PDA

View Full Version : Conan 68+...Mr.linhlong8
02-09-2009, 04:03 PM
bạn chưa đọc Conan 67... Click vào đây:
http://www.daoduytu.edu.vn/forum/showthread.php?p=134938#post134938

Conan 68 Chapter 1 Vùng Nguy Hiểm
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/1.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/2.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/3.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/4.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/5.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/6.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/7.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/8.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/9.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/10.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/11.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/12.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/13.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/14.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/15.jpg
http://i368.photobucket.com/albums/oo127/serapy90/Conan/chap%20700/16.jpg
Conan 68 Chapter 2 Mười Ba chiếc áo đỏ
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/81121249144892.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/14061249144897.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/22671249144902.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/29141249144906.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/19761249144912.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/47271249145031.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/41371249144921.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/92141249144929.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/82601249144933.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/50061249144940.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/75741249144948.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/52171249144954.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/42971249144964.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/76461249144978.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/33061249144983.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/01/11/33851249144989.jpgNguồn : google.com.vn sớt Conan

Mr.linhlong8
02-09-2009, 04:18 PM
Conan 68 Chapter 3:Mục tiêu của kẻ đánh bom
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/72351249514467.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/22001249514471.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/85781249514475.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/67951249514479.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/76751249514483.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/89621249514487.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/98791249514491.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/11061249514495.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/55231249514503.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/11981249514507.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/65551249514511.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/10621249514515.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/68271249514520.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/75881249514527.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/26431249514533.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/06/06/19591249514539.jpg
Conan 68 chapter 4: Sự thật phía sau trận bão tuyết
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/22621250356858.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/14941250356862.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/37171250356866.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/71651250356871.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/26661250356875.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/24001250356879.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/52551250356884.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/86001250356892.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/81001250356898.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/32731250356905.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/76551250356911.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/40251250356918.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/15121250356928.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/83451250356933.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/69021250356939.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/16/12/86211250356945.jpg
Nguồn : google.com.vn sớt Conan
-----------------------------------------


Translator: N2TN
Editor: KMC
Uploader: Sonata
Nguồn:mangakey.blogspot.com
Conan Chap 704:Ai là người gửi
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/pad6crwccsmljjwgkuc.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/7cwor6b16lcnn60ub261.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/txzdwop617v056tgck3.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/850y8pwcz7p7l2ep8uq.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/2u5uywjwlsg533dletw.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/3ct18aqiq4g1w3oztmn.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/p1ucb40pkrs02wp9cjhc.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/dkh2ktrrwzv6c38jj8jz.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/68rhtkq3ytt74ca88.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/4iye8lt66k8b4ruo89ko.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/pegnlz5ve92fjro5si4r.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/m1a92neo5oqvzt1f4gm3.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/nb82xkl7yhlh3oik26zn.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/o67rvqng7czwasy6kx0p.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/sks5ypr7olc3trsogi8.jpg
http://upanh.com/uploads/28-Aug-2009/2vrzafd7tdav1csvcxvh.jpg

c4ddt0104
03-09-2009, 12:43 PM
sao hok đưa file nén lên bạn? đọc online thía này... đc mediafire là đẹp nhất.
mà 1 tập conan của Kim Đồng gồm 11 chap, theo tớ hôm hâm lên ngồi tính thì mới đang tập 67 thui, làm j đã đến tập 68

Mr.linhlong8
08-09-2009, 05:46 PM
Conan chap 705: TÌnh yêu của cô Kobayashi
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/01.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/02.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/03.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/04.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/05.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/06.jpg
http://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/07.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/08.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/09.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/10.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/11.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/12.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/13.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/14.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/15.jpghttp://i291.photobucket.com/albums/ll293/nhibunleo/conan%20chap%20705/16.jpg\

c4ddt0104
14-09-2009, 02:22 PM
conan chapter 706 (sau chapter ty của cô giáo)

http://www.mediafire.com/download.php?mdfnmmytnv0

chiphoi001
13-11-2009, 03:23 PM
sao up conan tràn lan vậy.gộp lại làm một đi chứ. Mà post lên thì nén file chứ, để vậy load ảnh chậm quá