PDA

View Full Version : Danh sách các memb đậu đại học năm nay!haidh
01-08-2006, 04:57 PM
Sẽ update danh sách thường xuyên!
Những tên có mặt trong này đề nghị chuẩn bị tài chính khao anh em 1 thể!
Offline sắp tới nên có phần tuyên dương này nhẩy!
Ai có tin mừng đề nghị anh em cập nhật vào đây nhá
thịt chó đã sẵn sàng
rượu thì còn phải nói
nhanh nhanh anh em ơi
tiệc rượu đã sẵn sàng....