PDA

View Full Version : Xem điểm chuẩn các trường năm 2007-2009thangngoctrennet
18-03-2010, 01:17 PM
Năm 2009
http://www.laodong.com.vn/Home/Diem-chuan-292-truong-diem-NV2-220-truong-diem-NV3-111-truong-DH-CD-nam-2009/20099/149827.laodong

Năm 2008
http://www.laodong.com.vn/Home/Diem-chuan-232-truong-DHCD-diem-NV2-152-truong-diem-NV3-44-truong-nam-2008/20089/100285.laodong

Năm 2007
http://www.laodong.com.vn/Home/Diem-chuan-183-truong-DH-CD-nam-2007/20078/48386.laodong

Năm nay e trai mình cũng thi đại học. Hy vọng mấy cái thông tin này sẽ giúp các e có những sự lựa chọn đúng đắn hơn.

Chúc may mắn