PDA

View Full Version : Giải thích hộ tớ nào :DܓܨOrion.p0n
30-10-2010, 12:17 PM
MxhD_9_FoPU&feature=player_embedded
Làm sao lại như thế này nhỉ :)

Caramel
30-10-2010, 02:51 PM
Có 1 cách đơn giản để bạn kiểm tra và tìm hiểu vì sao đó là vẽ lại cái hình đó trên giấy và tự làm như họ. Lưu ý là giấy cứng 1 chút. Còn bí quyết trong cái Video đó là do cái vật liệu họ dùng để thí nghiệm là do họ dùng vật liệu dẻo.

duongyhoa
30-10-2010, 03:14 PM
Có 1 cách đơn giản để bạn kiểm tra và tìm hiểu vì sao đó là vẽ lại cái hình đó trên giấy và tự làm như họ. Lưu ý là giấy cứng 1 chút. Còn bí quyết trong cái Video đó là do cái vật liệu họ dùng để thí nghiệm là do họ dùng vật liệu dẻo.

Giải thích ko hợp lý :D

atlantic_fly
30-10-2010, 03:28 PM
Nghịch lí mà không nghịch lí!

Caramel
30-10-2010, 03:45 PM
K phải hợp lý mà là rất hợp lý.
http://i604.photobucket.com/albums/tt122/chimkhoi2008/vl1/1-7.jpg
Trước khi cắt và ghép.
http://i604.photobucket.com/albums/tt122/chimkhoi2008/vl1/2-7.jpg
Sau khi cắt và ghép có thể thấy hình chữ nhật màu xanh ở giữa có diện tích đúng bằng diện tích phần chồng và thừa có màu da cam. Vậy nên bí quyết ở trong video đó là do họ dùng vật liệu dẻo và mềm nên nén đc vào trong cái khung cứng.

voimonster
30-10-2010, 07:02 PM
Khá khó hiểu nhưng hay phết! http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

atlantic_fly
30-10-2010, 07:58 PM
Có lẽ khó hiểu vì chư đúng căn cơ của vẫn đề !

Caramel
30-10-2010, 08:04 PM
Có j mà khó hiểu nữa nhỉ? Tớ đã giải thích và có hình minh họa còn j?

atlantic_fly
30-10-2010, 08:13 PM
Tại sao tấm đó lại là chất dẻo ,theo bạn nếu tấm đó mà không dẻo thì có các giải thích khác không ?

Caramel
30-10-2010, 08:20 PM
Nhìn là bít tấm đó là dẻo và mềm. Bạn để ý mà xem. Lúc đầu lấy ra rất đơn giản và nhẹ nhàng. Sau đó phải nhấn mạnh mới xuống và kéo mạnh mới ra. Tấm đó phải dẻo để 3 phần màu dỏ trong hình của tớ khít vào cái khay. Tại sao lại dùng khay? Để ép nó khít khiến ng xem tưởng là vừa. Bạn cứ thử in cái hình của tớ ra xong cắt và ghép lại mà xem. Còn nếu bằng nhựa cứng thì dĩ nhiên k khít.

atlantic_fly
30-10-2010, 08:25 PM
Hay nhỉ ,nếu mình đưa ra được phương án không đụng đến giả thiết vật liệu dẻo thì sao .
Chúng ta tự lừa mình và tinh hoa của tính toán !

Caramel
30-10-2010, 08:26 PM
Chỉ cho tớ bít với :D

atlantic_fly
30-10-2010, 08:28 PM
Giả sử không làm bằng vật liệu dẻo thì bạn thấy vô lí chỗ nào ?

Caramel
30-10-2010, 10:05 PM
Đơn giản là nếu k làm bằng vật liệu dẻo thì k nén vào đc. Ở cái hình của tớ. 2 hình nhỏ màu đỏ là do 2 hình to đè lên nhau sinh ra. Hình đỏ to ở ngoài là phần thừa. Cái vật liệu dẻo nên 3 hình đó bị nén lại. Bạn thử in cái hình của tớ ra rồi làm thử xem.

minh_hg
30-10-2010, 11:11 PM
Tớ đồng ý với caramen, đó hoàn toàn là do vật liệu dẻo, với góc nhìn này ta khó nhìn thấy nếu miếng ghép bị cong lên hoặc vồng xuống và phần thừa tưởng chừng ko đáng kể nhưng ghép lại là vừa đủ phần bị trống

Caramel
30-10-2010, 11:30 PM
Caramel mà. K phải Men. Hxhx. Có ng cùng ý kiến với tớ rồi kìa Atlantic ơi. Hì hì.

atlantic_fly
31-10-2010, 09:53 AM
Tờ vừa làm thí nghiệm ,thấy cũng thú vị ,tớ làm bằng giấy ,không dẻo ,để lúc khác tớ lấy máy ảnh chụp lên ,nói chung là kết quả không khác gì trong video !

Caramel
31-10-2010, 10:02 AM
Hx. Vậy đợi Atlantic.

thanhkhoeo
31-10-2010, 10:04 AM
K phải hợp lý mà là rất hợp lý.
http://i604.photobucket.com/albums/tt122/chimkhoi2008/vl1/1-7.jpg
Trước khi cắt và ghép.
http://i604.photobucket.com/albums/tt122/chimkhoi2008/vl1/2-7.jpg
Sau khi cắt và ghép có thể thấy hình chữ nhật màu xanh ở giữa có diện tích đúng bằng diện tích phần chồng và thừa có màu da cam. Vậy nên bí quyết ở trong video đó là do họ dùng vật liệu dẻo và mềm nên nén đc vào trong cái khung cứng.

không phải viật liệu dẻo đâu hôm qua thành làm thử = tôn thì thấy giống trong thí nghiêm c:beat_shot:c:beat_shot:c:beat_brick:

Caramel
31-10-2010, 10:07 AM
không phải viật liệu dẻo đâu hôm qua thành làm thử = tôn thì thấy giống trong thí nghiêm c:beat_shot:c:beat_shot:c:beat_brick:

Cái hình của tớ vẽ bằng ACAD đảm bảo chính xác. Bạn thử lại đi. Lưu ý vẽ hình chính xác kích thước.

atlantic_fly
31-10-2010, 10:08 AM
Đúng là có kết quả giống thí nghiệm nhưng kích thước của vật liệu phải được chọn với tỉ lệ phù hợp .

Caramel
31-10-2010, 10:10 AM
Đúng là có kết quả giống thí nghiệm nhưng kích thước của vật liệu phải được chọn với tỉ lệ phù hợp .
Là sao hả bạn? Bạn chụp ảnh đi.

atlantic_fly
31-10-2010, 10:12 AM
Thôi ,xưng hô cho đúng vậy ,anh vẽ hộ em cái hình ban đầu trên guốt ,đánh dấu các điểm để em trình bày tỉ lệ của em rồi em nêu cách giải thích (máy ảnh giờ không có nhà )

Caramel
31-10-2010, 10:16 AM
K hiểu ý của bạn lắm. Với hình đó vẽ bằng CAD k phải word. Quan trọng là kích thước phải bằng nhau là đc.

thanhkhoeo
31-10-2010, 10:17 AM
em cũng không có máy ảnh luôn anh ở nhà luôn anh ạ

nhưng em làm = tôn kim loại không hề co dãn

Caramel
31-10-2010, 10:18 AM
em cũng không có máy ảnh luôn anh ở nhà luôn anh ạ

nhưng em làm = tôn kim loại không hề co dãn

Bạn cắt đc tôn à? Hx. Cái kích thước của bạn có chuẩn k? Ý là phải bằng nhau ấy.
Đây Atlan ơi.
http://i604.photobucket.com/albums/tt122/chimkhoi2008/1-7.jpg

thanhkhoeo
31-10-2010, 10:39 AM
Bạn cắt đc tôn à? Hx. Cái kích thước của bạn có chuẩn k? Ý là phải bằng nhau ấy.
Đây Atlan ơi.
http://i604.photobucket.com/albums/tt122/chimkhoi2008/1-7.jpg

hix hix nhà làm cơ khí không cắt đuợc hơi phí

Caramel
31-10-2010, 10:43 AM
hix hix nhà làm cơ khí không cắt đuợc hơi phí

Mình k cắt tôn để làm mà chỉ in cái hình đó ra rồi cắt giấy thôi. Sự thực là nó thừa và chồng như hình của mình. K hiểu bạn cắt tôn có đúng kích thước k?

atlantic_fly
31-10-2010, 10:43 AM
Tỉ lệ của em là :
AG=12
AB=5
BC=3
GL=6
KL=IH=1
CD=5
MD=7
EK=MH=5
HD=KL=2

Caramel
31-10-2010, 10:45 AM
Đợi tí check lại hình của bạn nhé Atlan.

atlantic_fly
31-10-2010, 10:47 AM
EM VIẾT NHẦM TÍ KJ=IH=1(CHỨ KHÔNG PHẢI KL=IH=1)

Caramel
31-10-2010, 11:05 AM
Atlan à. K vẽ lại đc nhưng với tỷ lệ hình của bạn mình tính ra như sau: Để vừa khít thì BC phải bằng FE đúng k? Nhưng với tỷ lệ bạn đưa thì BC=3 còn FE=1+25/12 nghĩa là lớn hơn 3 1 chút. Bạn hiểu ý mình chứ?

atlantic_fly
31-10-2010, 01:05 PM
Tất nhiên là em hiểu ,BC luôn phải khác EF ,vì nếu bằng thì trái vơí định luật bảo toàn (gọi là bảo toàn diện tích cho nó kêu !)
Theo em mấu chốt của thì nghiệm này là chính là người ta đã làm cho cạnh EF lớn hơn cạnh BC đúng 1/12 đơn vị chiều dài và tính toán kích thước các cạnh kia sao cho khi ta đổi lại vị trí của các hình thì vẫn cho ta một hình chữ nhật .
Khi EF lớn hơn cạnh BC đúng 1/12 đơn vị chiều dài thì diện tích của hình chữ nhật tăng lên là 1/12*12=1 đơn vị diện tích ,đúng bằng diện tích phần trống bên trong .
1/12 là 1 chiều dài rất nhỏ so với chiều dài 8 của cạnh BC ,khi thay BC bằng EF ,bằng cách nén khung người ta đã đút vừa cạnh EF vào ,điều này có thể thấy trong video.
Ban đầu chúng ta tưởng rằng diện tích hình chữ nhật sau bằng diện tích hình chữ nhật đầu nên mới có sự vô lí là đang còn ô vuông trống bên trong .Nhưng thực ra diện tích của hình chữ nhật sau lớn hơn diện tích hình chữ nhật đầu do có cạnh lớn hơn 1/12 đơn vị chiều dài ,độ sai khác của hai cạnh BC và EF là nhỏ đủ để mắt người không phát hiện được .

Caramel
31-10-2010, 04:48 PM
Bạn hiểu sai rồi.
1.
Theo em mấu chốt của thì nghiệm này là chính là người ta đã làm cho cạnh EF lớn hơn cạnh BC đúng 1/12 đơn vị chiều dài và tính toán kích thước các cạnh kia sao cho khi ta đổi lại vị trí của các hình thì vẫn cho ta một hình chữ nhật .
K ai tính toán cái 1/12 như bạn nói vì dù là 1/12 hay 1/2 thì cũng có thể nén lại. Rõ ràng cái vật liệu dùng trong video là vật liệu mềm và dẻo. Vậy nên k cần 1/12 ta vẫn có cảm giác nó vừa khít. Cái hình trong video là hình vuông, k phải hình chữ nhật. Tuy nhiên chỉ cần BC=EF thì vuông hay CN thì cũng thế.
2.
Khi EF lớn hơn cạnh BC đúng 1/12 đơn vị chiều dài thì diện tích của hình chữ nhật tăng lên là 1/12*12=1 đơn vị diện tích ,đúng bằng diện tích phần trống bên trong .
Cái ô trống bên trong khá là to đấy. Bạn xem video thấy rõ ràng nó rất to. Xem hình của mình nữa. K phải là bé đâu.
3.
1/12 là 1 chiều dài rất nhỏ so với chiều dài 8 của cạnh BC ,khi thay BC bằng EF ,bằng cách nén khung người ta đã đút vừa cạnh EF vào ,điều này có thể thấy trong video.
Vậy là bạn cũng công nhận lý do đánh lừa mắt ta là do nén đúng k? Tuy nhiên cái bạn hiểu sai là bạn cho rằng ô trống có S nhỏ. Thực tế nó khá lớn. Xem hình và video là rõ. Vậy những cái j đã bị nén lại? Khá là nhiều.
4.
Ban đầu chúng ta tưởng rằng diện tích hình chữ nhật sau bằng diện tích hình chữ nhật đầu nên mới có sự vô lí là đang còn ô vuông trống bên trong .Nhưng thực ra diện tích của hình chữ nhật sau lớn hơn diện tích hình chữ nhật đầu do có cạnh lớn hơn 1/12 đơn vị chiều dài ,độ sai khác của hai cạnh BC và EF là nhỏ đủ để mắt người không phát hiện được .
Cái này bạn cũng hiểu sai. Diện tích của cái khung mới là k đổi. Vì sao ng ta chọn 1 cái khung bao quanh mà k để mấy miếng dẻo đó ngoài 1 cái khung? Vì để nén, cái này bạn đã công nhận. Ngoài ra để đánh lừa mắt ta là hình V sau vừa khít hình V trước. Cái sai nữa của bạn là diện tích tấm dẻo sau khi ghép lại bé hơn trước. Đơn giản nó bị nén lại thì làm sao bằng trước đc nữa? Đúng k?
Túm lại. Tất cả là do vật liệu dẻo và cái khung đánh lừa ta.

atlantic_fly
31-10-2010, 05:08 PM
Em chỉ giải thích dựa trên tỉ lệ mà em tìm ra ,để tìm ra được 1 tỉ lệ phù hợp thật sự là không dễ ,sau khi xếp lại nó vẫn phải ra hình chữ nhật .
Và theo em với tỉ lệ thật của thí nghiệm thì việc giải thích cũng tương tự .
Đại ý của em là :cái phần trống đó tuy to nhưng khi ta san phần diện tích đó ra toàn chiều rộng của hình chữ nhật thì phần chiều dài tăng lên là nhỏ .
Em cũng không bảo cái giải thuyết dẻo là sai ,nhưng tính em thích 1 cái gì cầu kì và pha 1 chút tính toán cho nó thú vị nên nói thực em không thích cái phương án dẻo cho lắm ,video cũng cho ta thấy điều đó .

letheanh
31-10-2010, 07:47 PM
Cái này bạn cũng hiểu sai. Diện tích của cái khung mới là k đổi. Vì sao ng ta chọn 1 cái khung bao quanh mà k để mấy miếng dẻo đó ngoài 1 cái khung? Vì để nén, cái này bạn đã công nhận. Ngoài ra để đánh lừa mắt ta là hình V sau vừa khít hình V trước. Cái sai nữa của bạn là diện tích tấm dẻo sau khi ghép lại bé hơn trước. Đơn giản nó bị nén lại thì làm sao bằng trước đc nữa? Đúng k?
Túm lại. Tất cả là do vật liệu dẻo và cái khung đánh lừa ta.

Nếu dưới cái viền khung là rỗng thì có 1 cách giải thích khác.
thay đổi kích thước 1 đoạn nhỏ mắt thường hem phát hiện đc thì po' tay rồi.

Caramel
01-11-2010, 08:41 AM
Em chỉ giải thích dựa trên tỉ lệ mà em tìm ra ,để tìm ra được 1 tỉ lệ phù hợp thật sự là không dễ ,sau khi xếp lại nó vẫn phải ra hình chữ nhật .
Và theo em với tỉ lệ thật của thí nghiệm thì việc giải thích cũng tương tự .
Đại ý của em là :cái phần trống đó tuy to nhưng khi ta san phần diện tích đó ra toàn chiều rộng của hình chữ nhật thì phần chiều dài tăng lên là nhỏ .
Em cũng không bảo cái giải thuyết dẻo là sai ,nhưng tính em thích 1 cái gì cầu kì và pha 1 chút tính toán cho nó thú vị nên nói thực em không thích cái phương án dẻo cho lắm ,video cũng cho ta thấy điều đó .
Thực tế thì cái vật liệu đó là mềm và dẻo thật mà. Còn dù tính toán hay tỷ lệ kiểu j thì cũng k thể có chuyện sau khi cắt ghép lại có diện tích bé hơn trước đc. Đúng k? Tiết diện là k thể thay đổi trừ khi ép nén. Ý bạn đúng ở chỗ là san đều cái ô trống đó cho nhiều chỗ nhưng bạn k thừa nhận là chỉ có cách ép nén để san đều. Đúng k? Vậy nên dù có tỷ lệ j đi nữa thì bí mật trong video này vẫn là dùng vật liệu dẻo để ép nén.
Chưa kể trong hình của bạn tìm ra và hình trong video có sự khác biệt lớn đấy. 1 là hình của ng ta là HV của bạn là HCN. 2 là BC của bạn bé hơn AB của ng ta ngược lại. Chính 2 yếu tố đó sinh ra cái 1/12 rất nhỏ mà bạn nghĩ là bằng 0. Chỉ cần khác 0 là thí nghiệm của bạn sai nếu k tính vật liệu dẻo và nén ép.
Hì hì. Tranh luận với bạn rất vui. Lâu lắm mới có cảm giác đi học trở lại :D
-----------------------------------------

Nếu dưới cái viền khung là rỗng thì có 1 cách giải thích khác.
thay đổi kích thước 1 đoạn nhỏ mắt thường hem phát hiện đc thì po' tay rồi.
Bạn nói cách giải thích của bạn cho mọi người cùng bít đi.

