PDA

View Full Version : Bóng Đá khóa [10-13]Trang : 1 [2]

thanhgaj.c7
25-09-2010, 12:16 PM
Alo alo, tình hình là c3, c4 ngày mai có đá được không đấy, sáng sớm mai trên sân 3 lít ??

c3daoduytu
25-09-2010, 12:45 PM
mai bay nhờ ng` r` bảo là học trỗi ngày trc ai mà biết đc :-?

vyna_candy
25-09-2010, 02:35 PM
mai bay nhờ ng` r` bảo là học trỗi ngày trc ai mà biết đc :-?

Trông mặt mà bắt hình dong :-"
my cứ dìm hàng em nóc:misdoubt:
có lên các con giờic:big_smile:

thanhgaj.c7
27-09-2010, 12:26 PM
mai bay nhờ ng` r` bảo là học trỗi ngày trc ai mà biết đc :-?

Có cần tao điểm danh từng thằng 1 không: Khánh phò, cún lưu, tao, lâm le, mấy thằng 10 trãi nữa. Bay quen cả.

vyna_candy
29-09-2010, 07:39 AM
Hô hô kết quả sao ấy nhỉ bạn Thanh:-?
Mát mặt chưac:nosebleed:
nghe nói j mà 500k ấy nhỉc:nosebleed:

thanhgaj.c7
03-10-2010, 12:29 PM
Kết quả gì, có đá đâu mà kết với quả, trời thì mưa... c:dribble:

vyna_candy
03-10-2010, 05:45 PM
Kết quả gì, có đá đâu mà kết với quả, trời thì mưa... c:dribble:

Sac....:\
Mỗi đứa 1 kiểu,nói nghe chuối thế này :-s
Đứa nào đúng đứa nào sai đây :-?:-?
Chưa đá ấy hả c:look_down:

thanhgaj.c7
04-10-2010, 12:55 PM
Ớ đù, thế đứa nào bảo cậu đá rồi hả, vê nờ thế, hôm đó bọn tớ có đy quái đâu @-). c:amazed:

vyna_candy
21-10-2010, 12:40 PM
Ớ đù, thế đứa nào bảo cậu đá rồi hả, vê nờ thế, hôm đó bọn tớ có đy quái đâu @-). c:amazed:

Thế là bọn cậu thất hẹn à c:look_down:
MÀ làm sao rồi,kết quả dư lào c:look_down:

thanhgaj.c7
21-10-2010, 01:53 PM
Hôm đó mưa, không đá. Mấy hôm nay cũng bận, ngại đi lắm. Mệt bỏ cha. Lại còn lo vụ 20/10 cho bọn con gái!!! OMG c:ah:

vyna_candy
21-10-2010, 07:49 PM
Hôm đó mưa, không đá. Mấy hôm nay cũng bận, ngại đi lắm. Mệt bỏ cha. Lại còn lo vụ 20/10 cho bọn con gái!!! OMG c:ah:

Thế cơ nứ =)
Ghê gớm nhỉ,hay là để tôi nói dùm C3 bọn thằng cóc ghẻ cho nhá c:misdoubt:

thanhgaj.c7
21-10-2010, 10:03 PM
Thôi không cần, khi nào đá được tớ pm. Giờ chưa có thời gian. c:big_smile:

vyna_candy
30-11-2010, 12:07 PM
Lâu rồi không thấy ai đả động đến chuyện bóng ban nhỉ :-?

Hưng bơ
30-11-2010, 12:16 PM
bóng đá đá bóng c:cool:c:cool:

c3daoduytu
30-11-2010, 06:12 PM
Lâu rồi không thấy ai đả động đến chuyện bóng ban nhỉ :-?

chán rủ rê lớp c4 mãi có thấy đá éo đâu =))=))

c3daoduytu
08-12-2010, 08:16 PM
mai tại sân 1 can rưỡi ;) sẽ diễn ra trận “El Clasico "
ae lên xem nha ;))

AoTungChao
08-12-2010, 08:22 PM
chán rủ rê lớp c4 mãi có thấy đá éo đâu =))=))

Lớp tui hiện tại chưa đủ đội hình. Cần luyện thêm tí nữa. http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

k3n.c7
08-12-2010, 10:30 PM
cÁc Bạn c3 Đá HAy lẮm.... :D :D.... lỚp c7 bỌn mình đÁ sao đC. hehE

Hưng bơ
08-12-2010, 10:41 PM
mai c7 đá vs c3 có bạn nào đi xem không
chả biết chiến thắng gọi tên ai :-??

c3daoduytu
09-12-2010, 12:29 PM
mai c7 đá vs c3 có bạn nào đi xem không
chả biết chiến thắng gọi tên ai :-??
gọi tên lớp chiến thắng mà :D:D

Lớp tui hiện tại chưa đủ đội hình. Cần luyện thêm tí nữa.

nói đùa thôy :D chứ c3 vs c4 cắt máu ăn thề k bjo đá vs nhau r` ;))

c3daoduytu
09-12-2010, 03:57 PM
c3 lose c7 : 2-5 :((
hôm sau đá lại nha

vyna_candy
09-12-2010, 04:01 PM
c3 c7 : 2-5 :((
hôm sau đá lại nha

@ bạn Ảo tùng chảo là bạn nào vậy,nhìn cái khóa học chắc đã già lắm rồi nhỉ ;))
Bậc tiền bối của lớp tớ đấy,xin chỉ giáo thêm nha
p/s:Ồ,kết quả đây sao :)

thanhgaj.c7
09-12-2010, 07:17 PM
c3 lose c7 : 2-5 :((
hôm sau đá lại nha

Để thi xong đã các bạn trẻ ạk. Tuần sau lớp tớ với lớp c2 rồi, thông cảm. Mà hôm nay c3 đá 10 phút cuối trận thuê thằng Vương nhá. Lúc bọn ông trả tôi 300k, tôi lấy 200k vì đã bảo với Đạt to là thắng 200k, 100k tiền sân thôi. Fair play... Hẹn sau kỳ thy :D c:big_smile:

Hưng bơ
09-12-2010, 07:49 PM
Để thi xong đã các bạn trẻ ạk. Tuần sau lớp tớ với lớp c2 rồi, thông cảm. Mà hôm nay c3 đá 10 phút cuối trận thuê thằng Vương nhá. Lúc bọn ông trả tôi 300k, tôi lấy 200k vì đã bảo với Đạt to là thắng 200k, 100k tiền sân thôi. Fair play... Hẹn sau kỳ thy :D c:big_smile:

cái thằng này
đã bảo không nói gì đến chuyện thuê người r` màh c:misdoubt:c:misdoubt:

c3daoduytu
10-12-2010, 12:09 PM
thế thằng tm c7 học c mấy vậy
bên đó thuê đc bên đây k thuê đc à
mà con gái c7 hay nhỉ
ghi đc 1 bàn là bảo còn 3'
đá mãi r` còn 5'
mà qua r` k nói nũa
nếu c2 tuần sau k đá thì đá vs c3 nha !!!!!!!!

k3n.c7
10-12-2010, 12:46 PM
tm c7 học c7 chứ c mẤy.... :)) kIểm chứng xuống lớp mà xEm...
thua Thì thôi, lắm lý do... po tAy

c3daoduytu
10-12-2010, 12:51 PM
tm c7 học c7 chứ c mẤy.... :)) kIểm chứng xuống lớp mà xEm...
thua Thì thôi, lắm lý do... po tAy

đọc lại dùm cái
tôi nói lý do nào chẳng qua ông kia nói thuê ng` thì t nói thôy
sao hôm qua có thằng nào bảo vs tụi con gái c3 là thuê tm

k3n.c7
10-12-2010, 12:59 PM
chả ai thuE cả ông ạ. Ngày trc đá vs bọn ông thì thuê thật.. chứ hqua đá làm chi Thuê ai...
tất kả đều học cùng lớp kả.. :D :D

thanhgaj.c7
10-12-2010, 01:41 PM
chả ai thuE cả ông ạ. Ngày trc đá vs bọn ông thì thuê thật.. chứ hqua đá làm chi Thuê ai...
tất kả đều học cùng lớp kả.. :D :D

Thủ môn đội tôi là Nguyễn Văn Linh. Học c7. Nếu thích xuống kiểm chứng. Ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên. Vị trí thứ 2 từ ngoài vào trong =))~ c:big_smile:

