PDA

View Full Version : [Thảo luận] Trái tim xanh - Clip ý nghĩa



hrockvn
21-09-2011, 08:53 AM
Bỏ qua những điểm hơi bất hợp lý về các lời thoại, bỏ qua những thứ lặt tà vặt. Tập trung vào nội dung và ý nghĩa của câu chuyên thì quả thật là nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.


xKxRWv2jeqc


- Bạn ơi, trong quyển sách này có gì hay hông?
- Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình nghĩ bạn sẽ no bụng đấy.
Mình thực sự không thích cách giải quyết bằng việc bán sách (mình ghét bán sách vở). Nhưng quả thật là nó mang lại cho người xem sự rùng mình đến nổi da gà khi nghĩ lại cuộc sống hiện tại.