PDA

View Full Version : avatar naruto nè :DܓܨOrion.p0n
15-06-2010, 09:49 PM
seảrch trên mạng tìm mãi mới được mấy cái độc :))


http://img177.imageshack.us/img177/2775/naruto2ly2.jpg (http://imageshack.us/) http://img248.imageshack.us/img248/5041/naruto7ud6.jpg (http://imageshack.us/) http://img177.imageshack.us/img177/8581/naruto8pb8.jpg (http://imageshack.us/) http://img481.imageshack.us/img481/4253/naruto10uj6.jpg (http://imageshack.us/) http://img154.imageshack.us/img154/3821/naruto12vr1.jpg (http://imageshack.us/) http://img403.imageshack.us/img403/7005/naruto13fk1.jpg (http://imageshack.us/)

http://img154.imageshack.us/img154/3759/naruto14bl3.jpg (http://imageshack.us/) http://img53.imageshack.us/img53/7999/naruto15th8.jpg (http://imageshack.us/) http://img53.imageshack.us/img53/474/naruto16na9.jpg (http://imageshack.us/) http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto2014tw.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto1359kd.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto1177jm.png


http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto1956oz.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto1418nk.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto1393jk.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto990oc.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto984kb.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto978uy.png

http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto965ap.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto957gi.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/naruto945eu.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/trisasu1.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/thumbnaruto1090qp.png http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/thumb_naruto-101.jpg

http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/thumb_naruto-91.jpg http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/thumb_naruto-85.jpg http://i196.photobucket.com/albums/aa154/Cairis15/thumb_naruto-84.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/14762f.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/14762h.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/14762k.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/14762l.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/14762m.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/hi_no_neko-breakinhearts1.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/hi_no_neko-chancesworthtaking.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/hi_no_neko-ninjasexkiba.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/iwill.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/kiba.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/lol.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/sceneava.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/Naruto5.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th05122814165435cu.gif

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th051228141618333rm.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th5b8c9346.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th63rg3n.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th84d31492.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th168a5c25.gif

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/th29243c2d.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/thdrunksauske.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/theat.jpg

ܓܨOrion.p0n
15-06-2010, 09:55 PM
http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/thth8062a2f4.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththdontbeafraid.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/thth8275415.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththACF7E82.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththAkamaru4.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththaplacesodarkyoucantseetheend.gif

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththb13118872.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththchange.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththCooties.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththdirgefornovemberbykillpanic.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththf39dea8b.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththformydreams.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththgaaraitsnoteyeliner.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththgohome.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththhaku.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththihateyou.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththilikegaysexbykillpanic.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththImWithYou.gif

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththka6.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththkickass.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththkitty_love.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththn046.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththn150.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththn177.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththn185.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththNaruto15.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththnarutobuttdance.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththnarutosakur1283.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththnar_icon_peepfangirls.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththoutrageous.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththo_O.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththpetal.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththquitter.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththraceagainsttime.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththraining.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththroll_over.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththsasunaru21.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththsayhello1.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththsensei.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththsensei3.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththsexynojutsu.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththShikamaruyouwinyourethebiggeri.gif

http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththsoyummy.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththstayin_alive.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththtakessomuchtodisappear.png http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/ththteam7.gif http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/thththbitch.jpg http://i168.photobucket.com/albums/u177/naruto_fan2367/thththchibiconkabuto.jpg

..::^^::..
16-06-2010, 10:49 AM
mấy cái này thường thôi
có đẹp thì bác kiếm mấy cái chibi ấy, bác lấy ko em cho 1 rổ :)):)):))
chẳng hạn như cái avatar của em đêy này :)):)):)) cửu vĩ hồ ly đang ăn mì ramen ^^

Snow
16-06-2010, 11:03 AM
Ai có mấy cái avatar của ông thầy giáo gì nhỉ T_T
quên xừ mất tên
thầy dạy của naruto ấy thì cho em với nhé :D

ZerO_o
16-06-2010, 03:01 PM
avatar của ta đó =)) .

..::^^::..
16-06-2010, 04:26 PM
Ai có mấy cái avatar của ông thầy giáo gì nhỉ T_T
quên xừ mất tên
thầy dạy của naruto ấy thì cho em với nhé :D
Kakashi hả anh :sparkling:Lão ý thì vô đối rồi
anh thích thì lúc nào em gửi cho ít avata ^^

Snow
16-06-2010, 06:01 PM
avatar của ta đó =)) .

ồ chính anh ấy :x


Kakashi hả anh :sparkling:Lão ý thì vô đối rồi
anh thích thì lúc nào em gửi cho ít avata ^^

^_^ em có thì cứ post lên đây rùi anh lấy
tks em nhá

ܓܨOrion.p0n
16-06-2010, 08:28 PM
http://img243.imagevenue.com/loc226/th_28771_23818_20060910192538_122_226lo.jpg (http://img243.imagevenue.com/img.php?image=28771_23818_20060910192538_122_226lo .jpg)http://img259.imagevenue.com/loc462/th_28806_25247_20071211121832_122_462lo.jpg (http://img259.imagevenue.com/img.php?image=28806_25247_20071211121832_122_462lo .jpg)http://img191.imagevenue.com/loc466/th_28836_25247_20081015211831_122_466lo.jpg (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=28836_25247_20081015211831_122_466lo .jpg)http://img270.imagevenue.com/loc418/th_28842_25247_20090327031003_122_418lo.jpg (http://img270.imagevenue.com/img.php?image=28842_25247_20090327031003_122_418lo .jpg) http://img145.imagevenue.com/loc537/th_28846_25247_20090409041430_122_537lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=28846_25247_20090409041430_122_537lo .jpg)http://img145.imagevenue.com/loc500/th_28856_25247_20090814033603_122_500lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=28856_25247_20090814033603_122_500lo .jpg)http://img25.imagevenue.com/loc186/th_28860_25247_20090815034825_122_186lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=28860_25247_20090815034825_122_186lo .jpg) http://img107.imagevenue.com/loc340/th_28864_26839_20060807132655_122_340lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=28864_26839_20060807132655_122_340lo .jpg)http://img217.imagevenue.com/loc755/th_28875_47579_20070216203226_122_755lo.jpg (http://img217.imagevenue.com/img.php?image=28875_47579_20070216203226_122_755lo .jpg)http://img102.imagevenue.com/loc391/th_29289_203318_20060701184124_122_391lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=29289_203318_20060701184124_122_391l o.jpg) http://img180.imagevenue.com/loc1115/th_29302_57715_20070417194051_122_1115lo.jpg (http://img180.imagevenue.com/img.php?image=29302_57715_20070417194051_122_1115l o.jpg)http://img228.imagevenue.com/loc41/th_29307_107371_20070627015346_122_41lo.jpg (http://img228.imagevenue.com/img.php?image=29307_107371_20070627015346_122_41lo .jpg)http://img175.imagevenue.com/loc432/th_29366_125589_20060915205347_122_432lo.jpg (http://img175.imagevenue.com/img.php?image=29366_125589_20060915205347_122_432l o.jpg) http://img24.imagevenue.com/loc496/th_29379_125589_20060916134007_122_496lo.jpg (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=29379_125589_20060916134007_122_496l o.jpg)http://img228.imagevenue.com/loc411/th_29404_125589_20070216131232_122_411lo.jpg (http://img228.imagevenue.com/img.php?image=29404_125589_20070216131232_122_411l o.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc479/th_29472_127664_20070722093035_122_479lo.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=29472_127664_20070722093035_122_479l o.jpg) http://img138.imagevenue.com/loc63/th_29515_156502_20060811210658_122_63lo.jpg (http://img138.imagevenue.com/img.php?image=29515_156502_20060811210658_122_63lo .jpg)http://img259.imagevenue.com/loc401/th_29520_157542_20070318200356_122_401lo.jpg (http://img259.imagevenue.com/img.php?image=29520_157542_20070318200356_122_401l o.jpg)http://img202.imagevenue.com/loc215/th_29526_177156_20060625031232_122_215lo.jpg (http://img202.imagevenue.com/img.php?image=29526_177156_20060625031232_122_215l o.jpg) http://img121.imagevenue.com/loc206/th_29602_357750_20070322230608_122_206lo.jpg (http://img121.imagevenue.com/img.php?image=29602_357750_20070322230608_122_206l o.jpg)http://img11.imagevenue.com/loc254/th_29692_255951_20070120161531_122_254lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=29692_255951_20070120161531_122_254l o.jpg)http://img194.imagevenue.com/loc43/th_29705_289584_20060904144350_122_43lo.jpg (http://img194.imagevenue.com/img.php?image=29705_289584_20060904144350_122_43lo .jpg) http://img167.imagevenue.com/loc18/th_29709_304707_20061018175037_122_18lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=29709_304707_20061018175037_122_18lo .jpg)http://img205.imagevenue.com/loc596/th_29727_304707_20090921061619_122_596lo.jpg (http://img205.imagevenue.com/img.php?image=29727_304707_20090921061619_122_596l o.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc226/th_29734_327047_20061119013525_122_226lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=29734_327047_20061119013525_122_226l o.jpg) http://img214.imagevenue.com/loc897/th_29749_327047_20061215195652_122_897lo.jpg (http://img214.imagevenue.com/img.php?image=29749_327047_20061215195652_122_897l o.jpg)http://img242.imagevenue.com/loc508/th_29753_327047_20070929130456_122_508lo.jpg (http://img242.imagevenue.com/img.php?image=29753_327047_20070929130456_122_508l o.jpg)http://img150.imagevenue.com/loc545/th_29756_349630_20060620002130_122_545lo.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?image=29756_349630_20060620002130_122_545l o.jpg) http://img253.imagevenue.com/loc545/th_29776_350086_20070620185807_122_545lo.jpg (http://img253.imagevenue.com/img.php?image=29776_350086_20070620185807_122_545l o.jpg)

ܓܨOrion.p0n
16-06-2010, 08:30 PM
http://img218.imagevenue.com/loc808/th_29841_363995_20070228205841_122_808lo.jpg (http://img218.imagevenue.com/img.php?image=29841_363995_20070228205841_122_808l o.jpg) http://img234.imagevenue.com/loc455/th_29849_363995_20070803153445_122_455lo.jpg (http://img234.imagevenue.com/img.php?image=29849_363995_20070803153445_122_455l o.jpg)http://img195.imagevenue.com/loc344/th_29884_389101_20090712192421_122_344lo.jpg (http://img195.imagevenue.com/img.php?image=29884_389101_20090712192421_122_344l o.jpg)http://img21.imagevenue.com/loc530/th_29892_432782_20070406234614_122_530lo.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=29892_432782_20070406234614_122_530l o.jpg) http://img229.imagevenue.com/loc426/th_30054_443843_20071023232658_122_426lo.jpg (http://img229.imagevenue.com/img.php?image=30054_443843_20071023232658_122_426l o.jpg)http://img228.imagevenue.com/loc347/th_30068_432782_20070406235725_122_347lo.jpg (http://img228.imagevenue.com/img.php?image=30068_432782_20070406235725_122_347l o.jpg)http://img270.imagevenue.com/loc499/th_30085_433251_20070422101550_122_499lo.jpg (http://img270.imagevenue.com/img.php?image=30085_433251_20070422101550_122_499l o.jpg) http://img173.imagevenue.com/loc50/th_30106_434764_20061215085133_122_50lo.jpg (http://img173.imagevenue.com/img.php?image=30106_434764_20061215085133_122_50lo .jpg)http://img197.imagevenue.com/loc419/th_30116_434764_20061215090154_122_419lo.jpg (http://img197.imagevenue.com/img.php?image=30116_434764_20061215090154_122_419l o.jpg)http://img246.imagevenue.com/loc455/th_30122_434764_20070720071308_122_455lo.jpg (http://img246.imagevenue.com/img.php?image=30122_434764_20070720071308_122_455l o.jpg) http://img242.imagevenue.com/loc370/th_30126_434764_20070726131223_122_370lo.jpg (http://img242.imagevenue.com/img.php?image=30126_434764_20070726131223_122_370l o.jpg)http://img46.imagevenue.com/loc225/th_30131_434764_20070726131454_122_225lo.jpg (http://img46.imagevenue.com/img.php?image=30131_434764_20070726131454_122_225l o.jpg)http://img238.imagevenue.com/loc353/th_30136_434764_20070929045006_122_353lo.jpg (http://img238.imagevenue.com/img.php?image=30136_434764_20070929045006_122_353l o.jpg) http://img242.imagevenue.com/loc190/th_30141_434764_20070929051219_122_190lo.jpg (http://img242.imagevenue.com/img.php?image=30141_434764_20070929051219_122_190l o.jpg)http://img44.imagevenue.com/loc107/th_30207_510360_20080110124629_122_107lo.jpg (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=30207_510360_20080110124629_122_107l o.jpg)http://img102.imagevenue.com/loc523/th_30216_454093_20071116170305_122_523lo.jpg (http://img102.imagevenue.com/img.php?image=30216_454093_20071116170305_122_523l o.jpg) http://img37.imagevenue.com/loc145/th_30227_463650_20070328175513_122_145lo.jpg (http://img37.imagevenue.com/img.php?image=30227_463650_20070328175513_122_145l o.jpg)http://img127.imagevenue.com/loc36/th_30251_464430_20090807144630_122_36lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=30251_464430_20090807144630_122_36lo .jpg)http://img111.imagevenue.com/loc87/th_30260_464430_20090830064735_122_87lo.jpg (http://img111.imagevenue.com/img.php?image=30260_464430_20090830064735_122_87lo .jpg) http://img155.imagevenue.com/loc79/th_30263_484817_20061228160325_122_79lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=30263_484817_20061228160325_122_79lo .jpg)http://img11.imagevenue.com/loc530/th_30276_490836_20070309164822_122_530lo.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?image=30276_490836_20070309164822_122_530l o.jpg)http://img187.imagevenue.com/loc448/th_30296_497173_20091122232408_122_448lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=30296_497173_20091122232408_122_448l o.jpg) http://img171.imagevenue.com/loc890/th_30301_497173_20091218141317_122_890lo.jpg (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=30301_497173_20091218141317_122_890l o.jpg)http://img147.imagevenue.com/loc514/th_30346_510360_20070530160429_122_514lo.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?image=30346_510360_20070530160429_122_514l o.jpg)http://img161.imagevenue.com/loc46/th_30440_523306_20070720084207_122_46lo.jpg (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=30440_523306_20070720084207_122_46lo .jpg) http://img101.imagevenue.com/loc240/th_30447_525494_20070801152156_122_240lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=30447_525494_20070801152156_122_240l o.jpg)http://img241.imagevenue.com/loc502/th_30462_531207_20071003232329_122_502lo.jpg (http://img241.imagevenue.com/img.php?image=30462_531207_20071003232329_122_502l o.jpg)http://img270.imagevenue.com/loc15/th_30470_541189_20080211075837_122_15lo.jpg (http://img270.imagevenue.com/img.php?image=30470_541189_20080211075837_122_15lo .jpg) http://img205.imagevenue.com/loc398/th_30476_548322_20080328134731_122_398lo.jpg (http://img205.imagevenue.com/img.php?image=30476_548322_20080328134731_122_398l o.jpg)http://img265.imagevenue.com/loc429/th_30520_548322_20080515040149_122_429lo.jpg (http://img265.imagevenue.com/img.php?image=30520_548322_20080515040149_122_429l o.jpg)http://img201.imagevenue.com/loc7/th_30546_551191_20090219123302_122_7lo.jpg (http://img201.imagevenue.com/img.php?image=30546_551191_20090219123302_122_7lo. jpg) http://img132.imagevenue.com/loc230/th_30570_551191_20090527083345_122_230lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=30570_551191_20090527083345_122_230l o.jpg)http://img256.imagevenue.com/loc371/th_30603_551191_20090529102537_122_371lo.jpg (http://img256.imagevenue.com/img.php?image=30603_551191_20090529102537_122_371l o.jpg)http://img222.imagevenue.com/loc1156/th_30612_557894_20080517035707_122_1156lo.jpg (http://img222.imagevenue.com/img.php?image=30612_557894_20080517035707_122_1156 lo.jpg) http://img238.imagevenue.com/loc484/th_30661_592843_20090220144237_122_484lo.jpg (http://img238.imagevenue.com/img.php?image=30661_592843_20090220144237_122_484l o.jpg)http://img214.imagevenue.com/loc833/th_30665_604947_20090304184216_122_833lo.jpg (http://img214.imagevenue.com/img.php?image=30665_604947_20090304184216_122_833l o.jpg)http://img254.imagevenue.com/loc19/th_30689_615764_20090824022615_122_19lo.jpg (http://img254.imagevenue.com/img.php?image=30689_615764_20090824022615_122_19lo .jpg) http://img167.imagevenue.com/loc598/th_30705_647002_20090818103300_122_598lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=30705_647002_20090818103300_122_598l o.jpg)http://img241.imagevenue.com/loc26/th_30714_662434_20091019120951_122_26lo.jpg (http://img241.imagevenue.com/img.php?image=30714_662434_20091019120951_122_26lo .jpg)http://img191.imagevenue.com/loc504/th_30723_693656_20090927000113_122_504lo.jpg (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=30723_693656_20090927000113_122_504l o.jpg) http://img155.imagevenue.com/loc239/th_30728_693656_20091124164852_122_239lo.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?image=30728_693656_20091124164852_122_239l o.jpg)http://img145.imagevenue.com/loc96/th_30755_693656_20100108195155_122_96lo.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=30755_693656_20100108195155_122_96lo .jpg)http://img177.imagevenue.com/loc416/th_30766_713578_20091010115919_122_416lo.jpg (http://img177.imagevenue.com/img.php?image=30766_713578_20091010115919_122_416l o.jpg) http://img136.imagevenue.com/loc84/th_30816_738912_20100216121934_122_84lo.jpg (http://img136.imagevenue.com/img.php?image=30816_738912_20100216121934_122_84lo .jpg)

notdk
16-06-2010, 08:34 PM
ồ Naruto.
hem phải fan truyện này.
Thích Ichigo hơn.

..::^^::..
16-06-2010, 08:56 PM
Chẹp, khuyến mãi cho anh ít ảnh kakashi nè :blush:
http://kakashi.joueb.com/images/kakashi%2003.jpg
http://desktopanimewallpaper.com/images/wallpapers/hatake-kakashi-992516.jpeg
http://images.ados.fr/bd-manga/photo/hd/8376837837/kakashi/hatake-kakashi-395226725.jpg
http://www.animeresimleri.com/data/media/136/kakashi_wallpaper.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff67/seiryuulostmymusic/KakashiAndGai.jpg=))
http://lh5.ggpht.com/_C6bcdIGfzPs/RmOVgNBZCsI/AAAAAAAAACs/lGC1B-FNpnk/C:%5CDocuments+and+Settings%5C145980%5CMy+Document s%5CMy+Pictures%5CImages%5CCopy-Ninja+Kakashi.jpg

Tranh chibi nè ^^
http://i121.photobucket.com/albums/o239/ranierkeane/16389-chibi-kakashi.jpg

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/2/19/18/1674786453/499d487e_kakashi.jpg
http://i810.photobucket.com/albums/zz21/camilatita/Chibi_Kakashi_XDDD_by_go_tannie.jpg
http://fc01.deviantart.net/fs47/f/2009/163/2/8/Chibi_Kakashi_COLLAB5_by_Anko_sensei.png

Tạm thời thế nhá bác. Em có mấy cái còn đẹp hơn thế này cơ, khổ nỗi máy tính lưu ảnh hỏng kết nối mạng :can'tbe: Nếu có cái nào đẹp em sẽ post tiếp ^^

Snow
16-06-2010, 11:41 PM
~_~ chưa duyệt cái nào đc cả .