PDA

View Full Version : Ảnh thi đấu bóng rổ HKPĐ 2010heat_pointguard13
06-04-2010, 05:22 PM
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT0.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT-4.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT003.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT005.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT007.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT008.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT011.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT012.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT013.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT016.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT018.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT019.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT022.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT023.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT024.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT027.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT028.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT029.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT031.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT032.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT036.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT042.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT043.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT044.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT045.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT046.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT047.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT048.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT049.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT051.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT054.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT055.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT056.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT058.jpg

heat_pointguard13
06-04-2010, 05:30 PM
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT187.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT189.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT190.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT192.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT197.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT198.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT200.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT201.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT203.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT204.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT205.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT206.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT207.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT208.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT210.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT211.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT212.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT213.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT214.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT215.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT218.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT219.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT220.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT222.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT223.jpg

Leovsmoon
06-04-2010, 05:36 PM
http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10492.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10491.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10490.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10488.jpg


http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10611.jpg


http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10631.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10630.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10613.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10612.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10614.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10475.jpg

http://i900.photobucket.com/albums/ac207/leovsmoon/br%20LS/SDC10476.jpg

heat_pointguard13
06-04-2010, 05:39 PM
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT224.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT225.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT226.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT227.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT228.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT229.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT230.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT231.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT232.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT233.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT234.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT235.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT236.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT237.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT239.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT240.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT241.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT242.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT243.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT244.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT246.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT247.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT248.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT249.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT250.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT252.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT254.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT257.jpg

Candy
06-04-2010, 05:43 PM
:))
có thầy Hùng đi xem à ;))
Tiếc là ko về đc, ko là ta quay phim cơ :((
Tiếc :((
Nói chung vẫn kiểu như năm ngoái: Vất vưởng =))

heat_pointguard13
06-04-2010, 05:46 PM
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT258.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT261.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT267.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT268.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT269.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT272.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT274.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT275.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT279.jpg
Còn nữa, từ từ anh sẽ up lên nhé :)
-----------------------------------------

:))
có thầy Hùng đi xem à ;))
Tiếc là ko về đc, ko là ta quay phim cơ :((
Tiếc :((
Nói chung vẫn kiểu như năm ngoái: Vất vưởng =))

Thầy Hùng đi xem nhiệt tình luôn, tiếc là ko chụp cùng thầy đc cái nào :-<

kẻ xấu
06-04-2010, 07:02 PM
Nice.
Có cả thầy Vũ đi xem mà chả đứa nào chịu chụp, vất vả quá vẫn phải nhấn chuột từng cái để xem !

Snow
06-04-2010, 07:43 PM
Hà hà
:)) Còn Snow nữa cơ mà :">
Hình như là mình hok bỏ trận nào hết :))

He0pr0_B7
06-04-2010, 07:55 PM
Ôi chao....!!
Đợi đá !
Máy kia có nhiều pha độc hơn nhều !!!!

Jubi
06-04-2010, 08:05 PM
:))
phải bảo con bạn m` lên đây lấy ảnh anh đẹp zaj mới đc./ :crave:
tớ cũng đi xem đâu xót trận nào chỉ trừ n~ trận đấu buổi sáng, ko bỏ học được trừ lại trừ trận CK :)) chết cũng phải đi =))
n* sao đội ko chụp ảnh vs Thầy Hùng a`h ;))

heat_pointguard13
06-04-2010, 08:14 PM
Ôi chao....!!
Đợi đá !
Máy kia có nhiều pha độc hơn nhều !!!!

Thế thì up loạn lên xem nào, giục anh up mà mấy đứa cũng chụp thì chưa up :-w
-----------------------------------------

vất vả quá vẫn phải nhấn chuột từng cái để xem !
Thông cảm đi, tau ko giỏi mấy trò này lắm :D................................

