PDA

View Full Version : Olympic Đào Duy Từ - Kỳ 8/2011Braveheart7472
19-06-2011, 09:16 PM
Câu hỏi kỳ 8 này các bạn trẻ :x
Câu 1:Viết lại câu:
They have celebrated May Day regularly to revive the spirit of the working class
~~~> May Day....

Câu 2:Ba đường thẳng a,b,c ko đồng phẳng đôi một song song. Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 2 trong các đường thẳng này.

Câu 3:Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2?

Câu 4 Mặt trận tổ chức nào đã ra đời vào ngày sinh thứ 51 của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 5:2 nguyên tố nào phổ biến nhất trong lớp vỏ Trái Đất

Câu 6:Viết lại bằng mệnh đề ko xác định:
He was late again yesterday. This annoyed our teacher.

Câu 7:Gia Long năm thứ 3 là năm Dương Lịch nào?

Câu 8:Tính theo 12 con giáp, tháng 5 được gọi là tháng gì?

Câu 9:Tỉnh thành nào đã từng có tên gọi là Đông Kinh?

Câu 10:Giả sử kim phút và kim giây của đồng hồ đang gặp nhau tại 1 điểm, hỏi sau bao lâu chúng sẽ gặp nhau lần nữa?

Kỳ 8 đã kết thúc, và sau đây là đáp án

Câu 1:~~~> May Day has been celebrated by they regularly to revive the spirit of
the working class.

Câu 2: Câu này rất dễ phải ko các bạn, chỉ cần tưởng tượng 1 chút là ra. Cứ 2 đt song song thì có 1 mặt phẳng đi qua, 3 đt thì sẽ có 3 mặt phẳng.

Câu 3: Nước Mỹ.

Câu 4: Câu này rất dễ và đã có nhiều bạn trả lời đúng.

Mặt trận Việt Minh-19/5/41 do chính Bác sáng lập tại HNghị TW Đảng 8(10->19/5/41)

Câu 5: 2 nguyên tố phổ biến nhất trong lớp vỏ trái đất là Oxi và Silic, 2 chất này tiêu biểu có trong cát, mà cát thì nhiều vô kể.

Câu 6: ~~~> Our teacher,who was annoyed by the student's lateness again yesterday.

Câu 7: Vua Gia Long lên ngôi năm 1802, vì vậy năm thứ 3 là năm 1804.

Câu 8: Tính theo 12 con giáp, tháng 5 được gọi là tháng ngọ.

Câu 9: Đông Kinh là tên từ năm 1430 tới năm 1831 của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam hiện nay. Đông Kinh được phương Tây nói trại là Tonkin, để chỉ khu vực Bắc Kỳ (miền Bắc Việt Nam thời đó) .

Câu 10: Bài này có 2 cách giải:

Cách 1: Lập phương trình với ẩn là thời gian để 2 kim gặp nhau, sau đó giải như 1 bài toán chuyển động của 2 vật, nhưng điểm khác ở đây là chuyển động tròn đều.
Cách 2: Trong 1phút kim giây đi đc 1 vòng còn kim phút đi đc 1/60 vòng,cho nên trong 1 phút thì kim giây đi nhanh hơn kim phút 59/60 vòng. Sau 1 phút kim giây còn cách kim phút 1/60 vòng. Thời gian để 2 kim gặp nhau sẽ là 1 phút + 1/59 phút tức là 60/59 phút.


Sau đây là kết quả cuộc thi:
Smileeeee: 3 điểm
maihang_212: 4 điểm
gió mùa thu: 6 điểm
namnguyen: 6 điểm

Giải nhất kỳ này thuộc về gió mùa thu và 2 giải nhì thuộc về namnguyen và maihang_212. Xin chúc mừng tất cả các bạn.c:smile:

Smileeeee
20-06-2011, 05:57 PM
Câu 2 : 3 mặt phẳng vì cứ 2 đường thẳng thì cho 1 mặt phẳng -> có 3 cách chọn 2 đường thẳng
Câu 3 : Nước Đức
Câu 4 : Trung ương hội Người cao tuổi ( 6-6-1941)
Câu 5 : sắt (32,1% khối lượng vỏ trái đất), ôxy (30,1%)
Câu 8 : thìn
Câu 9 : Hà Nội
Câu 10 : sau 1/59 h vì từ 12h đêm đến 1h sáng gặp nhau 60 lần ( như bài toán trồng cây 2 đầu đường thì sẽ có 59 khoảng cách) -> 2 lần gặp cách nhau 1/59h

maihang_212
22-06-2011, 06:10 PM
Câu 1 : May Day has been celebrated regularly to revive the spirit of the working class
Câu 2 : 3 mặt phẳng vì cứ 2 đường thẳng thì cho 1 mặt phẳng -> có 3 cách chọn 2 đường thẳng
Câu 3 : Nước Đức
Câu 4 : Trung ương hội Người cao tuổi ( 6-6-1941)
Câu 5 : sắt (32,1% khối lượng vỏ trái đất), ôxy (30,1%)
Câu 7 : 1804
Câu 8 : thìn
Câu 9 : Hà Nội
Câu 10 : sau 12/11 h vì từ 12h đêm đến 12 h trưa gặp nhau 12 lần ( như bài toán trồng cây 2 đầu đường thì sẽ có 11 khoảng cách) -> 2 lần gặp cách nhau 12/11 h

thanhkhoeo
23-06-2011, 05:42 PM
Câu 2 3 mặt phẳng

Câu 3:Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ 2?
Nước Mỹ,từ nhữg năm 40-TKỷ XX

Câu 4Mặt trận tổ chức nào đã ra đời vào ngày sinh thứ 51 của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mặt trận Việt Minh-19/5/41 do chính Bác sáng lập tại HNghị TW Đảng 8(10->19/5/41)

Câu 5:2 nguyên tố nào phổ biến nhất trong lớp vỏ Trái Đất
Oxi và Fe.
Câu 6:Viết lại bằng mệnh đề ko xác định:
He was late again yesterday. This annoyed our teacher.
He was late again yesterday, which annoyed our teacher.

Câu 7:Gia Long năm thứ 3 là năm Dương Lịch nào?
Nhà Nguyễn bắt đầu từ năm 1802-do Nguyễn Ánh đứng đầu(Gia Long).Đây là năm Gia Long thứ nhất,từ đó ạn tính ra năm Glong thứ 3 nhé.

Câu 8:Tính theo 12 con giáp, tháng 5 được gọi là tháng gì?
Tháng Thìn.

Câu 9:Tỉnh thành nào đã từng có tên gọi là Đông Kinh?
Hà Nội.

Câu 10
sau 1 ' bài toán trở thành tính thời gian để kim giây đuổi theo kim phút biết quãng đường kim phút chạy trước là 1/60 vòng
đáp án
1'1+1/59''

namnguyen
24-06-2011, 07:16 PM
Câu 1:
~~~> May Day is the day that reveving the spirit of the working class.

Câu 2:
3
Câu 3:
Đức
Câu 4 :
19-05-1941 : mặt trận việt minh được thành lấp.
Câu 5:
2 nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất là oxi và cacbon
Câu 6::
He was late again yesterday. This annoyed our teacher.
Our teacher was very much annoyed about his delay
Câu 7:
Gia Long làm vua từ 1802 – 1820. Do đó năm Gia Long thứ 3 là năm 1804
Câu 8:
thìn
Câu 9:
Hà Nội
Câu 10:
Gọi X là số phút để 2 kim gặp nhau
Cứ 1 phút thì kim phút đi được 1/60 vòng đồng hồ
1 phút thì kim giờ đi được 1/(60x12) vòng
Do kim phút đi nhanh hơn nên 2 kim gặp nhau khi kim phút đã đi hơn được 1 quãng đường là 1 vòng so với kim giờ , ta có phương trình :
X/60 - X/720=1
Giải phương trình là ta có nghiệm