PDA

View Full Version : Sinh nhật cụ Đào.haidh
15-09-2007, 11:39 PM
15-9 là ngày sinh tháng đẻ của cụ College Đào Duy Từ nhà ta. Gần 80 tuổi chẵn mong cụ mau mau trẻ hóa đội ngũ, nâng cấp chất lượng, khắc phục quan liêu, sai phạm và gian lận để con cháu còn nở mặt nở mày. Chứ đi ra ngoài để con cháu của bác Hàm Rồng nó xem thường thì không nỡ!
Nhân dịp này reply luôn cho bài: "Bạn sẽ làm gì nếu là Hiệu trưởng Đào Duy Từ?"
Câu này không biết trả lời thế nào cho gọn, hẹn chú khi nào rỗi anh sẽ có bài điều tra:"Chất lượng Đào's mém đi xuống-thực trạng và giải pháp"
Anh xin cảm ơn!