Snow
06-04-2010, 08:16 PM
:)) Chẳng ai phải nhấn chụp cả
có mỗi lão Kẻ xấu.
:( nhưng mà tiếc là trường mình hok có clip nhỉ
nhất là mấy màn cổ động của đội nam hết chê đi :))

heat_pointguard13
06-04-2010, 08:23 PM
:)) Chẳng ai phải nhấn chụp cả
có mỗi lão Kẻ xấu.
:( nhưng mà tiếc là trường mình hok có clip nhỉ
nhất là mấy màn cổ động của đội nam hết chê đi :))

Tớ ko quay đc, vì phải quan sát trận đấu nữa :(, chụp cũng đc có 1 tí ảnh, ko biết có ai quay ko, nếu ai còn ảnh thì share đi nhé

zack
06-04-2010, 08:26 PM
em chỉ thích quả của em hôm trận đấu với TRÃI thôi , ku LINH quay lại được mà b.h chả thấy mặt mũi đâu để lấy clip

Candy
06-04-2010, 08:26 PM
chụp hoặc quay là phải có mình :)), nhớ năm ngoái làm cho 1 đống clip + hơn 500 cái ảnh :-ss
Mà trong ảnh giờ mới biết hết cái mặt đội nữ ;))

heat_pointguard13
06-04-2010, 08:29 PM
chụp hoặc quay là phải có mình :)), nhớ năm ngoái làm cho 1 đống clip + hơn 500 cái ảnh :-ss
Mà trong ảnh giờ mới biết hết cái mặt đội nữ ;))

Thế mà ông ko về :-< Thiếu mất chân chụp ảnh, viết bài, rõ chán :|

Snow
06-04-2010, 08:31 PM
:) mình cũng định quay clip rồi viết bài
nhưng mà khổ nỗi cổ vũ máu quá
lại đi với em số 6 trường trần phú :"> nên chẳng làm gì đc

Candy
06-04-2010, 08:32 PM
Thế mà ông ko về :-< Thiếu mất chân chụp ảnh, viết bài, rõ chán :|

năm sau về mà :))
mà này, có ai cho tui danh sách của team nữ LS ko :-".

heat_pointguard13
06-04-2010, 08:38 PM
em chỉ thích quả của em hôm trận đấu với TRÃI thôi , ku LINH quay lại được mà b.h chả thấy mặt mũi đâu để lấy clip

Quả đấy đẹp :-> Nhưng quả đấy làm anh đau hết cả tim :)) Cứ nghĩ là miss 100% rồi
-----------------------------------------

năm sau về mà :))
mà này, có ai cho tui danh sách của team nữ LS ko :-".

Thử qua 4rum LS xem :-? Ko đc thì tôi hỏi cho, mà để làm gì thế?

zack
06-04-2010, 08:39 PM
Quả đấy đẹp :-> Nhưng quả đấy làm anh đau hết cả tim :)) Cứ nghĩ là miss 100% rồi

em cũng nghĩ thế , ném xong em còn không biết ai nhảy lên định block em , tối đến thằng Đ.THẮNG nt mới biết

heat_pointguard13
06-04-2010, 08:42 PM
em cũng nghĩ thế , ném xong em còn không biết ai nhảy lên định block em , tối đến thằng Đ.THẮNG nt mới biết

=)) Quả đấy anh nghĩ là vô vọng nặng, nếu quả đấy miss anh nghĩ 50% dẫn đến việc đào thua, sẽ xuống tinh thần cực kỳ ý

zack
06-04-2010, 08:46 PM
=)) Quả đấy anh nghĩ là vô vọng nặng, nếu quả đấy miss anh nghĩ 50% dẫn đến việc đào thua, sẽ xuống tinh thần cực kỳ ý

umh , quả ấy với 2 quả ném phạt của Đ.THẮNG em run cực . đấu xong em còn thấy run nữa là . em thấy trận đấu với TRÃI tuy vẫn trọng tài như thế , nhưng vẫn là trận hay nhất trong 3 trận cuối của giải

heat_pointguard13
06-04-2010, 09:09 PM
umh , quả ấy với 2 quả ném phạt của Đ.THẮNG em run cực . đấu xong em còn thấy run nữa là . em thấy trận đấu với TRÃI tuy vẫn trọng tài như thế , nhưng vẫn là trận hay nhất trong 3 trận cuối của giải

Có vẻ năm nào thì trận bán kết cũng là trận kịch tính nhất thì phải :-?
-----------------------------------------
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT282-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT283-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT284-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT285-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT286-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT292-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT295-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT296-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT297-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT298-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT299-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT301-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT302-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT303-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT304-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT306-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT308-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT309-1.jpg

Bắt đầu đến đoạn đàn đúm hát hò ;))
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT310-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT321-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT322-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT323-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT324-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT325-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT328-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT330-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT331-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT332-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT333-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT334-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT335-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT337-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT338-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT339-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT342-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT344-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT349-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT356-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT357-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT358-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT359-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT361-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT362-1.jpg
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT364-1.jpg

Candy
06-04-2010, 09:11 PM
éo, đèn mờ kìa :-s rêu phong kìa :-s
chán :((

heat_pointguard13
06-04-2010, 09:18 PM
éo, đèn mờ kìa :-s rêu phong kìa :-s
chán :((

Ai bảo ko về ;)) Về có phải đc đi rồi ko, có phải đèn mờ rồi ko, có phải rêu phong rồi ko =))

kẻ xấu
06-04-2010, 10:10 PM
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT325-1.jpg
Ai hát bài này ? có phải con Heo ko :-"
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT324-1.jpg
Có mỗi em Le Vent thôi à ? Em Quỳnh số 7 đâu rồi ;))

heat_pointguard13
06-04-2010, 10:14 PM
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT325-1.jpg
Ai hát bài này ? có phải con Heo ko :-"
http://i516.photobucket.com/albums/u321/hungheat9/HEAT324-1.jpg
Có mỗi em Le Vent thôi à ? Em Quỳnh số 7 đâu rồi ;))
Nó hát đấy :-s
Có cả em Beng với em Chi nữa mà :D...................................

He0pr0_B7
07-04-2010, 06:08 PM
Sao cái ảnh em đang hát nhìn tồi tàn thế kia ?!!!!
Á....á !!!
Mất cả hình tượng ........!!!!!!!!
---------------
Mấy ông đi nhậu ở Mái Lá không cho tôi đi nhá........!!!!!!!!!!!
---------------------------------
Clip ở máy của Ngọc Anh...! Mọi ng chờ đã....!!!!

slam on
08-04-2010, 11:22 AM
nhiều lắm cơ mà reng ở đây post ít thế, ai có ảnh post lên hết đi bà con :loa:

He0pr0_B7
08-04-2010, 02:38 PM
Ở máy của c.Xuân vs cả Nhái nữa mà !
Đây mới là máy của Heat !!!

Tester_B1
11-04-2010, 02:46 PM
Nhiều ảnh quá, nhưng tại sao vẫn chưa có clip nhỉ, đề nghị anh em up thêm trong time gần nhất nha ;))

snow_b7
11-04-2010, 04:20 PM
thích bạn Nam "nghiện" ( phải hem nhỉ :whaat::whaat:) trong bạn ấy thi đấu thật nà dễ thương...:^_^::^_^:
@ Sư phụ: thực hiện yêu càu đê, sư phụ đừng trốn nhá

#06-Center
11-04-2010, 04:29 PM
thích bạn Nam "nghiện" ( phải hem nhỉ :whaat::whaat:) trong bạn ấy thi đấu thật nà dễ thương...:^_^::^_^:
@ Sư phụ: thực hiện yêu càu đê, sư phụ đừng trốn nhá

ặc, đệ tử gì mà thế này, sư phụ nó không thích, đi thích người ngoài,thấy zai là mắt sáng quắc lên rồi lại còn yêu sách này nọ :dead:

@all sắp có clip, đề nghị mọi người phải thật bình tĩnh:loa:

Hyt.b3
11-04-2010, 04:40 PM
thích bạn Nam "nghiện" ( phải hem nhỉ :whaat::whaat:) trong bạn ấy thi đấu thật nà dễ thương...:^_^::^_^:
@ Sư phụ: thực hiện yêu càu đê, sư phụ đừng trốn nhá

Nam nghiện_hay Nam siêu mỏng là bẹn mặc áo số 4 ý... mà khi đấu cứ cầm được quả bóng rổ là hô rất chi là to

Tester_B1
11-04-2010, 04:42 PM
Năm nay mình chỉ được xem có đúng 1 trận đội nữ thi đấu, chưa được xem trận nam nào :(

angelpcc
11-04-2010, 05:35 PM
lão heat không để ý mấy đến men lớp 10 duy nhất trong đội nhỉ:angry:

vjt♥
11-04-2010, 05:42 PM
Anh Trường đẹp zai :whistle:

Tester_B1
11-04-2010, 05:54 PM
Thế năm nay trong đội bóng rổ nam của trường cũng có mem lớp 10 hả, khá đấy, mọi năm toàn thấy lớp 11 với lớp 12 ;))

vjt♥
11-04-2010, 05:58 PM
Thằng Toàn béo trôg thế mà đỉnh thật :P
Mem A1 đấy anh ạ :D

Tester_B1
11-04-2010, 06:04 PM
ừ, nhưng thành viên xuất sắc nhất theo anh là thằng Việt Anh, mình nó mà ghi bao nhiêu bàn ;))

#06-Center
11-04-2010, 10:11 PM
Đây rồi đây rồi hàng về =))
rIOVkq2_p40
xuUr86QWFgc
qzYBsypgB0w
Thêm 1 cái năm ngoái :))
wgwT3bVqWY0

Tester_B1
11-04-2010, 10:15 PM
Bóc cái tem =)). Đúng là hàng mới về đang còn nóng sốt, ngắn quá anh ạ, đề nghị thêm nữa =))

#06-Center
11-04-2010, 10:19 PM
Bóc cái tem =)). Đúng là hàng mới về đang còn nóng sốt, ngắn quá anh ạ, đề nghị thêm nữa =))

Cây nhà lá vườn có thế thôi em, giờ muốn thêm tí nữa thì kiếm đâu ra =((
@candy +5sp cho em chứ sao + có 2 hử :ablaze:

Tester_B1
11-04-2010, 10:20 PM
Tiếc trận với Vĩnh Lộc quá, đội nữ đã cố hết sức rồi :). Năm sau cố gắng phục hận

#06-Center
13-04-2010, 12:00 PM
Sao mình mất công up video thế mà ko ai vào chém gió cả thế này, buồn quá =((

trangarsenal
13-04-2010, 12:21 PM
Nhìn hay nhỉ,nhưng mà ngắn quá :yawn:

heat_pointguard13
13-04-2010, 06:48 PM
lão heat không để ý mấy đến men lớp 10 duy nhất trong đội nhỉ:angry:

Cái gì thế :-? Ý em là anh ko để ý chuyện gì? Anh chụp ảnh vô tư thế mà :|

vietengland_15_7
13-04-2010, 06:54 PM
ÔI càng nhìn càng chán . clip của mình đâu , ai thấy ku LINH báo cho t với nhá . cảm ơn nhiều

heat_pointguard13
13-04-2010, 07:34 PM
Mấy em quay clip chán thế :| Chả quay đc quả ghi điểm nào, mà clip cổ vũ của nam cũng ngắn ngủn. 2zz

vyna_candy
13-04-2010, 08:29 PM
kết 2 quả clip năm ngoái thôy,nhưng hơi ngắn.Chả thấy quay lúc ghi bàn :yawn:
chẹt chẹt...

slam on
14-04-2010, 10:01 AM
năm sau ko được thi đấu rồi, chán quá đi mất thôi, ko phục thù được rồi

vjt♥
14-04-2010, 12:40 PM
Đây rồi đây rồi hàng về =))
rIOVkq2_p40
xuUr86QWFgc
qzYBsypgB0w
Thêm 1 cái năm ngoái :))
wgwT3bVqWY0

Đội bóng rổ trường mình đáng sợ thật đấy :shock:

ܓܨOrion.p0n
14-04-2010, 01:13 PM
Các bác sắp ra đi đừng buồn, các bác hãy vì trường mềnh mà huấn luyện các em thiệt tốt :whistle:

#06-Center
14-04-2010, 04:41 PM
Đội bóng rổ trường mình đáng sợ thật đấy :shock:

sao lại đáng sợ ???, cái đấy gọi là phong cách chứ =))

vjt♥
14-04-2010, 05:00 PM
sao lại đáng sợ ???, cái đấy gọi là phong cách chứ =))

Phong cách thật là đág sợ ;))
♥All :Chỉ có vài clip ngắn thế thôi à,còn nữa koo,posst đi mọi người :D

kẻ xấu
14-04-2010, 06:27 PM
năm sau ko được thi đấu rồi, chán quá đi mất thôi, ko phục thù được rồi

Hi ra khỏi trường sẽ còn có rất nhiều điều phải hối tiếc, ko chỉ mỗi bóng rổ đâu :)
Vậy lớp kế cận của trường mình thế nào ? Có tương lai hơn so với đàn anh đàn chị ko ? Có giúp đàn anh đàn chị lấy lại những gì đã mất ko ? Hay lại mất đi những gì đang có

anhhung236
15-04-2010, 02:20 PM
Anh Hùng ơi. Gửi ảnh cho em với nhé.vào địa chỉ tuananh.truong93@yahoo.com

slam on
15-04-2010, 03:43 PM
Hi ra khỏi trường sẽ còn có rất nhiều điều phải hối tiếc, ko chỉ mỗi bóng rổ đâu :)
Vậy lớp kế cận của trường mình thế nào ? Có tương lai hơn so với đàn anh đàn chị ko ? Có giúp đàn anh đàn chị lấy lại những gì đã mất ko ? *** Hidden Content ***

khó lắm, sợ rằng đội nữ năm sau còn không có đội đi thi nữa kia, lớp 11 năm nay có 4 người năm sau không biết có tham dự hết không nữa, buồn đâu mà buồn :runaway:

