PDA

View Full Version : Đáp án chính thức của Bộ GDĐT Môn VănܓܨOrion.p0n
05-06-2010, 09:36 AM
Đáp án chính thức của Bộ GDĐT Môn Văn
Mọi người nghiên cứu nhá

http://c.upanh.com/upload/7/697/CS0.11910720_1_1.png
http://c.upanh.com/upload/7/697/CS0.11910778_1_1.png

leduythe
05-06-2010, 10:07 AM
Ùm nhìn thấy rồi,vừa sửa lại thì phải...
Lần đầu vào hem thấy rõ gì hết.
Thank!!!

ZerO_o
05-06-2010, 10:10 AM
có thể là mắt chú bị lộn chứ nhỏ khi nào vậy, a đã post đủ to rồi, muốn to nữa thì click vào nhá