Hưng bơ
10-12-2010, 06:43 PM
nói chung là c7 thắng c3 r` =))~

trangarsenal
11-12-2010, 10:08 PM
Lớp 10 năm nay có vẻ ghê gớm nhỉ c:nosebleed:

vyna_candy
11-12-2010, 10:14 PM
Đề nghị mấy người không phải lôi nhau ra mà đấu đá nhé.Cãi nhau nữa tớ close pic đấy !!!
p/s:Người ngoài cuộc có lời muốn góp ý này,tớ thấy cả 2 đội đều từng thuê người,sao cứ lôi nhau ra mà hạch sách thế,hay ho gì không và được gì không ? Bêu nhau ra chỉ tổ xấu hổ cho khối 10 năm nay,đành rằng là mới vào trường đã phát huy tốt sự nghiệp bóng banh của các tiền bối đi trước.nhưng xỉ xói nhau vậy...Nhìn xem bậc đàn anh sẽ nhìn mình bằng con mắt gì đi rồi hãy lôi 3 chuyện con nít cãi nhau.Stop nhé !
Thân!!!

Hưng bơ
12-12-2010, 01:18 PM
Đề nghị mấy người không phải lôi nhau ra mà đấu đá nhé.Cãi nhau nữa tớ close pic đấy !!!
p/s:Người ngoài cuộc có lời muốn góp ý này,tớ thấy cả 2 đội đều từng thuê người,sao cứ lôi nhau ra mà hạch sách thế,hay ho gì không và được gì không ? Bêu nhau ra chỉ tổ xấu hổ cho khối 10 năm nay,đành rằng là mới vào trường đã phát huy tốt sự nghiệp bóng banh của các tiền bối đi trước.nhưng xỉ xói nhau vậy...Nhìn xem bậc đàn anh sẽ nhìn mình bằng con mắt gì đi rồi hãy lôi 3 chuyện con nít cãi nhau.Stop nhé !
Thân!!!


Ok. Không nói nữa. Stop ~~ c:big_smile:

thanhgaj.c7
12-12-2010, 03:52 PM
Đề nghị mấy người không phải lôi nhau ra mà đấu đá nhé.Cãi nhau nữa tớ close pic đấy !!!
p/s:Người ngoài cuộc có lời muốn góp ý này,tớ thấy cả 2 đội đều từng thuê người,sao cứ lôi nhau ra mà hạch sách thế,hay ho gì không và được gì không ? Bêu nhau ra chỉ tổ xấu hổ cho khối 10 năm nay,đành rằng là mới vào trường đã phát huy tốt sự nghiệp bóng banh của các tiền bối đi trước.nhưng xỉ xói nhau vậy...Nhìn xem bậc đàn anh sẽ nhìn mình bằng con mắt gì đi rồi hãy lôi 3 chuyện con nít cãi nhau.Stop nhé !
Thân!!!

Không nói nữa. Ok. Coi như qua. Trận đầu giao hữu c:big_smile:

thanhgaj.c7
16-12-2010, 01:08 PM
C7 vs C3: 2 - 4
Lose...~~
Hẹn khi khác làm trận nữa.
c:sure:

c3daoduytu
16-12-2010, 05:39 PM
C7 vs C3: 2 - 4
Lose...~~
Hẹn khi khác làm trận nữa.
c:sure:

hôm nào đá tiếp nhé
sớm tý qua tết rét lắm :)

thanhgaj.c7
17-12-2010, 12:16 PM
hôm nào đá tiếp nhé
sớm tý qua tết rét lắm :)

OMG. Sáng đá công nhận rét thật. Nhất là sáng thứ 5. Chạy không nổi. Tay chân cứng đờ. Có sáng thứ 6, trời rõ đẹp :))~ Đen. c:cry:

Hưng bơ
29-12-2010, 07:50 PM
chiều mai c1 đá vs c7 bạn nào có hứng đến xem nha :">~

nhok_kon
29-12-2010, 07:55 PM
lớp ck' đá với C4 àk cô thu7 đây nhớ nick ta k đấy thoai thì chỉ biết cổ vũ cho lớp mi thoai nhẩy c:shame:

thanhgaj.c7
29-12-2010, 08:20 PM
lớp ck' đá với C4 àk cô thu7 đây nhớ nick ta k đấy thoai thì chỉ biết cổ vũ cho lớp mi thoai nhẩy c:shame:

Bạn học c1 àk. Chiều thứ 5 đến cổ vũ cho lớp bạn kìa =))~

vyna_candy
30-12-2010, 11:03 AM
Cô nói mà cháu không hiểu,cháu học C4 mà :-s
Haizz,cố lên,có kết quả thì up nhanh nhé ;));))
(Có khi mình phải thầu vụ cá cược bóng đá cho nó máu :)) )

c3daoduytu
31-12-2010, 06:41 PM
Bạn học c1 àk. Chiều thứ 5 đến cổ vũ cho lớp bạn kìa =))~

C7 có đá lại k ???
nếu có cho lịch nhé :)

Hưng bơ
31-12-2010, 07:00 PM
C7 có đá lại k ???
nếu có cho lịch nhé :)

có thể là sau tết âm bạn à >:D<
vì tuần sau vs c1 + c2 r` :|

vyna_candy
22-01-2011, 06:57 PM
Tình hình là tớ có thông báo nhỏ cho tòan thể các bạn nam của khối 10 là :Đội bóng THFC muốn mời các bạn đá giao hữu 1 trận :).Quy tụ 1 đội bóng gồm những anh tài từ sự góp mặt của cả 12 lớp.Lưu ý,chỉ mời những bạn có thể đá được bóng :D
Kính mong các bạn ủng hộ và sớm phản hồi.
Thân !

thanhkhoeo
22-01-2011, 07:13 PM
Tình hình là tớ có thông báo nhỏ cho tòan thể các bạn nam của khối 10 là :Đội bóng THFC muốn mời các bạn đá giao hữu 1 trận :).Quy tụ 1 đội bóng gồm những anh tài từ sự góp mặt của cả 12 lớp.Lưu ý,chỉ mời những bạn có thể đá được bóng :D
Kính mong các bạn ủng hộ và sớm phản hồi.
Thân !

nào cho anh 1 chân nhế Anh đá cũng hay lắm

Super Man =))~
30-01-2011, 03:15 PM
Tình hình là tớ có thông báo nhỏ cho tòan thể các bạn nam của khối 10 là :Đội bóng THFC muốn mời các bạn đá giao hữu 1 trận :).Quy tụ 1 đội bóng gồm những anh tài từ sự góp mặt của cả 12 lớp.Lưu ý,chỉ mời những bạn có thể đá được bóng :D
Kính mong các bạn ủng hộ và sớm phản hồi.
Thân !

Xin 1 chân được không :|~

vyna_candy
31-01-2011, 08:38 AM
Xin 1 chân được không :|~

Cậu gọi + rủ thêm đi,cả khối nhé,khi nào đủ 1 đội gọi tớ c:smile:

Super Man =))~
31-01-2011, 12:17 PM
Cậu gọi + rủ thêm đi,cả khối nhé,khi nào đủ 1 đội gọi tớ c:smile:

Cậu phải triệu tập chứ. Tớ biết gì đâu :|~

c3daoduytu
01-02-2011, 06:36 PM
quen biết rộng nhỉ ;))
bọn tau bàn bạc rồi chỉ sợ bọn kia thua thôy :-j
đh dự kiến
Vương Tiều Cái
Lư Tuấn Nghĩa - Lâm Xung - Võ Tòng - Lý Quỳ
Đới Tung - Yến Thanh - Ngô Dụng- Công Tôn Thắng
Lỗ Chí Thâm :)) - Tống Giang
trích 108 vị LSB =))

Super Man =))~
01-02-2011, 08:15 PM
quen biết rộng nhỉ ;))
bọn tau bàn bạc rồi chỉ sợ bọn kia thua thôy :-j
đh dự kiến
Vương Tiều Cái
Lư Tuấn Nghĩa - Lâm Xung - Võ Tòng - Lý Quỳ
Đới Tung - Yến Thanh - Ngô Dụng- Công Tôn Thắng
Lỗ Chí Thâm :)) - Tống Giang
trích 108 vị LSB =))

Vô đối mất rồi =))~. c:adore:

c3daoduytu
01-02-2011, 10:02 PM
Vô đối mất rồi =))~. c:adore:

thế mới nói sợ bọn kìa thua
p/s : đây mới là đh dự kiến thôy nhé
đh chính mà ra chắc ngất c:smile:c:smile:c:smile:

magaden_c8
26-06-2011, 08:50 AM
topic bóng đá đc 1 bạn gái lập....hahaha....có hồn đấy....
thế lớp nào đá tốt nhất khoá hả các em.....

CAPTAIN
27-06-2011, 10:20 PM
Lúc mình vào Đào thì C8 là huyền thoại mịa mất rồi, lớp mình b6 có Carew đánh đầu vô đối khối 12 08-11, haha