PDA

View Full Version : Website ngày nhà giáo VNhrockvn
15-11-2006, 09:59 AM
Bưu điện Hà Nội có một trang chuyên đề rất bổ ích nếu bạn muốn tìm kiếm kiến thức. Ở trang này có chuyên đề về ngày Nhà giáo VN với nhiều bài viết hay và rất cảm động.
http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/981120
Ngoài ra bạn có thể tham khảo các chuyên đề khác tại địa chỉ http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de