PDA

View Full Version : Thầy thuận dạy hoá =)) =)) không thể quêns2_Rain
14-07-2011, 09:19 PM
thấy thầy cô nào cũng co pic sao không có pic cho thầy thuận nhỉ ai đã từng học với thầy thì quên sao đượcc:big_smile:c:big_smile:c:big_smile:c:big_ smile:c:big_smile:c:big_smile: