PDA

View Full Version : sự thay đổi thời gian biểu và thời khóa biểu của trường ta.Candy
18-10-2008, 07:57 PM
bắt đầu từ sáng thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2008, nhà trường sẽ đi vào giờ học mùa đông là 7h15. còn thời khóa biểu sẽ thay đổi lần thứ nhất. vì vấn đề bản quyền thời khóa biểu của thầy khánh nên ko thể post lên đc (nói thầy thầy kiện chết). ai có nhu cầu cứ xuống khu nhà G để viết lại thời khóa biểu (nếu bạn ko kịp ghi trên lớp).