PDA

View Full Version : [Khoá 1997-2000] [k97-00]Kỷ nệm 10 năm ra trườngtungac
04-07-2010, 06:40 PM
Kỷ nệm 10 năm ra trường.Các bác ở Thanh Hoá tổ chức gì không? Bọn em còn khăn gói về

ngocminhdv
05-07-2010, 07:19 AM
các bạn ra trường chưa được 10 năm thì có được tham gia không nhj? :D