PDA

View Full Version : [10-13] C3 báo danh nào !AoTungChao
08-01-2011, 05:47 PM
Anh em C3 vô đây báo danh nhé. c:big_smile:

thanhkhoeo
08-01-2011, 05:53 PM
C3 giờ mói có topic à >>??? C3 mấy nam mấy nữ??? cô nào chủ nhiệm em ???

AoTungChao
08-01-2011, 05:56 PM
C3 giờ mói có topic à >>??? C3 mấy nam mấy nữ??? cô nào chủ nhiệm em ???

Có cả thảy 46 bạn nam hết. hi` c:big_smile: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ nhiệm dạy môn Toán. Lớp em hay lắm nhé có 3 giáo viên cùng tên.

thanhkhoeo
08-01-2011, 06:04 PM
ặc Lớp em fgif mà không một bóng hồng thế em

voimonster
08-01-2011, 08:45 PM
Học cùng với Lee à ? Vậy mà lại khai C4 .... ].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

vyna_candy
09-01-2011, 07:41 AM
Anh em C3 vô đây báo danh nhé. c:big_smile:

Hêy,nếu là học sinh của lớp C3 sao lại để tên lớp C4 và khóa học xa tít mù tắp vậy bạn hàng xóm c:nosebleed:
p/s:chúc lớp hàng xóm đông vui c:smile:Post ảnh nhiều để tớ cộng SP nhé c:big_smile:

c3daoduytu
09-01-2011, 05:21 PM
Anh em C3 vô đây báo danh nhé. c:big_smile:

thằng :o3 nào đây
lập cái pic như .......
tuấn anh à :-??

voimonster
09-01-2011, 08:41 PM
Trời ! Trong lớp học mà gọi nhau thế à ? ].:http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/http://photobucket.com/images/scared%20of%20santa/

[C7]LâmLe
28-01-2011, 11:19 AM
pic buồn thế, chả có gì vui...:D

c3daoduytu
28-01-2011, 10:01 PM
chả biết chủ píc có phải c3 ko nữa :-??
:-"

ThanhTrung_C4
28-01-2011, 11:16 PM
pic này chán wá, chả zui j cảc:confuse:

rongcon_cby
20-02-2011, 10:41 AM
c3 cai j dac biet nhat?

kenzie_a6
20-02-2011, 06:55 PM
khóa học là thời gian em học cấp 3 cơ, tức là 10-13 chứ không phải 91-94

LeeChongWei
20-02-2011, 08:17 PM
Úi giời ! Dạo này bận học quá không vô. Lớp mình chả đứa nào chịu vào . Bảo mấy đứa con gái nó cứ bĩu môi. Tức không chịu được .c:cool:

AoTungChao
20-02-2011, 08:51 PM
Chán thật . chả ma nào vào. c:cool:
mà lee là thằng nào thế ?

camap.cun
01-05-2011, 10:24 AM
sao chẳng thấy ai học c3 ở đây nhỉ?c:baffle:

camap.cun
01-05-2011, 11:27 AM
đây là toppic của c3.ai muốn biết thông tin gì thì cứ welcome nhé. thoăi mái luôn.
c:haha:c:haha:
Giới thiệu sơ qua 1 tí: c3 familly gồm có 45 thành viên. với sự hiện diện của 23girl xinh vs 22boy hot.
c:sweet_kiss:c:sweet_kiss:
giáo viên chủ nhiệm là cô Hiền dạy toánc:boss:
Sau đây là tên tuổi của các bậc anh tài c3.........c:byebye:c:byebye:
1.Trịnh Quốc Anh
biệt danh:????
2.Đường Xuân Tuấn Anh
biệt danh: tuấn chip
3.Hứa Thị Vân Anh
biệt danh:vân kún
4.Phạm Thế Cường
biệt danh:cường râu
5.Lương Văn Duy
biệt danh:duy mập
6.Lê Anh Dũng
biệt danh:dũng beo
7.Lê Quang Đạt
biệt danh:đạt to
8.Trịnh Quốc Dạt
biệt danh:đạt điếm
9.Hoàng Văn Đông
biệt danh:thiết mục nhĩ
10.Vũ Anh Đức____________lớp phó học tập
biêt danh:đức vương
11.Nguyễn Ngọc Đức
biệt danh:đức ku
12.Dương Thu Hà
biệt danh:Ông Lộc
13.Nguyễn Thị Hanh
biệt danh: hạnh siêu mẫu
14.Lê Thị Thuý Hằng
biệt danh:hằng hạt tiêu hay còn gọi là ô-la-fi-ca
15.Lê Thị Hiền.(it is me)
biệt danh:hiền cá mâp,hiền cún
16.Lê Trung Hiếu
biêt danh:????ko biết
17.Trịnh Thị Phương Hoa
biệt danh:hoa hâm
18.Lê Hữu Huy
biệt danh:huy béo
19.Đỗ Nhật Huyền
biêt danh:huyền tôm
20.Lê Thị Hương
biệt danh:hương còi
21.Lữ Thị Lan
biệt danh:đít vịt
22.Nguyễn Thị Linh
biệt danh:linh hamter
23.Bùi Thị Thanh Minh
biệt danh:minh kute
24.Nguyển Trọng Nguyên
biệt danh:nguyên lỗ
25.Nguyễn Thị Bảo Nhi
biệt danh:??????
26.Lê Kiều Oanh_______Lớp trưởng
biệt danh:pé oanh
27.Ngô Hoàng Phúc
biệt danh:????
28.Nguyễn Thị Hoài Phương
biệt danh:???????
29.Lê Thị Phương
biệt danh:???????
30.Đặng Thu Phương
biệt danh: ông thọ
31.Phạm Hồng Quân
biệt danh:quân lí
32.Nguyễn Ngọc Quỳnh________Bí Thư
biệt danh:quỳnh xinh
33.La Đúc Thanh
biệt danh:thanh xa đoạ
34.Nguyễn Văn Thoại
biệt danh:thoại cóc
35.Hoàng Thị Thanh Thuỷ
biệt danh:thuỷ nâu
36.Ngô Anh Thư
biệt danh:letter thư
37.Nguyễn Anh Tiến
biệt danh:let-tum
38.Ngô Văn Tiến
biệt danh:tiến say
39.Phạm Quỳnh Trang
biệt danh:trang nhện
40.Đào Thị Thu Trang
biêt danh:?????
41.Nguyễn Thuỳ Trang
biệt danh:trang ốc
42.Nguyễn Bạch Trà
biệt danh:trà béo
43.Hoàng Anh Tuấn
biệt danh: Ngô Bảo Châu
44.Nguyễn Anh Tuấn
biệt danh:nhị sĩ
45.Vũ Anh Tuấn
biệt danh:trạch


Chấm hếtc:byebye:c:byebye:c:byebye:c:byebye:

camap.cun
01-05-2011, 11:41 AM
lớp em có 45tv
23 girl vs 22 boy
cô chủ nhiệm là nguyễn thị thu hiền . dạy môn toán
c:big_smile:c:big_smile:c:big_smile:c:byebye:c:bye bye:c:byebye:
-----------------------------------------
c3 gồm 45 tv
23girl vs 22 boy
cô chủ nhiệm là cô nguyễn thị thu hiền.dạy môn toán
c:baffle:c:baffle:c:baffle:c:baffle:
c:haha:c:haha:c:haha:c:haha:
c:byebye:c:byebye:c:byebye:
-----------------------------------------

Chán thật . chả ma nào vào. c:cool:
mà lee là thằng nào thế ?
ai đây nhỉ?học c3 ko?
-----------------------------------------

c3 cai j dac biet nhat?

c3 đặc biệt nhất là
hội tụ đầy đủ các bậc anh tài
nhiều girl xinh vs hot boy
c:big_smile:c:big_smile:c:big_smile:

notmaichin
02-05-2011, 06:30 PM
Xin chào các bạn C3.
Người giới thiệu cũng khá vất vả trong việc viết tên nhỉ ?c:byebye:
Nếu như có thêm ảnh nữa thì thật tuyêt.!
Hình như thiếu ngày sinh !
(mình nghỉ lại ko nên !)

thanhkhoeo
02-05-2011, 06:53 PM
dũng beob học đc không bạn

KellyTran
03-05-2011, 09:04 AM
Lập 1 topic vs 1 câu nói..... =))

KellyTran
03-05-2011, 09:17 AM
LâmLe;188768']pic buồn thế, chả có gì vui...:D

gớm cái topic lớp ôg thì cũg ra gì? Del m.nó đi !c:byebye:
-----------------------------------------
@camap:lớp c sĩ số đồg đều nhẩy ?

duy dai ca
03-05-2011, 03:36 PM
Năm ngoái Cô Vân khen khối lớp 10 ngoan ngoãn, giờ lại đến thời kì đánh nhau. Nản

camap.cun
04-05-2011, 07:39 AM
dũng beo học cũng bình thường thôi bạn ak
chắc năm nay được lên lớp thôi

camap.cun
04-05-2011, 07:42 AM
chẳng sao cả
c:doubt:c:doubt:c:doubt:

camap.cun
04-05-2011, 07:50 AM
lớp đáng ra là có 23nam 23 nữ kia.
nhưng mà tại cái thằng Huy ken đang học dược nửa học kì thì lại bỏ
vậy nên dân số mới chênh lệch ntn
c:confuse:c:confuse:

thanhkhoeo
04-05-2011, 12:59 PM
Nè năm ngoái hắn học tốt vui vẻ hoà đồng chỉ tội đánh nhau mà bị lưu ban chán

kẻ xấu
04-05-2011, 01:04 PM
Yeah. Post ảnh và thông tin của c3, số điện thoại và cả yahoo nữa.

Chỉ cần girl xinh thôi là được

camap.cun
04-05-2011, 11:37 PM
ừk năm nay dũng beo cũng như thế vẫn tham gia 1 vài vụ đánh nhau nhưng mà nhà trường ko biết
với lại lưu ban 1 năm rồi cũng phải biết điều chứ. năm nay mà tiếp tục như năm ngoái nữa thìc:tire:c:tire:c:tire:
c:too_sad:c:too_sad:

kyu_SJ^^
30-05-2011, 04:44 PM
chẹp thế là C3 hậu bối đã cóa topic riêng keke thế C3 khóa trước có được đăng kí vào đây không nhỉ =))

—¤÷¤* ߀ߵ *¤÷¤—
12-07-2011, 02:16 PM
Tuấn fích ơi, ID 4rum của cậu là j thế

chopstick
13-07-2011, 01:59 PM
hơi bị nghi ngờ tên này đây c:doubt:

[1st]...kOj-DknY
04-09-2011, 01:27 AM
ách xì .. đột nhiên ta bị ách xì ... không bít kẻ nào nói xấu ta...
-----------------------------------------

đây là toppic của c3.ai muốn biết thông tin gì thì cứ welcome nhé. thoăi mái luôn.
c:haha:c:haha:
Giới thiệu sơ qua 1 tí: c3 familly gồm có 45 thành viên. với sự hiện diện của 23girl xinh vs 22boy hot.
c:sweet_kiss:c:sweet_kiss:
giáo viên chủ nhiệm là cô Hiền dạy toánc:boss:
Sau đây là tên tuổi của các bậc anh tài c3.........c:byebye:c:byebye:
1...>>>
6.Lê Anh Dũng
biệt danh:beo đẹp trai
...>>45Chấm hếtc:byebye:c:byebye:c:byebye:c:byebye:
c:boss: c:boss: c:boss: c:boss: c:boss: c:boss: