PDA

View Full Version : Thiên Long Bát Bộb0yzinzin
01-09-2010, 10:33 AM
Hiện nay trên kênh VTC7 có chiếu phim Thiên Long Bát Bộ em xem thấy cũng hay nên em lên trang web tìm để xem cho nhanh nhưng tìm không thấy c:angry:c:angry:c:angry:phiền các huynh tỷ tìm hộ post link cho em để em xemc:sweat:c:sweat: .Em cám ơn !!!??? c:haha:c:haha:

#06-Center
01-09-2010, 10:55 AM
Hiện nay trên kênh VTC7 có chiếu phim Thiên Long Bát Bộ em xem thấy cũng hay nên em lên trang web tìm để xem cho nhanh nhưng tìm không thấy c:angry:c:angry:c:angry:phiền các huynh tỷ tìm hộ post link cho em để em xemc:sweat:c:sweat: .Em cám ơn !!!??? c:haha:c:haha:

Em muốn xem Thiên Long Bát Bộ bản nào, 1998 2000 hay 2004, có diễn viên nào đóng c:haha: