PDA

View Full Version : Truyện tranh hài CF !!!leduythe
02-07-2010, 07:38 AM
Truyện tranh hài Cross fire
1.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/1-5.jpg c:big_smile:
2.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/2-4.jpg c:big_smile:
3.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/3-2.jpg c:big_smile:
4.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/4-2.jpg c:big_smile:
5.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/5-3.jpg c:big_smile:
6.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/6-2.jpg
c:big_smile:
7.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/7-2.jpg
c:big_smile:
8.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/8-2.jpg c:big_smile:
9.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/9-1.jpg c:big_smile:
10.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/10-1.jpg c:big_smile:
11.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/11-1.jpg c:big_smile:
12.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/12-1.jpg
c:big_smile:
c:misdoubt: c:misdoubt: c:misdoubt:
-----------------------------------------
Truyện tranh hài Cross fire P.2
1.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/1-6.jpg c:adore:

2.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/2-5.jpg c:adore:

3.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/3-3.jpg c:adore:

4.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/4-3.jpg c:adore:

5.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/5-4.jpg c:adore:
c:doubt: c:doubt: c:doubt:

leduythe
02-07-2010, 07:51 AM
Truyện tranh hài Cross fire P.3
1.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/1-7.jpg c:feel_good:

2.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/2-6.jpg c:feel_good:

3.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/3-4.jpg c:feel_good:

4.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/4-4.jpg c:feel_good:

5.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/5-5.jpg c:feel_good:

6.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/6-3.jpg c:feel_good:

7.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/7-3.jpg c:feel_good:

8.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/8-3.jpg c:feel_good:
c:misdoubt: c:misdoubt: c:misdoubt:
-----------------------------------------
Truyện tranh hài CF P.4
1.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/1-8.jpg c:beat_brick:

2.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/2-7.jpg c:beat_brick:

3.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/3-5.jpg c:beat_brick:

4.http://i994.photobucket.com/albums/af69/leduythe/4-5.jpg c:beat_brick:

ܓܨOrion.p0n
02-07-2010, 10:52 AM
=)) hay đấy chứ, nhưng mà sao được có 1 exp vầy nhỉ ;))
:heheh: :heheh:

..::^^::..
02-07-2010, 01:51 PM
:)):)):)) bùn cười phết, thanks cho anh hai cái :)):)):))c:misdoubt:

trangarsenal
02-07-2010, 05:34 PM
Hay đấy chứ nhờ c:big_smile:

leduythe
04-07-2010, 09:22 AM
Mình thấy tranh đẹp...cốt truyện khá thú vị nên mình mới mún chia sẻ cùng mọi người...đọc xả sì trét thui.... c:shame: c:shame: c:shame: