PDA

View Full Version : Cần nơi học thêm Văn , sử , địathanhkhoeo
10-02-2011, 10:56 AM
Ai biêt chỗ nào học tốt thì giúp đỡ một tí nhé thanks trước

quyetnb
12-02-2011, 05:16 PM
không ai giúp bạn thành àk

Àk mà mày có bị điên không??? định thi khối c à c:beat_brick:c:beat_brick: