PDA

View Full Version : các bạn chấm điểm thử mình bài nè đc hokuyt2ki
13-08-2011, 01:32 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xMS9jL2UvInagaMEY2ViZTU3MTA1NDAzNj NiYmVkOTFlOGFjM2JmMTmUsIC0MTMdUngWeBXAzfMO9IG5p4We BdUngHWeBXx1eXQdUnga2l8fDM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/y-niem-uyt-ki/IW80OZC7.html
-----------------------------------------
bài này nữa....
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8wNi81L2QvInagaMENWQ0MWQyOTmUsIC4ZD mUsIC2MDMxMzJiZDM1ZWZiMDlhOTNkNDUdUngWeBXAzfFNhdGF dUngIFBhmUsICnQgMXx1eXQdUnga2l8fDM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Satan-Part-1-uyt-ki/IW7FFU7W.html

Tester_B1
14-08-2011, 10:36 AM
08-11 ư, bạn học trường nào đấy, nghe cũng chất lượng đấy

uyt2ki
15-08-2011, 12:14 PM
mình hok học trường này...qua một lời giớ thiệu nên biết tới website này.hi tk bạn nha........
ak nghe thêm thử nữa nè:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8xMS85LzUvInagaMEOTUwMDQ1ZDE1NzmUsI CyNzJmZDYzMmMyNGRjZWRjMWUwNDAdUngWeBXAzfFRy4WeBdUn gRWeBiBjaOG6oXl8WeBmh5dDBwIFcUIbaBFLkEdUngQmFdUngZ F0gIGZ0LiAgdXl0LmcUIbaBpfHwz
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tron-chay-nhyt0p-E-A-Band-ft-uyt-ki/IW80OZEB.html

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8wNS80LzYvInagaMENDYzZDVlYjUwMzmUsI CwYmU1YzI5NTJhOGRiN2Y2NzRkZTkdUngWeBXAzfMSR4WeBdUn gTaSBoWeB2EgWeBeG6cUIbaB3QgdHLhdUng51pfG5oaXRvInag aMEmUsICCBmdC4gdXl0LWcUIbaBpfHwz

http://mp3.zing.vn/bai-hat/doi-hoa-mat-troi-nhitop-uyt-ki/IW7FF0BB.html

uyt2ki
16-08-2011, 05:22 PM
trường này ít người vào diễn đàn nghich wa nhỉ

Tester_B1
22-08-2011, 08:43 PM
trong diễn đàn cũng có 1 mem rap khá hay đấy, có khi gọi ra cho bạn làm quen nhỉ ;))

uyt2ki
26-08-2011, 09:43 PM
ai rap hay hả bạn ...oh đc như vậy thì còn gì bằng.......tớ tk trước na......