PDA

View Full Version : phòng tranhchiphoi001
01-08-2006, 02:25 PM
kenshin
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/tomoe011.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/IGb_Kenshin_Tomoe_redrain1.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/wall_kenshin01-11521.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/Rurouni20Kenshin20Volume20191.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin061.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin031.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin_59_8001.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin_47_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin_50_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin_54_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kenshin_49_10241.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/IG_Kenshingumi_group1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/IG_Kenshin_Kaoru_umbrella1.jpg


còn đây là bộ sưu tập kiếm trong kenshin nè
RUROUNI KENSHIN

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/417774b0.jpg
TOMOE
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/Rurouni_Kenshin_-_Sword_-_Tomoe_Yuk.jpg
SHINOMORI
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/Rurouni_Kenshin_-_Sword_-_Shinomori.jpg
HAJIME
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/Rurouni_Kenshin_-_Sword_-_Hajime_Sa.jpg
MAKOTO
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/Rurouni_Kenshin_-_Sword_-_Makoto_Sh.jpg

ngayxua
01-08-2006, 02:36 PM
Tranh đẹp lắm, lãng mạng nữa chứ. Bạn đưa lên nhiều vào để mọi người cùng thưởng thức nhé

chiphoi001
07-08-2006, 10:49 AM
nữa nè
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/17_RKKenshin021.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/RKHiten31.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/ken0051.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/TopManga_Rurouni_Kenshin_031.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/ulan25-001-10241.jpg

chiphoi001
07-08-2006, 10:55 AM
hikaru no go nèhttp://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_24_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/GOtournament1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hngx01_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_20_10241.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_25_10241.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_6_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_5_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_3_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/no1101.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/no1051.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/no661.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/no1141.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/post-2-10912432501.jpg

chiphoi001
07-08-2006, 11:00 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/sai_wall51.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_23_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/normal_HNG20Wall1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/img_7899_57807_11.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/saibook-561.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/saibook-051.jpg

chiphoi001
07-08-2006, 11:01 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_tiger1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/saibook-6511.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/hikaru_22_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/saibook-5711.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/saibook-6111.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/saibook-6211.jpg

chiphoi001
08-08-2006, 01:41 PM
AYASHI NO SERES
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/ceres1m1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/group6m1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/group1m1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/group2m1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/a41.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/a21.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/a11.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/gallery141.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/4091997031b1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/1ed392001.jpg

chiphoi001
11-08-2006, 08:36 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/aya-home1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/home031.jpg

chiphoi001
11-08-2006, 08:40 AM
naruto

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/naruto-wallpaper-61.jpg

chiphoi001
11-08-2006, 08:41 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/naruto-wallpaper2-8001.jpg

chiphoi001
11-08-2006, 08:46 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/naruto-wallpaper1.jpg

ngayxua
11-08-2006, 08:47 AM
he...he... già rồi nhưng nhìn thấy tranh của bon trẻ làm mình cũng thấy ham hố như được trẻ lại. ngày xưa chỉ đọc chuyện vẽ bằng tay nên cũng chẵng đẹp, như hecman, cậu bé ba mắt, cô bé giỏi võ, teppi, sôngôku....

chiphoi001
11-08-2006, 08:53 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/naruto_1379941.jpg

chiphoi001
11-08-2006, 08:57 AM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/86ef4dd31.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/2b3beb661.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/af3d65081.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/efdcc5631.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/54f418e51.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/3kazesm1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kazehikaru_cover1.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kazehikaru_cover1.jpg
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kazehikaru21.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kazehikaru21.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/kazehikaru41.jpg

ngayxua
12-08-2006, 11:24 AM
http://www.daoduytu.net/forum/attachment.php?attachmentid=52&stc=1&d=1155406983

haidh
12-08-2006, 12:12 PM
Kaze Hikaru đọc được mỗi tội ghét nhất là amie bị vẽ và pê đê không chịu được, nhất là những tay như Tham mưu hay cả Saito cũng mắc bệnh đồng tính nam, mà tôi là kị giơ với loại này,đọc đến đoạn nào có nó là sởn gai ốc luôn!

chiphoi001
16-10-2006, 04:48 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/wallpaper41_8001.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 04:50 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/wallpaper37_8001.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/cmconan41.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/wallpaper18_10242.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/011.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/deathnote_1_10241-1.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 04:51 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/conan1131.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 04:58 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/dyn001_original_200_288_pjpeg_56981.jpg

http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/yazawa_nana1.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 04:59 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/yahoo_front1smallsize1.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:00 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/photo_4591341.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:02 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/205m2o1.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:03 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/FY-GGrass_8001.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:04 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/fushigi_yugi_131.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:06 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/deathnote_4_8001.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:07 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/deathnote_2_8001.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:08 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/narutow501.jpg

chiphoi001
16-10-2006, 05:09 PM
http://i68.photobucket.com/albums/i27/hijakata/tsubasareservoir_9_8001.jpg

6761
31-01-2007, 12:18 AM
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/41.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/88.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/94.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/202-1.gif
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/27.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/3.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/26.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/20.jpg
------------------------------------------
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/70.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/Sasuke6.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/6.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/168.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/210.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/78.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o309/6761/126.jpg

Jimmy Page
20-02-2007, 04:29 PM
Khè khè, truyện tranh Nhật chỉ được cái hoa hòe hoa sói chứ chẳng có gì gọi là "thông minh" hay "sáng tạo". Nhìn đây mà học tập này

