PDA

View Full Version : Bí quyết để viết chữ đẹpVoi
28-02-2011, 09:41 PM
Nhiều người học rất giỏi nhưng chữ lại khá xấu ! Em đã thấy được một số bạn làm văn rất hay giống Voi( chém tí cho vui ! ) nhưng được điểm thấp vì cô không dịch nổi do mắt đã kém !
Vì thế em lang thang trên mạng thấy cái này khá có ích nên post cho mọi người xem !
Mong rằng nó sẽ giúp ích phần nào !
1. Để viết đẹp phải dựa trên cơ sở nét sổ xuống và nét uốn tròn
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/1.gif

2. Tất cả những chữ nhỏ đều bắt đầu từ trên xuống
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/2.gif

3. Tất cả nét sổ xuống đều phải song song với nhau
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/3.gif

4. Tất cả những chữ cái tương tự nhau có chiều cao bằng nhau.

http://quilljar.users.btopenworld.com/p/4.gif
5. Tất cả những nét sổ xuống đều có khoảng các bằng nhau
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/5.gif

6. Khoảng cách giữa các từ rộng bằng một chữ “o”
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/6.gif

7. Chiều cao của chữ nhô lên ( ví dụ : chữ “h”) và chữ thụt xuống (ví dụ chữ “g”) không nên cao gấp đôi chữ cái nhỏ
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/7.gif

8. Chữ hoa không nên cao hơn chữ thường
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/8.gif

9. Các dòng khi viết phải đảm bảo chữ thụt xuống dòng trên và chữ nhô lên dòng dưới không chạm vào nhau.
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/9.gif

10. Những chữ kết thúc ở phía trên thì điểm nối với chữ tiếp theo thì nằm ngang
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/10.gif

11. Những chữ kết thúc ở phía dưới thì điểm nối với chữ tiếp theo nằm chéo lên
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/11.gif

12. Những chữ kết thúc bằng nét quay về bên trái thì tốt nhất là không nối vào chữ tiếp theo.
http://quilljar.users.btopenworld.com/p/12.gif

xoxodetoan
02-03-2011, 09:53 PM
Cảm ơn ! nhờ cái này mà em viết đẹp hơn ! c:big_smile: