PDA

View Full Version : Truyện tranh cười Counter-Strike (Half-life)ngango_
18-07-2010, 04:02 PM
http://farm2.static.flickr.com/1284/1077011301_1c627e0c90_o.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1328/1077011453_d8793eca5f_o.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1389/1077011703_ed84919cd9_o.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1416/1077011059_9b7d38cbc5_o.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0071.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0081.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0010-11.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0061.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0031.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0041.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/pcxhjptpar1.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0121.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/0131.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/821265bg51.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/821266pg91.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee97/minhtung1501/821268wn71.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/009.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/016.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/017.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/018.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/019.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/022.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l317/ducminh123/024.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/9176/821264ii0.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j87/dan_nha_nghe/0231copy.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j87/dan_nha_nghe/0171copy.jpg
http://i78.photobucket.com/albums/j87/dan_nha_nghe/0181copy.jpg


--------------------------------
tin hot (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html)
tin tuc trong ngay (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html)
thoi trang (http://www.24h.com.vn/thoi-trang-c78.html)
diem thi dai hoc 2010 (http://☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ ☀☀☀☀)
game hay (http://game.24h.com.vn)