PDA

View Full Version : CÁCH SỬ DỤNG DÂY ĐỂ CỘT VÀ KẾT NỐI CÁC PHẦN CỦA TRẠIhuonglinh_1512
28-09-2011, 10:01 PM
Mọi người vào tham khảo nhá


Cách sử dụng dây để cột và kết nối các phần của trại (http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/649794)http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/1.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/2.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/3.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/4.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/5.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/6.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/7.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/8.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/9.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/10.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/11.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/12.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/13.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z393/hoacucdai2611/Forum%20D2T/14.jpg

hoacucdai2611
29-09-2011, 07:42 PM
Thật lòng mà nói thì up lên xong chả hiểu gì =))

huonglinh_1512
30-09-2011, 05:47 AM
hehe/ Em cũng có hiểu gì đâu chị. Nhiệm vụ sếp giao cho thì cứ up lên thôi.