PDA

View Full Version : Kiểm tra khả năng nghe tiếng anh của bạnbou123
18-10-2009, 07:15 PM
Nếu muốn biết trình độ nghe tiếng Anh có khá không thì bạn có thể kiểm tra thử ở đây. Có thể tải về máy tính được

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=72&Itemid=40