PDA

View Full Version : Conan 67+...Mr.linhlong8
02-09-2009, 03:00 PM
Bạn chưa đọc Conan 66... click vào đây :
http://www.daoduytu.edu.vn/forum/showthread.php?p=134932#post134932

Conan 67 - Chapter 1: Cuộc tranh tài
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/49101242833396.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/80231242833399.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/88401242833403.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/53291242833407.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/56761242833411.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/23651242833415.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/96071242833419.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/43251242833423.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/47011242833428.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/81701242833432.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/96391242833438.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/63021242833443.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/53941242833448.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/75061242833453.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/73131242833457.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/20/10/49761242833461.jpg
Conan 67 - Chapter 2: Bí ẩn của nhà kho
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/85731243439017.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/52991243439022.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/24031243439027.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/47741243439034.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/90971243439039.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/15111243439044.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/75221243439048.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/53441243439052.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/82651243439056.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/36861243439059.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/68831243439063.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/94671243439067.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/28161243439071.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/52961243439076.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/69411243439080.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/27/10/94641243439084.jpgNguồn : google.com.vn sớt Conan....

Mr.linhlong8
02-09-2009, 03:15 PM
Conan 67 - Chapter 3: Lá bùa hộ mệnh
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/12491243737420.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/77651243737425.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/36791243737429.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/12921243737434.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/74461243737438.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/83731243737443.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/43511243737448.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/26611243737454.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/58781243737460.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/73641243737465.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/32921243737471.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/73401243737477.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/50211243737482.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/87761243737487.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/93621243737491.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/05/31/09/56881243737496.jpg
Conan 67 – Chapter 4: Trận đấu tuyệt vời
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/67341244367754.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/66001244367762.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/40121244367767.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/36601244367771.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/64421244367776.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/92481244367781.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/22181244367785.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/46091244367791.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/63641244367796.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/27521244367800.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/66261244367805.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/27911244367810.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/83351244367815.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/97091244367820.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/60311244367825.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/07/04/78461244367829.jpg


Nguồn : google.com.vn sớt Conan....

Mr.linhlong8
02-09-2009, 03:24 PM
Conan 67 - chap 5: Lá bùa về tay ai
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/36891245079393.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/66171245079400.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/39701245079404.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/46331245079410.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/97051245079417.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/15831245079421.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/14871245079427.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/35021245079432.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/12181245079437.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/81471245079443.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/39401245079448.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/18191245079454.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/44551245079459.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/69521245079468.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/87191245079473.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/15/10/40801245079479.jpg
Conan 67 - chapter 6:Bộ đồ Goth Loli
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/88851245745308.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/66161245745335.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/71891245745383.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/41921245745416.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/79301245745440.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/44381245745493.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/27591245745528.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/60781245745591.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/79171245745670.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/82261245745740.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/11311245745812.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/88181245745894.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/33001245745919.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/84531245745941.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/23791245745964.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/23/03/64031245745971.jpgNguồn : google.com.vn sớt Conan....

Mr.linhlong8
02-09-2009, 03:30 PM
Conan 67 - chap 7: Bộ đồ bị nguyền rủa
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/1.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/2.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/3.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/4.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/5.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/6.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/7.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/8.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/9.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/10.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/11.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/12.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/13.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/14.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/15.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20697/16.jpg
Conan 67 - chap 8:Thứ dễ thay đổi và mong manh nhất.
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/001.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/002.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/003.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/004.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/005.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/006.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/007.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/008.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/009.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/010.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/011.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/012.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/013.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/014.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/015.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20698-1/016.jpg
Conan 67 - chap 9: Ngày mai là ngày... .
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/1.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/2.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/3.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/4.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/5.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/6.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/7.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/8.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/9.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/10.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/11.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/12.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/13.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/14.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/15.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20699/16.jpg

Conan 68...
http://www.daoduytu.edu.vn/forum/showthread.php?p=134941#post134941


Nguồn : google.com.vn sớt Conan....