PDA

View Full Version : Cơ sở vật chất phòng học tại VTC AcademyVTCA
31-10-2011, 04:26 AM
Đối với bất cứ một cơ sở đào tạo nào, cơ sở vật chất cho các bạn học viên học tập, thực hành là rất quan trọng.
Với thế mạnh của Tập đoàn VTC, cộng với việc ứng dụng những công nghệ hiện đại, VTC Academy (http://academy.vtc.vn/trangchu.aspx) hiện là một đơn vị có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.
Mời các bạn xem một đoạn video ngắn về cơ sở vật chất của VTC Academy (http://academy.vtc.vn/trangchu.aspx)


khZsB8W_myk