PDA

View Full Version : [Support] "Phá sản" viên topic!Pisces
10-04-2010, 09:27 PM
Sau khi đưa vào sử dụng hệ thống mới - có thu thuế, sẽ có thể một cơ số thành viên không đủ tiền trả thuế định kỳ (do ăn chơi trác táng, tiêu pha phung phí, hoặc do lười nhác không chịu lao động), và dẫn đến kết quả là họ bị cưỡng chế quyền hạn trên diễn đàn.

Topic này sẽ là nơi để cho những thành viên đã, đang và sắp có nguy cơ phá sản kêu gọi lòng hảo tâm từ các vị đại gia khác trên diễn đàn ;)).


***Đề nghị các phần tử không biết cảm thông với người nghèo đừng diễn trò giả nghèo giả khổ (Post bài fake!) hay cười đùa (Spam!) ở chỗ này nhé***

bakit_b1
10-04-2010, 09:29 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 10.00 ʣ$. I only have 0.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=bakit_b1) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

o0.Rô.Boo.0o
10-04-2010, 09:33 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 0.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=o0.Rô.Boo.0o) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Min min
11-04-2010, 12:16 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 950.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Min min) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Nguyen_xd2_nuce
11-04-2010, 10:26 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Nguyen_xd2_nuce) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Hyt.b3
11-04-2010, 10:47 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 6,600.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Hyt.b3) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

chicken_socola
11-04-2010, 08:54 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=chicken_socola) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

zack
12-04-2010, 12:19 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 4.00 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=zack) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

ܓܨOrion.p0n
12-04-2010, 06:48 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 3.000.000 ʣ$. I only have 1.453.23 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

StevenLee
12-04-2010, 08:50 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 850.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=StevenLee) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

han_klavi
13-04-2010, 03:58 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=han_klavi) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Pisces
13-04-2010, 02:14 PM
Đề nghị không spam trong này nhé, mấy chú có tiền rảnh việc rồi đi chỗ khác mà quấy, đứng đây diễn trò giả nghèo giả khổ làm gì :-w. Mà có nghịch trong này cũng chả kiếm được đồng nào đâu ;))

heat_pointguard13
13-04-2010, 06:46 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 11.00 ʣ$. I only have 3,300.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=heat_pointguard13) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Nal
13-04-2010, 10:31 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Nal) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thongoc
14-04-2010, 06:17 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=thongoc) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

kẻ xấu
14-04-2010, 06:21 PM
Buồn cười thay cho những người đóng thuế có 0dz$ thôi mà cũng phải vào đây!
Thì ra cái topic này hoạt động auto, ngày trước xí nữa mấy tiền oan với mấy người trong này.

krilinntc
15-04-2010, 08:54 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=krilinntc) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

hoangthanh_209
15-04-2010, 05:57 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=hoangthanh_209) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

trangvicky_zhao
16-04-2010, 06:04 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=trangvicky_zhao) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

nhoxkon
20-04-2010, 11:36 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 2,250.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=nhoxkon) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically
-----------------------------------------
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax
It is 0 ʣ$. I only have 850.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here to donate or click thank under my post. Thank you very much!

AkayB1
23-04-2010, 12:11 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 900.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=AkayB1) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

hoayenvan
26-04-2010, 03:00 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=hoayenvan) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

LANG DU
27-04-2010, 08:52 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,150.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=LANG DU) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

hihi_hehe_A11
29-04-2010, 11:39 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=hihi_hehe_A11) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Zen
05-05-2010, 04:13 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Zen) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

ܓܨOrion.p0n
10-05-2010, 11:37 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 3.00 ʣ$. I only have -3,446.49 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=ܓܨOrion.p0n) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Saimoon
10-05-2010, 07:32 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -337.39 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Saimoon) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

toonie_9x
15-05-2010, 08:32 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 800.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=toonie_9x) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

nhok_c4tjnh93
18-05-2010, 09:11 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 5.00 ʣ$. I only have 1.16 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=nhok_c4tjnh93) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

_[C8]_Black_
19-05-2010, 05:20 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,100.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click _Black_]here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=_[C8) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

nothing_4ever
19-05-2010, 11:05 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,000.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=nothing_4ever) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

puppy_9x
21-05-2010, 06:14 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=puppy_9x) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

nonghongson
26-05-2010, 07:03 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=nonghongson) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

meoiu
27-05-2010, 08:30 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 2,650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=meoiu) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

c3vodoi
28-05-2010, 06:56 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=c3vodoi) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Spam_B1
06-06-2010, 07:25 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 78.40 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=Spam_B1) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

BridgeBlue
07-06-2010, 02:14 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 2,300.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=BridgeBlue) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

hoangthanh_209
27-06-2010, 08:27 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,556.18 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.net/forum/dzbank.php?to=hoangthanh_209) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

ToanA4_03_06
01-07-2010, 05:31 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 5,100.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=ToanA4_03_06) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

quangchien0210
02-07-2010, 10:08 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 27.00 ʣ$. I only have 1,112.33 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=quangchien0210) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

liknight_b4
03-07-2010, 10:39 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 800.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=liknight_b4) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

anhhailua
31-07-2010, 03:31 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 1,400.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=anhhailua) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thodia007
14-08-2010, 10:44 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thodia007) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Mr Beo
17-08-2010, 09:31 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=Mr Beo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

tuncung
18-08-2010, 04:31 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=tuncung) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Tet.
03-09-2010, 11:34 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 7.00 ʣ$. I only have 307.40 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=Tet.) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

leo.vince
05-09-2010, 01:06 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 7.00 ʣ$. I only have 347.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=leo.vince) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thodia007
16-09-2010, 09:08 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 710.80 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thodia007) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

