PDA

View Full Version : [Hóa 10] Bài tập Hóa chương ISHINee
30-09-2011, 10:59 PM
Dưới đây là một số bài tập Hóa trên diễn đàn hocmai.vn, vài bạn tham gia giải nhưng một số chỗ e không hiểu lắm vì thế e quote về 4rum trường mình mong các anh chị giúp đỡ ^^


Bài 1: Anion X2- có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 3p6.Viết cấu hình e và sự phân bố e vào các ô lượng tử của nguyên tử nguyên tố X.


Cấu hình e đầy đủ X2- ==> X e giải ra là 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 nhưng lại có ý kiến phải trừ đi 2e, em nghĩ là "cộng" chứ sao lại "trừ".


Bài 2:Ba nguyên tố có tổng điện tích hạt nhân là 16+.Hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân giữa X và Y là 1 Tổng số e trong ion [X3Y]¯ là 32. Xác định tên 3 nguyên tố

Tổng số e trong ion [X3Y]¯ là 32
==> 3Px + Py + 1 = 32
Ai giải thích giùm cái pt này vớic:cry:

s2_Rain
01-10-2011, 08:24 AM
Dưới đây là một số bài tập Hóa trên diễn đàn hocmai.vn, vài bạn tham gia giải nhưng một số chỗ e không hiểu lắm vì thế e quote về 4rum trường mình mong các anh chị giúp đỡ ^^Cấu hình e đầy đủ X2- ==> X e giải ra là 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 nhưng lại có ý kiến phải trừ đi 2e, em nghĩ là "cộng" chứ sao lại "trừ".Tổng số e trong ion [X3Y]¯ là 32
==> 3Px + Py + 1 = 32
Ai giải thích giùm cái pt này vớic:cry:

em đi hỏi thầy Thuận hoặc thầy Hào thì xong luôn c:big_smile:c:big_smile:c:big_smile:
lớp 10 mình toàn chơi chả nhớ cái này học bao giờ. lại được thầy sáng dạy nữa chứ thôi rồi s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:

SHINee
01-10-2011, 11:23 AM
em đi hỏi thầy Thuận hoặc thầy Hào thì xong luôn c:big_smile:c:big_smile:c:big_smile:
lớp 10 mình toàn chơi chả nhớ cái này học bao giờ. lại được thầy sáng dạy nữa chứ thôi rồi s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:s:blah:

Quan trọng là em k học với thầy Thuận và cũng có nghe danh nhưng chẳng biết thầy nào là thầy Hào c:oh:

ܓܨOrion.p0n
01-10-2011, 11:52 AM
x2- là được cộng thêm 2e chứ. Nếu được nhận thêm e thì sẽ có dấu -, mất e sẽ có dấu +
x2- 3p6 <=> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 => 18 e - 2e =16e của x2=> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Tổng số e trong ion [X3Y]¯ là 32
=> 3Ex + Ey = 31
Ex + Ey + Ez = 16
Ex - Ey =1
Giải ra => Ex = 8, Ey=7
Ez=1.
Anh tính thế thui. Thực ra cũng học lâu òi nên sai cũng đừng track nhá :D

SHINee
01-10-2011, 03:47 PM
x2- là được cộng thêm 2e chứ. Nếu được nhận thêm e thì sẽ có dấu -, mất e sẽ có dấu +
x2- 3p6 <=> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 => 18 e - 2e =16e của x2=> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Tổng số e trong ion [X3Y]¯ là 32
=> 3Ex + Ey = 31
Ex + Ey + Ez = 16
Ex - Ey =1
Giải ra => Ex = 8, Ey=7
Ez=1.
Anh tính thế thui. Thực ra cũng học lâu òi nên sai cũng đừng track nhá :D

Ơ hơ, ở trên anh nói "cộng" sao chỗ dưới viết cấu hình e lại trừ đi ?c:surrender:
mà cái [X3Y]-- là công thêm 1 sao? chứ k phải là X3--, Y-- ? (cái này e cũng chưa học nên k nắm rõ lắm c:confuse:

Arina Taremuka
01-10-2011, 06:57 PM
c:surrender: hơ hơ.. dễ mà.. vì X2- nhận thêm 2 e => X sẽ phải trừ đi 2e để ra cấu hình ban đầu =.=
..
[X3Y]¯ có 32e . Trong 1 ptử [X3y] ban đầu sẽ có 31 e . Mà trong 1 phân tử [X3Y] lại có 3 X và 1 Y nên tổng số e là 3ex + ey=31..:))
=)) Hiểu chưa??

BlackSwan
01-10-2011, 11:34 PM
Dưới đây là một số bài tập Hóa trên diễn đàn hocmai.vn, vài bạn tham gia giải nhưng một số chỗ e không hiểu lắm vì thế e quote về 4rum trường mình mong các anh chị giúp đỡ ^^Cấu hình e đầy đủ X2- ==> X e giải ra là 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 nhưng lại có ý kiến phải trừ đi 2e, em nghĩ là "cộng" chứ sao lại "trừ".Tổng số e trong ion [X3Y]¯ là 32
==> 3Px + Py + 1 = 32
Ai giải thích giùm cái pt này vớic:cry:

cái đầu tiên là trừ đak do X2- đã đc nhận thêm 2e để tạo thành ion.cái thứ hai thì 3Px là số e có trong 3 nguyên tử X, Py là số e trong 1 nguyên tử Y(do số p=số e) còn cộng 1 thì do đây là ion âm

ܓܨOrion.p0n
02-10-2011, 01:40 PM
X +1e = X-
X - 1e = X+
e mang dấu -, thế thôi ==".