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/Asterixcover-6.jpg
Đây là bìa truyện Asterix & Obelix tập 2: Asterix và nữ hoàng Cleopatra

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ce/Cleopatra_sheet.jpg
Còn đây là poster phim Cleopatra, năm 1963 do Elizabeth Taylor thủ vai

Thế nào, khà khà
------------------------------------------
Nhân đây có luôn mấy cái ảnh của bộ truyện tranh Super Classic này

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f0/Asterix_the_gaul.jpg
Asterix trong lần đầu tiên ra mắt độc giả

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/78/Asterixcover-the_golden-sickle.jpg/220px-Asterixcover-the_golden-sickle.jpg
bìa tập 2 của bộ truyện: Asterix và cái liềm vàng

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/19/Asterixcover-asterix_and_the_goths.jpg/220px-Asterixcover-asterix_and_the_goths.jpg
Asterix và người Goth

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/45/Asterixcover-asterix_the_gladiator.jpg/220px-Asterixcover-asterix_the_gladiator.jpg
Asxterix - võ sĩ giác đấu

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f3/Asterixcover-asterix_and_the_banquet.jpg/220px-Asterixcover-asterix_and_the_banquet.jpg
Vòng quanh xứ Gaul (Le tour de Gaul)

http://http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/47/Asterixcover-7.jpg/220px-Asterixcover-7.jpg
Cuộc đại chiến

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8d/08-00_Britain.jpg/220px-08-00_Britain.jpg
Asterix đến Anh

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/Asterixcover-09.jpg/220px-Asterixcover-09.jpg
Asterix và những người Norman

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/ee/Asterixcover-10.jpg/220px-Asterixcover-10.jpg
Lính viễn chinh Asterix

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/76/Asterixcover_-_asterix_and_the_chieftain%27s_shield.jpg/220px-Asterixcover_-_asterix_and_the_chieftain%27s_shield.jpg
Tập nào đây chả nhớ nữa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4d/Asterixcover-12.jpg/220px-Asterixcover-12.jpg
Asterix thi Olempic

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0b/Asterixcover-13.jpg/220px-Asterixcover-13.jpg
Cái vại đầy tiền

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/30/Asterixcover-14.jpg/220px-Asterixcover-14.jpg
Asterix đến Tây Ban Nha

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/08/Asterix15-AsterixandtheRomanAgent.jpg/220px-Asterix15-AsterixandtheRomanAgent.jpg
Tên gián điệp Roma

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/39/Asterix16-AsterixInSwitzerland.jpg/220px-Asterix16-AsterixInSwitzerland.jpg
Asterix đi Thụy Sĩ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d3/Asterix20-AsterixInCorsica.jpg/220px-Asterix20-AsterixInCorsica.jpg
Asterix ở Corsica

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/61/Asterix21-AsterixandCaesarsGift.jpg/220px-Asterix21-AsterixandCaesarsGift.jpg
Món quà của Caesar
------------------------------------------
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/79/AsterixCover-29-AsterixandTheSecretWeapon.jpg/220px-AsterixCover-29-AsterixandTheSecretWeapon.jpg
Vũ khí bí mật (hay còn gọi là Hoa hồng và thanh gươm)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d6/Asterixcover-23.jpg/220px-Asterixcover-23.jpg
Công ty của Obelix

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/16/Asterixcover-26.jpg/220px-Asterixcover-26.jpg
Vàng đen (hay còn gọi là Asterix kiểu Odyssee)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/24/Asterixcover-31.jpg/220px-Asterixcover-31.jpg
Những nữ diễn viên

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/10/Fallsky.jpg/220px-Fallsky.jpg
Trời sập

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/51/Asterix-Main_Gaul_characters.jpeg/300px-Asterix-Main_Gaul_characters.jpeg

Toàn thể các nhân vật Gaul: Geriatrix aka Arthritix, Unhygienix , Obelix, Dogmatix, Asterix, Vitalstatistix, Getafix, Fulliautomatix and Cacofonix

chiphoi001
02-03-2007, 10:37 AM
Thực sự tớ không biết cậu có ý gì mà luôn miệng chê bai manga được rồi ,nếu cậu muốn mọi người biết truyện tranh Nhật là nhảm nhí thì hãy chỉ dẫn chứng đi ,cái gì cũng phải có dẫn chứng cụ thể chứ hay cậu không hiểu nổi những gì mà mangaka gửi gắm nên nói năng hàm hồ như vậy. Nếu muốn chỉ ra cái hay của comic để mọi người biết thì hãy viết ra chứ ,viết vài câu như vậy là ám chỉ muốn xảy ra war hay là gì đây. Thật là không hiểu nổi đây là topic phòng tranh mà hãy gửi pic lên và nêu cảm nghĩ (nếu muốn) chứ không phải chỉ trích sở thích của người khác ..

Chihiro
20-08-2010, 08:44 PM
tôi chưa thấy bạn Jimmy Page là mod mà ăn nói như thế, nếu chê manga thì bạn phải có cái gì dẫn chứng để nói chuyện chứ ...

ctyphuongtuan
23-10-2012, 08:59 AM
này trong manga nhật nhiều kinh, nhiều hình cònc:dribble:c:dribble:c:dribble:c:dribble:c:drib ble: hơn nữa :X