PDA

View Full Version : Truyện tranh Naruto [từ chap 501]ܓܨ¶«ïd™
08-07-2010, 09:08 PM
update hôm nay đó, bạn nào đọc truyện sách chưa hiểu thì tớ update toàn bộ chap từ tập cuối của truyện đó c:hell_boy:


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/1278569681301403372_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906669)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785697021509571632_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906736)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/1278569715609703492_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906782)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/127856972959593440_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906821)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785697436595859_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906871)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/1278569757497256907_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906918)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/127856977060408223_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500906978)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785697842063028499_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907035)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785698021996561506_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907090)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/1278569817213354255_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907152)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785698291845001391_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907202)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785698411859511806_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907228)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/1278569855282402129_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907268)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785698711335670214_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907304)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785698821815095374_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907327)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/08/13/12785698942000803641_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/meocoi30/apps/photo/album/photo-detail/id/500907357)

linhBreak+_+
09-07-2010, 09:01 AM
Download ở đâu đấy anh????????????????????????????Nói link lun hộ em.c:ops:

Tester_B1
09-07-2010, 09:30 AM
nhỏ quá chẳng thấy gì cả, cái này xem phim chắc hay lắm đây, có trang nào tốt post lên bạn ;)

linhBreak+_+
09-07-2010, 09:39 AM
Anh phải ấn vào chứ, ấn vào mới to ra được, nó có dấu cộng khi chuột trỏ vào ảnh mà.c:angry:

ܓܨ¶«ïd™
17-07-2010, 06:58 PM
http://vechai.info/template/teen9x/images/toolbar_save.gif (http://vechai.info/read.php?save_13535) http://ca3.upanh.com/10.61.14198369.SDZ0/01.jpg (http://ca3.upanh.com/10.61.14198369.SDZ0/01.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.61.14198377.KUX0/02.jpg (http://ca3.upanh.com/10.61.14198377.KUX0/02.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.61.14198379.ZPN0/03.jpg (http://ca5.upanh.com/10.61.14198379.ZPN0/03.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.61.14198381.KUX0/04.jpg (http://ca3.upanh.com/10.61.14198381.KUX0/04.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.61.14198389.SDZ0/05.jpg (http://ca3.upanh.com/10.61.14198389.SDZ0/05.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.61.14198407.SDZ0/06.jpg (http://ca5.upanh.com/10.61.14198407.SDZ0/06.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.61.14198412.SDZ0/07.jpg (http://ca2.upanh.com/10.61.14198412.SDZ0/07.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.61.14198416.ZPN0/08.jpg (http://ca2.upanh.com/10.61.14198416.ZPN0/08.jpg)
http://ca4.upanh.com/10.61.14198422.KUX0/09.jpg (http://ca4.upanh.com/10.61.14198422.KUX0/09.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.61.14198427.ZPN0/10.jpg (http://ca5.upanh.com/10.61.14198427.ZPN0/10.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.61.14198431.KUX0/11.jpg (http://ca5.upanh.com/10.61.14198431.KUX0/11.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.61.14198437.KUX0/12.jpg (http://ca3.upanh.com/10.61.14198437.KUX0/12.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.61.14198448.KUX0/13.jpg (http://ca2.upanh.com/10.61.14198448.KUX0/13.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.61.14198452.KUX0/14.jpg (http://ca2.upanh.com/10.61.14198452.KUX0/14.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.82.14219941.SDZ0/15.jpg (http://ca3.upanh.com/10.82.14219941.SDZ0/15.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.61.14198461.KUX0/16.jpg (http://ca3.upanh.com/10.61.14198461.KUX0/16.jpg)

ܓܨ¶«ïd™
23-07-2010, 09:23 PM
Naruto chap 503 - The Mask Removed
http://ca2.upanh.com/10.382.14520184.KUX0/01.jpg (http://ca2.upanh.com/10.382.14520184.KUX0/01.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520191.KUX0/02.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520191.KUX0/02.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.382.14520200.KUX0/03.jpg (http://ca2.upanh.com/10.382.14520200.KUX0/03.jpg)
http://ca3.upanh.com/10.382.14520205.KUX0/04.jpg (http://ca3.upanh.com/10.382.14520205.KUX0/04.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520211.ZPN0/05.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520211.ZPN0/05.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520219.KUX0/06.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520219.KUX0/06.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520223.KUX0/07.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520223.KUX0/07.jpg)
http://ca4.upanh.com/10.382.14520230.UKU0/08.jpg (http://ca4.upanh.com/10.382.14520230.UKU0/08.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520235.ZPN0/09.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520235.ZPN0/09.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.382.14520244.UKU0/10.jpg (http://ca2.upanh.com/10.382.14520244.UKU0/10.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.382.14520248.ZPN0/11.jpg (http://ca2.upanh.com/10.382.14520248.ZPN0/11.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520255.KUX0/12.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520255.KUX0/12.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520263.ZPN0/13.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520263.ZPN0/13.jpg)
http://ca2.upanh.com/10.382.14520268.ZPN0/14.jpg (http://ca2.upanh.com/10.382.14520268.ZPN0/14.jpg)
http://ca4.upanh.com/10.382.14520274.KUX0/15.jpg (http://ca4.upanh.com/10.382.14520274.KUX0/15.jpg)
http://ca4.upanh.com/10.382.14520282.ZPN0/16.jpg (http://ca4.upanh.com/10.382.14520282.ZPN0/16.jpg)
http://ca5.upanh.com/10.382.14520291.UKU0/17.jpg (http://ca5.upanh.com/10.382.14520291.UKU0/17.jpg)
http://ca4.upanh.com/10.382.14520298.ZPN0/18.jpg (http://ca4.upanh.com/10.382.14520298.ZPN0/18.jpg)
http://ca4.upanh.com/10.382.14520306.KUX0/19.jpg (http://ca4.upanh.com/10.382.14520306.KUX0/19.jpg)

phantom12137
29-07-2010, 04:59 PM
truyện hay quá ta thải nào nhiều người thích thế
phantom12137@yahoo.com

cugiahamchoi_94
29-07-2010, 05:28 PM
ơ tề đang hay thì hết >.< sao được có vài trang vậy >.< hix hix

ܓܨOrion.p0n
29-07-2010, 08:49 PM
mai sẽ update naruto chap 504 :D, ai cóa nhu cầu tớ sẽ send link down từ tập cuối của nhà xb c:byebye:

cugiahamchoi_94
29-07-2010, 10:07 PM
có link nào đọc online ko bạn :D mình mún đọc online mà khó tìm quá>.<

ܓܨOrion.p0n
29-07-2010, 10:12 PM
nếu bạn muốn đọc online thì có rất nhiều trang
mình chủ yếu đọc trên http://vechai.info c:big_smile:

ܓܨOrion.p0n
30-07-2010, 09:02 AM
http://ca4.upanh.com/10.798.14937382.ZPN0/01.jpg
http://ca5.upanh.com/10.798.14937383.UKU0/02.jpg
http://ca2.upanh.com/10.798.14937384.ZPN0/03.jpg
http://ca3.upanh.com/10.798.14937385.KUX0/04.jpg
http://ca5.upanh.com/10.798.14937387.KUX0/05.jpg
http://ca2.upanh.com/10.798.14937388.KUX0/06.jpg
http://ca3.upanh.com/10.798.14937389.ZPN0/07.jpg
http://ca4.upanh.com/10.798.14937390.KUX0/08_09.jpg
http://ca5.upanh.com/10.798.14937391.KUX0/10.jpg
http://ca2.upanh.com/10.798.14937392.KUX0/11.jpg
http://ca3.upanh.com/10.798.14937393.LNS0/12.jpg
http://ca4.upanh.com/10.798.14937394.LNS0/13.jpg
http://ca5.upanh.com/10.798.14937395.ZPN0/14.jpg
http://ca2.upanh.com/10.798.14937396.KUX0/15.jpg
http://ca4.upanh.com/10.798.14937410.KUX0/16_17.jpg

ܓܨOrion.p0n
05-08-2010, 07:33 AM
update chap 505
.

http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_01.png

http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_02.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_03.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_04.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_05.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_06.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_07.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_08.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_09.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_10.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_11.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_12.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_13.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_14.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_15.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_16.png
http://static3.mangastream.com/manga/1/42232524/naruto_17.png

ܓܨOrion.p0n
10-08-2010, 11:07 AM
update bản tiếng việt chap 505

http://ca5.upanh.com/11.116.15277942.KUX0/01.jpg (http://ca5.upanh.com/11.116.15277942.KUX0/01.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.116.15277949.ZPN0/02.jpg (http://ca4.upanh.com/11.116.15277949.ZPN0/02.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.116.15277958.CPH0/03.jpg (http://ca5.upanh.com/11.116.15277958.CPH0/03.jpg)
http://ca3.upanh.com/11.116.15277980.FAM0/04.jpg (http://ca3.upanh.com/11.116.15277980.FAM0/04.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.116.15277985.OOP0/05.jpg (http://ca4.upanh.com/11.116.15277985.OOP0/05.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.116.15277991.PSD0/06.jpg (http://ca6.upanh.com/11.116.15277991.PSD0/06.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.116.15278010.ZPN0/07.jpg (http://ca5.upanh.com/11.116.15278010.ZPN0/07.jpg)
http://ca3.upanh.com/11.116.15278024.PVC0/08.jpg (http://ca3.upanh.com/11.116.15278024.PVC0/08.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.116.15278034.KUX0/09.jpg (http://ca5.upanh.com/11.116.15278034.KUX0/09.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.116.15278043.UUY0/10.jpg (http://ca6.upanh.com/11.116.15278043.UUY0/10.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.116.15278049.CPH0/11.jpg (http://ca4.upanh.com/11.116.15278049.CPH0/11.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.116.15278058.PSD0/12.jpg (http://ca5.upanh.com/11.116.15278058.PSD0/12.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.117.15278095.DHU0/13.jpg (http://ca6.upanh.com/11.117.15278095.DHU0/13.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.117.15278129.KUX0/14.jpg (http://ca4.upanh.com/11.117.15278129.KUX0/14.jpg)
http://ca3.upanh.com/11.117.15278148.KUX0/15.jpg (http://ca3.upanh.com/11.117.15278148.KUX0/15.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.117.15278158.OOP0/16.jpg (http://ca5.upanh.com/11.117.15278158.OOP0/16.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.117.15278167.ZPN0/17.jpg (http://ca6.upanh.com/11.117.15278167.ZPN0/17.jpg)

ܓܨOrion.p0n
22-08-2010, 12:12 PM
update Naruto chap 506 TV

http://ca4.upanh.com/11.919.16124325.HUK0/01.jpg (http://ca4.upanh.com/11.919.16124325.HUK0/01.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.919.16124326.SGB0/02.jpg (http://ca5.upanh.com/11.919.16124326.SGB0/02.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.919.16124327.CPH0/03.jpg (http://ca6.upanh.com/11.919.16124327.CPH0/03.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.919.16124329.CPH0/04.jpg (http://ca4.upanh.com/11.919.16124329.CPH0/04.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.919.16124331.DHU0/05.jpg (http://ca6.upanh.com/11.919.16124331.DHU0/05.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.919.16124333.KUX0/06.jpg (http://ca4.upanh.com/11.919.16124333.KUX0/06.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.919.16124334.XOZ0/07.jpg (http://ca5.upanh.com/11.919.16124334.XOZ0/07.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.919.16124339.HUK0/08.jpg (http://ca6.upanh.com/11.919.16124339.HUK0/08.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.919.16124346.KUX0/09.jpg (http://ca5.upanh.com/11.919.16124346.KUX0/09.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.919.16124349.KUX0/10.jpg (http://ca4.upanh.com/11.919.16124349.KUX0/10.jpg)
http://ca6.upanh.com/11.919.16124351.CPH0/11.jpg (http://ca6.upanh.com/11.919.16124351.CPH0/11.jpg)
http://ca4.upanh.com/11.919.16124353.KUX0/12.jpg (http://ca4.upanh.com/11.919.16124353.KUX0/12.jpg)
http://ca5.upanh.com/11.919.16124354.OOP0/13.jpg (http://ca5.upanh.com/11.919.16124354.OOP0/13.jpg)
http://ca3.upanh.com/11.919.16124360.CPH0/14.jpg (http://ca3.upanh.com/11.919.16124360.CPH0/14.jpg)

ܓܨOrion.p0n
26-08-2010, 09:35 PM
update Naruto chap 507

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813922698817646_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815756)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828137122060216208_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815069)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828137222101683755_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815092)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813732874767718_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815123)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813742728767152_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815150)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813751193656107_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815181)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828137612138182832_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815214)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813770899667815_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815246)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828137801420288774_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815276)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813790128608777_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815303)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813799118823611_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815347)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828138081773311489_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815370)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/1282813815537418606_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815388)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828138231081341188_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815421)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828138342057627795_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815473)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/16/12828138451810124033_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/442815508)

ܓܨOrion.p0n
05-09-2010, 10:20 AM
update naruto chap 508
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae38d2e61.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae38d2e61.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae4cb759b.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae4cb759b.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae6507b52.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae6507b52.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae7bbcff4.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae7bbcff4.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae8985b83.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80ae8985b83.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aea4822fe.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aea4822fe.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aeb9bf25c.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aeb9bf25c.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aed55b272.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aed55b272.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aeede76c3.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80aeede76c3.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af0737e2c.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af0737e2c.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af18169fe.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af18169fe.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af31b08cc.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af31b08cc.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af425144c.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af425144c.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af5a4b4be.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af5a4b4be.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af7bc0ede.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af7bc0ede.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af94a37cd.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1283580000/4c80af94a37cd.jpg)

rugy_baby
07-09-2010, 08:43 PM
Đọc full cả bộ ở đâu vậy bạn tui tìm hoài mà ko thấy

ܓܨOrion.p0n
07-09-2010, 08:57 PM
http://daoduytu.edu.vn/forum/styles/clear/misc/subscribed.gif link đọc online naruto [từ chap 425 đến 500] (http://daoduytu.edu.vn/forum/showthread.php?t=12498)
còn từ đầu thì anh chưa up đuợc... trong tương lai anh sẽ lấy đủ bộ :)

ܓܨOrion.p0n
10-09-2010, 11:51 AM
update Naruto chap 509

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840895961937673699_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177036896)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840896121643817641_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177036952)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/1284089632466739895_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037039)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/128408965281335558_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037099)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840896751485335278_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037173)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/1284089692321766852_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037202)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840897071809748550_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037235)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840897231786342918_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037276)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840897411744641592_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037307)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/1284089755731142000_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037339)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840897692094022794_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037380)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/1284089785392318748_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037418)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840898061452197323_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037481)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840898241245017165_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037536)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/12840898441913401674_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037589)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/10/10/1284089853724514230_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/177037614)

ܓܨOrion.p0n
16-09-2010, 12:01 PM
naruto chap 510
http://ca3.upanh.com/13.368.17592375.Cti0/01.png (http://ca3.upanh.com/13.368.17592375.Cti0/01.png)
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606506852830198_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308208)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846065291141083866_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308235)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846065521586757048_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308272)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846065771768161832_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308315)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846065971870527461_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308353)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606614987969211_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308388)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846066321035908496_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308427)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606643872691891_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308454)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606665287228182_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308523)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606683536825226_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308558)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846067021264413362_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308611)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606724840252002_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308658)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606745622982064_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308702)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846067551373273036_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308729)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/12846067801802615242_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308772)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/16/10/1284606799647187470_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/312308811)

ܓܨOrion.p0n
26-09-2010, 10:47 AM
naruto chap 511


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852315212053991446_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092575)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231535513861433_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092623)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852315501681147979_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092694)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231562957969788_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092740)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852315821347506285_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092817)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852315972024556413_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092867)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231613417983082_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092913)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231629512216309_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515092961)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852316431357244470_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093013)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852316591872994567_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093104)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231672127374998_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093162)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231690129034265_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093234)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231709745452251_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093305)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231722181026165_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093362)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/1285231729742228615_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093400)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852317431307138271_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093455)http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/09/23/15/12852317581498980709_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/nhatvechai.info/apps/photo/album/photo-detail/id/515093529)

ܓܨOrion.p0n
08-10-2010, 11:48 AM
naruto chap 512

http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48e243ba6.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48e243ba6.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48e66fca5.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48e66fca5.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48ead825c.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48ead825c.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48f01fcb2.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48f01fcb2.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48f7d6939.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48f7d6939.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48fd38bbf.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad48fd38bbf.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4901e4a53.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4901e4a53.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4907efe0f.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4907efe0f.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad490d16e01.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad490d16e01.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad49122396a.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad49122396a.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4916b4b0a.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4916b4b0a.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4921448fe.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad4921448fe.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad49345f668.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad49345f668.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad493c6cdd2.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad493c6cdd2.jpg)
http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad494486ca3.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad494486ca3.jpg)http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad494486ca3.jpg (http://upanh.ohyesmovie.com/uploads/1286431200/4cad494486ca3.jpg)

ܓܨOrion.p0n
22-10-2010, 11:51 AM
naruto chap 514

http://ca7.upanh.com/15.1.19269581.lId0/01.jpg (http://ca7.upanh.com/15.1.19269581.lId0/01.jpg)
http://ca8.upanh.com/15.1.19269586.mVK0/02.jpg (http://ca8.upanh.com/15.1.19269586.mVK0/02.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269595.JKx0/03.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269595.JKx0/03.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269603.oSX0/04.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269603.oSX0/04.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269607.N910/05.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269607.N910/05.jpg)
http://ca8.upanh.com/15.1.19269614.N910/06.jpg (http://ca8.upanh.com/15.1.19269614.N910/06.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269619.Gpx0/07.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269619.Gpx0/07.jpg)
http://ca6.upanh.com/15.1.19269624.1Qf0/08.jpg (http://ca6.upanh.com/15.1.19269624.1Qf0/08.jpg)
http://ca7.upanh.com/15.1.19269629.E510/09.jpg (http://ca7.upanh.com/15.1.19269629.E510/09.jpg)
http://ca8.upanh.com/15.1.19269634.ESb0/10.jpg (http://ca8.upanh.com/15.1.19269634.ESb0/10.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269643.xmV0/11.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269643.xmV0/11.jpg)
http://ca7.upanh.com/15.1.19269645.BrA0/12.jpg (http://ca7.upanh.com/15.1.19269645.BrA0/12.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269651.6uz0/13.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269651.6uz0/13.jpg)
http://ca6.upanh.com/15.1.19269656.2J70/14.jpg (http://ca6.upanh.com/15.1.19269656.2J70/14.jpg)
http://ca7.upanh.com/15.1.19269657.3Mx0/15.jpg (http://ca7.upanh.com/15.1.19269657.3Mx0/15.jpg)
http://ca7.upanh.com/15.1.19269665.N910/16.jpg (http://ca7.upanh.com/15.1.19269665.N910/16.jpg)
http://ca5.upanh.com/15.1.19269675.hac0/17.jpg (http://ca5.upanh.com/15.1.19269675.hac0/17.jpg)

ܓܨOrion.p0n
04-11-2010, 12:17 PM
Naruto chap 515

http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/01.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/01.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/02.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/02.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/03.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/03.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/04.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/04.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/05.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/05.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/06.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/06.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/07.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/07.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/08.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/08.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/09.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/09.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/10.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/10.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/11.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/11.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/12.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/12.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/13.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/13.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/14.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/14.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/15.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/15.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/16.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/16.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/17.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/17.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/18.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/18.JPG)
http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/19.JPG (http://data1.vechai.info/mangas1/Naruto/515/19.JPG)