PDA

View Full Version : Tổ chức lớp đối tượng đoàn đợt II năm học 2010 – 2011kẻ xấu
16-03-2011, 10:08 PM
........ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Thanh Hóa, ngày 7 tháng 3 năm 2011.


THÔNG BÁO
“ V/v tổ chức lớp đối tượng đoàn đợt II năm học 2010 – 2011”.


Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2011, được sự nhất trí của Đảng ủy, BGH, BTV Đoàn trường tổ chức lớp đối tượng đoàn đợt II năm học 2010 – 2011


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
- Phát triển đoàn viên mới là công việc thường xuyên của tổ chức cơ sở đoàn , việc phấn đấu để trở thành đoàn viên là nhu cầu của đông đảo thanh niên. Theo quy định của tổ chức đoàn, một thanh niên muốn trở thành đoàn viên phải tham gia lớp học đối tượng đoàn.
- Tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên nhận thức về đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giúp thanh niên hiểu biết về đoàn TNCS Hồ Chí Minh, củng cố phong trào đoàn và phát triển thanh niên, đưa tổ chức đoàn ngày một phát triển mạnh mẽ hơn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. ĐỐI TƯỢNG.
- Thanh niên ưu tú đã được giới thiệu của 36 chi đoàn.
2. TỔ CHỨC LỚP.
- LỚP A: Thanh niên các lớp khối 12 và thanh niên các lớp khối 11.
- LỚP B: Thanh niên các lớp khối 10.
( Danh sách lớp được niêm yết tại bảng tin văn phòng đoàn trường khu hiệu bộ và bảng tin trước sảnh nhà A).
3. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC.
- Hội trường tầng 3 khu hiệu bộ.
4. THỜI GIAN.
- Lớp A: Từ 7giờ 30 phút Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2011.
- Lớp B: Từ 14 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2011.
5. KINH PHÍ.
- Mỗi thanh niên nộp 10.000 tiền hồ sơ, nộp cho bí thư chi đoàn. Bí thư chi đoàn nộp về đoàn trường vào tiết 5 ngày 12 tháng 3 năm 2011.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức lớp đối tượng đoàn đợt II năm học 2010 – 2011, BTV đoàn trường yêu cầu bí thư các chi đoàn triển khai nghiêm túc.


TM.Ban Thường Vụ...........
Bí thư.....................
Nguyễn Hồng Sơn............