PDA

View Full Version : Tôi tán thànhhuynguyene2
12-08-2006, 04:16 AM
Mình tán thành việc trở thành tư thục vì:
- Tất cả mọi tiền của học sinh đóng đều được minh bạch và được sử dụng một cách hiệu quả cho học sinh đóng góp.
- Không có thành tích ảo
- Các thầy cô giáo phải tự làm giàu thêm kiến thức để dạy học sinh
và một số cái tốt nữa tôi chưa thể nói rõ
Với tất cả những cái đấy tôi nghĩ rằng rất tốt cho học sinh:vn:

ngayxua
12-08-2006, 07:42 AM
Mình tán thành việc trở thành tư thục vì:
- Tất cả mọi tiền của học sinh đóng đều được minh bạch và được sử dụng một cách hiệu quả cho học sinh đóng góp.
- Không có thành tích ảo
- Các thầy cô giáo phải tự làm giàu thêm kiến thức để dạy học sinh
và một số cái tốt nữa tôi chưa thể nói rõ
Với tất cả những cái đấy tôi nghĩ rằng rất tốt cho học sinh:vn:
:deokinh: Đúng vậy. Có thành tư thục thì học sinh lẫn thầy cô mới cố gắng hơn, chúng ta phải hoạt động như các trường tư thục của nước ngoài, tránh tình trạng chạy chọt điểm, bệnh thành tích. Tạo trường học như một tập đoàn, phải có cổ đông, các thầy cô, cán bộ trong trường phải đóng góp về mặt tài chính, như vậy mọi người mới tâm huyết vào công việc, lĩnh vực của mình hơn. :momong:

anhtob6
12-08-2006, 08:50 AM
Giải thích dùm em trường tư thục nghĩa là gì với . Có còn đc nhà nước cấp tiền nữa ko ( Đừng chê em kém hiểu biết nha )...!!!

ngayxua
12-08-2006, 10:24 AM
Giải thích dùm em trường tư thục nghĩa là gì với . Có còn đc nhà nước cấp tiền nữa ko ( Đừng chê em kém hiểu biết nha )...!!!
tư thục là do một cá nhân hoặc nhiều thành viên góp vốn lại, và học phí sẽ do trường đó đưa ra, nói chung là cũng răc rối lắm. :xiho: