 2:
TT Đội Hệ số
1.Đào duy từ + 82
2. XSMB + 68
3. BMW + 39
4. LHR + 16
5. Trẻ HR - 32
6. 113 -33
7. Chip Dunk - 48
8. Ba Đình - 86

Huyenthoai07
07-07-2009, 09:41 AM
lịch thi đấu vòng 3, thứ 7 ngày 11/7
trận 1: LHR vs Đào Duy Từ 16h00
trận 2: Chip dunk vs 113 16h30
trận 3: BMW vs XSMB 17h00
trận 4: Ba Đình vs trẻ HR 17h30

vòng 4, chủ nhật 12/7
trận 1: Chip dunk vs BMW 16h00
trận 2: Đào Duy Từ vs 113
trận 3: LHR vs XSMB 17h00
trận 4: Ba Đình vs Trẻ HR 17h30
Ban tổ chức: 36 dunk

#06-Center
01-08-2009, 08:57 AM
Lịch thi đấu tiếp nè

Thứ 7 (ngày 1\8\2009):
Trận 1: 113 vs ĐDT
Trận 2: XSMB vs HR
Trận 3: LHR vs Chip Dunk

Chủ nhật (2\8\2009):
Trận 1: BMW vs Chip Dunk
Trận 2: ĐDT vs XSMB
Trận 3: 113 vs LHR

#06-Center
02-08-2009, 10:17 PM
Lịch thi đấu tuần sau :

-Thứ 7 ( 08/082009 )
+ ĐDT vs ChipDunk
+ LHR vs HR
+ BMW vs 113

-CN ( 09/08/2009 )
+ HR vs ChipDunk
+ ĐDT vs BMW
+ 113 vs XSMB

Bảng xếp hạng

1.ĐDT: Điểm: 200 Thắng: 8 Thua: 1
2.BMW: Điểm: 152 Thắng: 8 Thua: 1
3.XSMB: Điểm: 94 Thắng: 5 Thua: 4
4.113: Điểm: 77 Thắng: 4 Thua: 5
5. LHR: Điểm: 23 Thắng: 4 Thua: 5
6. HR: Điểm: 6 Thắng: 2 Thua: 6
7.ChipDunk: Điểm:... Thắng: 0 Thua: 8

#06-Center
11-08-2009, 03:56 PM
Lịch thi đấu tuần sau :

-Thứ 7 ( 15/082009 )
+ ĐDT vs HR
+ LHR vs BMW
+ ChipDunk vs XSMB

-CN ( 16/08/2009 )
+ HR vs BMW
+ LHR vs XSMB
+ 113 vs ChipDunk

Bảng xếp hạng

1.ĐDT: Điểm: 217 Thắng: 10 Thua: 1
2.BMW: Điểm: 110 Thắng: 8 Thua: 2
3.XSMB: Điểm: 95 Thắng: 6 Thua: 4
4.113: Điểm: 77 Thắng: 4 Thua: 7
5. LHR: Điểm: 23 Thắng: 4 Thua: 7
6. HR: Điểm: 6 Thắng: 2 Thua: 6
7.ChipDunk: Điểm:... Thắng: 1 Thua: 9