PDA

View Full Version : B7 nhà choa ^^ !!!He0pr0_B7
26-05-2011, 10:37 AM
Thời gian ơi...xin một lần ngừng trôi....!!!

Những ngày cuối cùng của đời học sinh...!!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-103539_IMG_0361.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-103622_IMG_0362.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-103704_IMG_0363.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-103740_IMG_0364.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-103822_IMG_0367.jpg
Thầy Sơn :) !!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-103902_IMG_0368.jpgCô Bình :) !!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204551_IMG_0915.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104023_IMG_0373.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104057_IMG_0375.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104213_IMG_0377.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104253_IMG_0378.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104334_IMG_0381.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104537_IMG_0386.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104616_IMG_0387.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104701_IMG_0389.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-104834_IMG_0359.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-105151_IMG_0393.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-105226_IMG_0394.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-105306_IMG_0396.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/10/o/anhso-105346_IMG_0397.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204638_IMG_0916.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21702_IMG_0822.jpg
Việt có vẻ HOT ^^ !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205047_IMG_0905.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205000_IMG_0904.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204205_IMG_0911.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204411_IMG_0913.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204459_IMG_0914.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204729_IMG_0917.jpg


Cái bàn mình - chụm đầu vào hát Tiết Học Cuối Cùng, yêu quá :* !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204818_IMG_0902.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204911_IMG_0903.jpg


Châm và những người bạn ;)) !!! Mãi đến cuối năm mới chụp ảnh với lớp !!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205134_IMG_0906.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205221_IMG_0907.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205307_IMG_0908.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205357_IMG_0909.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-204118_IMG_0910.jpgChùm ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu Paul Smith :D !!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205946_IMG_0820.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21035_IMG_0819.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21700_IMG_0821.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21705_IMG_0823.jpg


Tùng handsome :-* !!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21658_IMG_0825.jpg

He0c0n_KFC
26-05-2011, 01:34 PM
thời áo trắng!!! hay quá nhỉ..:)

OnghuyQuoc_b7
26-05-2011, 05:41 PM
eo! nhìn hoa hâm với huyền diệu như bị phạt đứng bảng ác:haha:c:haha:

yldamax
26-05-2011, 05:46 PM
Cái chỗ cô He0 đứng ngày xưa là chỗ quen thuộc của anh Trung say.;)) .

He0pr0_B7
26-05-2011, 08:35 PM
Ảnh còn rất rất nhiều, nhưng chưa up lên hết được, toàn phải đợi đến nhà Hưng Nhái vì máy nhà tớ bị đơ đơ :( !!! Update ở trên đấy, xem cho hết nhá !!!


Có mỗi cái kính mà đứa lào cũng đeo lấy được !!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205948_IMG_0793.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205950_IMG_0794.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205953_IMG_0796.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205955_IMG_0797.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/20/o/anhso-205958_IMG_0798.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21000_IMG_0799.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21003_IMG_0800.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21012_IMG_0809.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21022_IMG_0814.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21025_IMG_0815.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21028_IMG_0816.jpg


Nhìn ta đây mí ngầu nè !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21030_IMG_0817.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21033_IMG_0818.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21937_IMG_0828.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-21939_IMG_0826.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211644_IMG_0830.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211655_IMG_0831.jpg


Chùm ảnh Đội Bóng Đào Duy Từ :) !!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211700_IMG_0833.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211703_IMG_0835.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211706_IMG_0836.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211709_IMG_0837.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211712_IMG_0838.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211715_IMG_0839.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211718_IMG_0840.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211722_IMG_0841.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211726_IMG_0842.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211730_IMG_0843.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211733_IMG_0844.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211733_IMG_0844.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211740_IMG_0846.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211743_IMG_0847.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211746_IMG_0848.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211750_IMG_0849.jpg


Thủ môn số 1 - Khánh D !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211804_IMG_0853.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211754_IMG_0850.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211757_IMG_0851.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211801_IMG_0852.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211808_IMG_0854.jpg


Cô Chủ nhiệm yêu quý :* !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211810_IMG_0856.jpg


Ông Huy Quốc ;)) !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211813_IMG_0869.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211815_IMG_0870.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211819_IMG_0871.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211822_IMG_0874.jpg


Kute thế !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211824_IMG_0875.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211828_IMG_0876.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211830_IMG_0877.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211900_IMG_0889.jpg

He0pr0_B7
26-05-2011, 09:30 PM
Lợi dụng lúc lên nộp tiền để chụp ảnh với thầy Tạo :) !!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211832_IMG_0878.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211834_IMG_0879.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211837_IMG_0881.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211839_IMG_0882.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211842_IMG_0883.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211854_IMG_0886.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110526/21/o/anhso-211857_IMG_0887.jpg

He0pr0_B7
27-05-2011, 11:29 AM
Ảnh Bế Giảng !!! - rất may là văn nghệ đã xong xuôi thì trời mới mưa ;)) !!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-111758_IMG_0919.jpg


Hoài béo tranh thủ làm hộp sữa :)) !!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-111906_IMG_0920.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112008_IMG_0921.jpgTrường ca Đào Duy Từ ...!!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112117_IMG_0922.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112226_IMG_0923.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112337_IMG_0924.jpgKhúc nhạc xưa :) !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112442_IMG_0925.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112558_IMG_0926.jpg


Tấm Cám thời hiện đại - B1 !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112653_IMG_0927.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112749_IMG_0928.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112903_IMG_0929.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-112942_IMG_0930.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113044_IMG_0931.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113313_IMG_0933.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113419_IMG_0934.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113527_IMG_0935.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113623_IMG_0936.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113723_IMG_0937.jpg


Mong đợi ngậm ngùi !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113820_IMG_0938.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-113915_IMG_0939.jpg


Kỉ niệm mái trường !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-114007_IMG_0940.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-114109_IMG_0941.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-114209_IMG_0942.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-114309_IMG_0943.jpg


http://farm3.anhso.net/upload/20110527/11/o/anhso-114410_IMG_0944.jpg

He0pr0_B7
29-05-2011, 09:16 AM
Trước khi đi ăn :

Cuồng nhiệt Cocacola =)) !!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085933_IMG_0216.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09021_IMG_0217.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09110_IMG_0218.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09200_IMG_0219.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09244_IMG_0220.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09703_IMG_0946.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09800_IMG_0947.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09906_IMG_0948.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091005_IMG_0949.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091102_IMG_0950.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091204_IMG_0951.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091305_IMG_0952.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085702_IMG_0210.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085747_IMG_0211.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085838_IMG_0212.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09334_IMG_0221.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09509_IMG_0223.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09418_IMG_0222.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09609_IMG_0224.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085933_IMG_0216.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09021_IMG_0217.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09110_IMG_0218.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09200_IMG_0219.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09244_IMG_0220.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09703_IMG_0946.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09800_IMG_0947.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09906_IMG_0948.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091005_IMG_0949.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091102_IMG_0950.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091204_IMG_0951.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091305_IMG_0952.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091409_IMG_0953.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091508_IMG_0954.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091610_IMG_0955.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091716_IMG_0956.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091822_IMG_0957.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-091925_IMG_0958.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092019_IMG_0959.jpg
Về nhà Tuấn ruồi :) !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085617_IMG_0209.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085702_IMG_0210.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085747_IMG_0211.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/08/o/anhso-085838_IMG_0212.jpgVới cầu thủ Bóng Đá Thanh Hoá !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092115_IMG_0960.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09334_IMG_0221.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092115_IMG_0960.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09509_IMG_0223.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09418_IMG_0222.jpg


Lên đường ra Hoàng Nhị Lan ( Chơi quá ! Đi bộ !!! ) !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-09609_IMG_0224.jpg

He0pr0_B7
29-05-2011, 09:52 AM
Hôm con gái trong lớp hẹn nhau mặc áo dài chụp ảnh :) !!! Hôm đấy có mỗi B7 mặc áo dài, thì còn mấy ngày nữa đâu !!!

http://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093028_14052011554.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093038_14052011555.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093021_14052011552.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093109_14052011566.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093148_14052011584.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093143_14052011583.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093104_14052011564.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093235_14052011605.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092937_09052011522.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093228_14052011604.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093318_14052011617.jpgLên lớp những ngày cuối...!!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092942_10032011208.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092948_14052011533.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092953_14052011534.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092930_09052011519.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-092957_14052011535.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093003_14052011536.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093009_14052011544.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093015_14052011546.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093044_14052011557.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093049_14052011560.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093053_14052011561.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093059_14052011563.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093113_14052011568.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093118_14052011570.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093123_14052011571.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093128_14052011574.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093133_14052011579.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093155_14052011586.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093200_14052011592.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093205_14052011593.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093211_14052011594.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093217_14052011602.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093222_14052011603.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093248_14052011610.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093248_14052011610.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093253_14052011612.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093301_14052011614.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093306_14052011615.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110529/09/o/anhso-093312_14052011616.jpg

kẻ xấu
29-05-2011, 10:05 AM
@ Heo : Post ảnh cho vào thẻ [hide] để cho dễ theo dõi. Với cả, chụp được ảnh của các thầy cô thì cho vào topic Album ảnh của thầy cô anh (http://www.daoduytu.edu.vn/forum/showthread.php?t=8768) hộ anh cái :x

I_l0v3_Kibum
30-05-2011, 11:10 AM
ui,b7 vui thế, mấy cái ảnh đội tóc giả mà ko thể nhịn cười được :))

Nhim"Dieu_b7
07-06-2011, 10:04 AM
c:cry:lớp mình ơi!khi tớ viết những dòng này la uyên lên đường vào nam rồi!tớ sẽ nhớ cậu ấy lắm.bây giờ mỗi sáng thức dậy thấy lòng trông trải vô cùng,chia tay đã gần 3 tuần rồi.............tớ nhớ các cậu lắm!!!!!!!!!!!!!c:cry:c:cry:

He0pr0_B7
07-06-2011, 10:21 AM
Tối qua đi tụ tập chia tay Uyên lùn, có 20 mạng thôi, nhưng mà vui lắm !!!

snow_b7
09-06-2011, 06:21 PM
quai bị... ỉm mất tăm cả tuần nay! chán như gián. hum chia tay U mà có đi đc đâu, làm nó phải mang kem qua cho mềnh. ôm con bạn lần cuối trước khi nó đi... huhu... ta nhớ mềnh lắm mềnh ợ!!! c:cry:

He0pr0_B7
15-06-2011, 10:04 AM
Tiếp vụ bế giảng :

Hoàng Nhị Lan c:hungry:!!!


http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09237_IMG_0225.jpghttp://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09335_IMG_0226.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09438_IMG_0227.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09534_IMG_0228.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09616_IMG_0230.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09703_IMG_0231.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09750_IMG_0233.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09832_IMG_0234.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-09924_IMG_0236.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091013_IMG_0237.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091053_IMG_0238.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091136_IMG_0239.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091239_IMG_0240.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091321_IMG_0241.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091404_IMG_0242.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091457_IMG_0243.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091549_IMG_0244.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091632_IMG_0245.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091713_IMG_0246.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091803_IMG_0247.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091845_IMG_0248.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-091929_IMG_0249.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092022_IMG_0250.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092105_IMG_0251.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092205_IMG_0252.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092249_IMG_0253.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092338_IMG_0254.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092427_IMG_0255.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092503_IMG_0256.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092543_IMG_0257.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092621_IMG_0258.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092704_IMG_0259.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092847_IMG_0261.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092933_IMG_0262.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093021_IMG_0263.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093058_IMG_0264.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093142_IMG_0267.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093224_IMG_0268.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093311_IMG_0269.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093357_IMG_0270.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-093441_IMG_0271.jpgc:big_smile: !!!

khoang lang
15-06-2011, 08:54 PM
tiếp tục đi mi.lớp còn ảnh sầm sơn nữa mà.hehehe

He0pr0_B7
24-06-2011, 03:24 PM
Post lên mà chả thấy mấy cái mặt mẹt của lớp thò vô đây c:confuse:!!!! Nản quá !!! Đợi thi xong ta post luôn !!!

L'Devil239
25-06-2011, 01:41 AM
http://farm3.anhso.net/upload/20110615/09/o/anhso-092847_IMG_0261.jpg
Nhìn Long c** giống bi rain phết..:D

Nhim"Dieu_b7
26-07-2011, 09:57 AM
giống đâu mà giống!làm gì có xe đạp riêng!c:big_smile:
-----------------------------------------
@ heo: post
ảnh hôm đi sầm sơn đi ng!