He0pr0_B7
16-04-2010, 03:15 PM
Còn em là còn đội nữ...!
Yên tâm...!!!
Mặc kệ ngta nói....!!!

slam on
18-04-2010, 03:31 PM
Còn em là còn đội nữ...!
Yên tâm...!!!
Mặc kệ ngta nói....!!!

hi vọng hết vào heo đấy ná, năm sau heo phải dẫn dắt độ nữ đi lên đấy ná, yêu mấy đứa nhiều lắm đấy :sparkling::sparkling::sparkling:

He0pr0_B7
19-04-2010, 05:52 PM
Hí...!!!
Không ngờ nhỉ ?!
Mới từ hè vừa rồi chứ mấy.....!!!
Thế mà h còn vài đứa trơ trọi...! Buồn...!!!

slam on
20-04-2010, 01:32 PM
Hí...!!!
Không ngờ nhỉ ?!
Mới từ hè vừa rồi chứ mấy.....!!!
Thế mà h còn vài đứa trơ trọi...! Buồn...!!!

ùa năm nay không có ai ham mê như những năm trước, lo cho đội nữ năm sau quá :eaten:

AkayB1
27-04-2010, 12:32 PM
Hic.....Chả biết thế nào nữa........Nghe con Hương nó bảo năm sau sẽ ko tham gia nữa..hjx..mất đi một trung phong "số 7 huyền thoại" rồi:uwaah:

cugiahamchoi_94
29-04-2010, 12:05 PM
huhu:swing: nhìn ảnh thích quá em ko được xem trận nào huhu:notme::dummy:

vietengland_15_7
30-04-2010, 10:25 AM
anh em ơi chiều nay đấu vs nagakawa (đội a.hoà) về đấu đấy . thông báo cho mấy ng trong đội bóng rổ ai lên được thì 4h lên sân nhá

He0pr0_B7
30-04-2010, 10:29 AM
Ơ hay ! Chiều nay đội đi SS cơ mà ! 1h chiều tập trung cổng trường Đào...!!!!!! Hú hú !!!

cugiahamchoi_94
30-04-2010, 10:59 AM
vậy có được lên xem ko em đi xem với ^^ :D :sparkling:
mấy giờ thì bắt đầu ạ

Candy
30-04-2010, 11:00 AM
ặc ặc, có cho a đi ko @@

vietengland_15_7
30-04-2010, 11:08 AM
ai thích đi đâu thì đi thôi , đi ss thì đi , còn không thì ở nhà đấu , thoải mái mà .nhưng t nghĩ mai đi thì hay hơn , hôm nay trời lại hơi mưa thế này đi chán lắm

cugiahamchoi_94
30-04-2010, 11:17 AM
đi đâu ạ :hmm:
ớ chứ ko phải đi coi bóng rổ ạ:hmm: @.@....................................

Candy
01-07-2010, 12:56 PM
vừa mới ngồi xem lại toàn bộ ảnh trong 2 năm trở lại đây của đội bóng. thành thực mà nói, giờ đây lên sân đào buổi sáng và chiều, chẳng có ma nào tập cho tử tế cả. ko như năm ngoái :-<
rồi sẽ đi đâu về đâu đây...

vietengland_15_7
03-07-2010, 02:56 PM
cái này là do bọn em sang sân LS hết anh ạ , bên đào em chỉ lên tập bưởi sáng thôi

He0pr0_B7
04-07-2010, 09:29 PM
Thì rõ...! Các vị í vẫn máu đấu hơn là ở Đào ném vơ vẩn...c:pudency:!!!
Nhưng anh cứ lên mà xem, rồi anh sẽ biết lý do sân Đào vắng ;)) !!!

He0c0n_KFC
24-05-2011, 01:24 AM
Thì rõ...! Các vị í vẫn máu đấu hơn là ở Đào ném vơ vẩn...c:pudency:!!!
Nhưng anh cứ lên mà xem, rồi anh sẽ biết lý do sân Đào vắng ;)) !!!

hem hem!!! sao lại giới tính là Nam là sao??