PDA

View Full Version : Cựu học sinh trường Đào Duy Từ ở Đà Nẵngvnsyte
08-12-2010, 10:53 AM
Tôi là cựu học sinh trường Đào Duy Từ khóa 99-02 đang làm việc ở Đà Nẵng, ai là cựu học sinh trường ĐDT đang làm việc và học tập ở Đà Nẵng cùng gặp gỡ và nói chuyện

LANG DU
09-12-2010, 03:25 PM
hình như khóa 99-02 có bạn Giang (B11 - lớp cô Nghiêm Hà chủ nhiệm) cũng làm ở Đà Nẵng thì phải ;)

trinhnguyenpro
07-04-2011, 07:39 PM
Hi. Tôi học khóa 2000 - 2003. giờ làm ở quảng nam nè, có ai cùng khóa liên lạc nghe.