VITcon3G
27-09-2010, 10:20 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 650.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=VITcon3G) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

ngocmaib6ddt
03-10-2010, 09:15 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 300.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=ngocmaib6ddt) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thanhkhoeo
03-10-2010, 10:00 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax
It is 16.0 ʣ$. I only have 1,400.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=ngocmaib6ddt) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

nhok_c4tjnh93
10-10-2010, 11:45 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 100 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=nhok_c4tjnh93) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Chi gà_b8
10-10-2010, 03:37 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -8.60 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=Chi gà_b8) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

trangphay_c10
29-10-2010, 10:07 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 588.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=trangphay_c10) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

xoxodaubo
07-12-2010, 05:11 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -75.05 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=xoxodaubo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Bexinh
08-12-2010, 09:20 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -89.15 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=Bexinh) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

voimonster
24-12-2010, 10:28 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 44.00 ʣ$. I only have 12,835.01 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=voimonster) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

voimonster
08-01-2011, 08:39 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 11.00 ʣ$. I only have 181.34 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=voimonster) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

voimonster
22-01-2011, 10:01 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 6.00 ʣ$. I only have 2,456.83 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=voimonster) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

voimonster
07-02-2011, 08:56 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 14.00 ʣ$. I only have 2,557.22 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=voimonster) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

longvong
15-02-2011, 09:02 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 3,745.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=longvong) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

voimonster
21-02-2011, 09:19 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 242.00 ʣ$. I only have 2,798.48 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=voimonster) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

voimonster
08-03-2011, 05:33 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 576.00 ʣ$. I only have 4,571.53 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=voimonster) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

duhoctoancau
21-03-2011, 10:00 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 3.00 ʣ$. I only have 1,227.61 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=duhoctoancau) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

n0l0v3_n0thing
10-04-2011, 11:41 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 8.00 ʣ$. I only have 137.75 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=n0l0v3_n0thing) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

babe_babe
11-04-2011, 05:32 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -3,823.26 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=babe_babe) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Alucard
23-04-2011, 07:39 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 555.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=Alucard) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

moniter_c6
26-04-2011, 10:36 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -14.50 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=moniter_c6) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

duhoctoancau
04-05-2011, 12:02 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 7.00 ʣ$. I only have 2,148.96 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=duhoctoancau) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Wait_me
23-05-2011, 06:35 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -0.95 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=Wait_me) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

sunajirako
23-05-2011, 06:44 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -7.50 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=sunajirako) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

ngocfibo
24-05-2011, 10:16 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -8.40 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=ngocfibo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

caubezuidkc
27-05-2011, 10:16 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 3.00 ʣ$. I only have 381.28 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=caubezuidkc) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

xoxodetoan
02-06-2011, 08:04 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 1.00 ʣ$. I only have 1,286.07 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=xoxodetoan) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

L___D___T___A10
10-06-2011, 08:35 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 41.00 ʣ$. I only have -157.25 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=L___D___T___A10) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thanhkhoeo
10-06-2011, 10:42 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 7.99 ʣ$. I only have -1000 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thanhkhoeo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thanhkhoeo
12-06-2011, 07:44 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 3.55 ʣ$. I only have -1000 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thanhkhoeo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

blinlove
01-07-2011, 10:09 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have 545.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=blinlove) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thanhkhoeo
06-07-2011, 07:21 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 11 ʣ$. I only have 1000ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thanhkhoeo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

thanhkhoeo
12-07-2011, 08:21 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 1.00 ʣ$. I only have -19.22 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thanhkhoeo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

ronaldotb
23-07-2011, 08:44 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 2.00 ʣ$. I only have 945.20 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=ronaldotb) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

kaka2030
09-08-2011, 02:30 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -5.30 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=kaka2030) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

hyo♥
09-08-2011, 04:01 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -10.50 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=hyo♥) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

kaka2030
09-08-2011, 07:02 PM
Xin chào các bạn, mình là Lanh Anh. Rất vui được làm quen với các bạn. Tuy nhiên, tôi đang có một vài rắc rối với diễn đàn khi mà nhận được thông báo bạn chưa trả thuế thu nhập. Hjc. Phải làm sao đây? Lan Anh cần lắm những anh chàng hảo tâm, những bạn gái dễ thương. Hãy cho đi và bạn sẽ được nhận lại.

thanhkhoeo
10-08-2011, 07:17 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -14.67 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=thanhkhoeo) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

hieu.pt
12-08-2011, 10:16 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -4.50 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=hieu.pt) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

duhoctoancau9
16-08-2011, 01:12 AM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 6.00 ʣ$. I only have 1,216.59 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=duhoctoancau9) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

HotBoy1996
21-09-2011, 07:51 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -228.46 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=HotBoy1996) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

t2m.141093
25-09-2011, 09:34 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -22.00 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=t2m.141093) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

Chi gà_b8
18-10-2011, 10:14 PM
ôi trời ơi, phá sản viên topic c:cry: c:ah: c:adore:
-----------------------------------------
mình có bị phá sản đâu cơ chứ c:bad_smelly:

Chi gà_b8
21-10-2011, 02:14 PM
helppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppp c:ah: c:angry: c:oh:

xp_dragonboy
28-10-2011, 11:02 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 3.00 ʣ$. I only have 603.31 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=xp_dragonboy) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically

trinh_kute-27
06-11-2011, 07:42 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -15.80 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=trinh_kute-27) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically
-----------------------------------------
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax
It is 0 ʣ$. I only have 550.00 ʣ$
Somebody help me please?....

pink
29-11-2011, 01:06 PM
Help me please!
I can't pay my Monthly Tax :(
It is 0 ʣ$. I only have -120.55 ʣ$
Somebody help me please?....

Click here (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/dzbank.php?to=pink) to donate or click thank under my post. Thank you very much!

Note: This message has been posted automatically