atlantic_fly
01-11-2010, 03:17 PM
Vâng ,em đồng ý là tranh luận rất thú vị .
Đúng ,cái 1/12 của em là rất nhỏ ,nhưng em không coi nó là bằng 0 vì đâu hẳn kích thước của hình chữ nhật ban đầu đã đúng bằng kích thước của khung ,chắc chắn kích thước của khung phải lớn hơn khích thước của hình chữ nhật ban đầu 1 đoạn rất nhỏ và quan điểm của em là 1/12 vừa đủ cái phần rất nhỏ đó ,nhưng đến đây giải thích theo kiểu biến dạng nén thì cũng không thể bắt bẻ được .
Ban đầu em không thoả mãn với phương án của anh vì phần diện tích còn thừa ra anh cho nó vào 1 chỗ ,kích thước của phần thừa là đáng kể so với kích thước của khung mà trong video ta không thấy có chỗ nào phồng lên.Thực tế để thành công được thí nghiệm này cần có sự tính toán .
Có lẽ vấn đề nên kết thúc ở đây ,dù quan điểm của anh là biến dạng dẻo hay của em là diện tích hình chữ nhật sau tăng lên thì đều quy chung lại :diện tích vẫn được bảo toàn ,có sự vô lí ở video là do vật liệu và môi trường thực nghiệm không lí tưởng .Em xin hết !

bestherbatr
18-02-2011, 02:45 PM
Mình nghĩ để làm được thủ thuật đó thì không cần giấy cứng hay dẻo đâu, cái đó cũng dễ hiểu thôi mà nhưng khó giải thích.

(http://herbalmaleenhancementinfo.org/)

tomjk_s2_SHINee
05-10-2011, 01:47 PM
Nếu không phải chất liệu dẻo vẫn có thể làm được
mình đã thử rồi mà
đơn giản vì ban đầu ghép 2 chữ L với nhau thì diện tích bằng đúng diện tích của khoảng trống
nhưng khi đổi chỗ 2 miếng kia thì chiều rộng tăng thêm còn chiều dài giảm đi, cánh ghép 2 miếng chữ L cũng thay đổi nên tạo ra khoảng trống thừa đó
mọi người nhìn kĩ là thấy mà ~^.^~

Noa
16-10-2011, 05:29 PM
Đọc các tranh luận của mọi người làm tớ nhớ lại cái đề bài thi học sinh giỏi toán hồi lớp 5, cũng có 1 bài dùng mẹo tương tự như thế này để lừa các bé :)). Đại ý là phân chia một hình ban đầu (Vuông, tam giác,...) thành nhiều mảnh nhỏ và sau đó ghép lại dưới 1 hình dạng khác (Tam giác, hình vuông,...) mà sau khi tính lại theo các công thức toán học thì diện tích có vẻ như bị thay đổi.
Bài này hồi đấy phần lớn các bé tham gia đều bị lừa, mình thì ko bị nhưng do chậm chạp nên chưa kịp giải thích xong câu đấy :">

Cái này tớ chả cần quan tâm là làm = vật liệu, hình dạng hay cắt theo tỉ lệ gì, nhưng có 1 điều quan trọng, cơ bản mà nếu ko để ý các bạn dễ bị ảo giác làm cho quên mất:
- Một vật trong điều kiện môi trường cơ bản, chất liệu ko có tính co dãn, thì dù ở bất cứ hình dạng nào diện tích (đối với vật dẹt - 2 chiều), khối tích đều là hằng số ko đổi.

Khi các bạn tiến hành thực nghiệm bài toán này - hoặc vẽ ra trên giấy, đừng quên rằng dù độ rộng các đường kẻ có nhỏ đến mấy thì chúng cũng ko phải là "đường thẳng một chiều" lý tưởng - là một hình chữ nhật với độ rộng cực nhỏ. Khi cắt bằng kéo dù sắc bén đến mấy thì vẫn sẽ có 1 lượng nhỏ diện tích ban đầu bị mất đi do sức ép của 2 lưỡi kéo làm cho vật cắt bị biến dạng (nén lại). Do vậy dù kết quả thu được là gì, cũng vẫn ko còn chính xác nữa. Muốn có kết quả chính xác, chỉ có thể giải thích thông qua mô phỏng trên máy tính mà thôi.

atlantic_fly
16-10-2011, 06:50 PM
Ngày lớp 5 em cũng nhớ mang máng 1 vài câu khá thú vị để mị dân kiểu như :
- có 2 người béo đi chung 1 cái ô nhỏ ,hỏi tại sao họ không bị ướt
- câu này nghe nói ở đâu thi lớp 1: 1 kg sắt và 1kg bông cái nào nặng hơn ,câu này khi nhỏ đáp án 1 kiểu lớn đáp án kiểu khác =))
Trả lời mấy câu kiểu này đúng thì sướng ,sai cũng đã ,được cười về sự ngu ngơ của mình .