PDA

View Full Version : Những đường link tới các trang KARATEDO!ngayxua
03-11-2006, 09:38 PM
Việt Nam Karatedo:

http://www.vietnamkarate.com/

:))

ngayxua
03-11-2006, 10:00 PM
Karatedo thế giới
http://www.karatedo.co.jp/

Karatedo Doshinkan
http://www.doshinkan.com/

Karatedo Genwakai
http://www.genwakai.nl/

Karatedo Shorinji Ryu
http://www.uga.edu/karatedo/

Karatedo Shorinji Ryu Kenkokai
http://www.kenkokai.ch/

Karatedoyokoso
http://www.karatedoyokoso.nl/

Karatedo Shitokai
http://www.shitokai.com/

ngayxua
04-11-2006, 08:42 PM
Karatedo wadokai
http://www.wadokai.se/

Karatedo Wels
http://www.karatedo.at/

Karatedo lusis
http://www.karatedo.lt/

http://www.santafemarcial.com.ar/karate/karate-do.html

Karatedo sendo-ryu
http://www.sendo-ryu.com/

Karatedo orksj
http://www.orksj.org/

Karatedo gojukai
http://www.gojukai.be/

karatedoacademie
http://www.karatedoacademie.com/

Okinawan Karate-Do Union
http://www.oku.com/

http://karatedo.eds-gmbh.de/karatedo/standard/ui/home/index.asp