PDA

View Full Version : TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THÔNG BÁO Điểm tuyển NV1 bậc đại học; điểm ĐKXT và chỉ tiêu NV2 năm 2010Candy
12-08-2009, 10:27 PM
Thông tin chi tiết tại: http://www.daoduytu.edu.vn/home/giao-duc-tuyen-sinh/115-truong-dai-hoc-hong-duc-thong-bao-diem-tuyen-sinh-nv1-va-nv2-nam-2009.html