PDA

View Full Version : Vào em giúp em với mọi người ơi, PlzzzJubi
31-10-2011, 03:47 PM
hehe s:hixx:
chả là em phải làm cái bài thuyết trình về 1 đồ vật bằng TA trước lớp
e chuẩn bị 1 bài đọc rồi chuẩn bị để nói cho lưu loát thôi, chứ không được cầm đọc, cầm outline thì ok ^^!
thế nên e posst lên đây cho các anh chị e vào xem thử, có chỗ nào sai ngữ pháp hay dùng từ thì sửa e vs. hjxx, T3 ngày mai ạk, e phải trình bày rồi. mà ăn chơi đú đởn phè phỡn bi giờ mới chịu làm c:sweat:
p/s: 18năm cuộc đời mới làm cái show and tell này nên các anh chị em, chú bác cứ chém nhiệt tình để em còn sửa ạ!! . c:sweet_kiss:

Hi everybody!!
My name is Linh, My full name is Nguyen Hoang Linh. I’m from Thanh Hoa.
Today, I’m going to show and tell you about my object. It’s a gift from my mother.
(show object)
Ok. Here is it. It’s a knitted dress. My mother made it for me not on my birthday or other occasion. She made it in the winter of two year ago. When I was grade 11. So that it looks like old.
I choosed it to show and tell you ‘cause I designed it and my mom made it depend on my idea.
The dress is pale blue – one of my favorite colors. It’s long over my thigh. And It’s made from wool. Decoration is very simple. There are many buttons, 13 ones and many diagonals along the body of dress. The collar so big and long. (show).. like this.. I think It’s cute and I love it. Keke. Although the dress was old but I still like wearing it. It keeps me warm in the winter. And it makes me feel like mother always by my side and hugged me. especially during this time. I have to live away from home to study at Hanoi Open University.
I love this dress. I even bought another new ones. But I'll still wear it because my mother knitted it for me. It has encouraged and reminded me to study better.
Finally, I feel very happy, touched and pround of my mom.
I have finished my presentation and now I’m ready to answer your questions. Please ^^!

Tiện thì ngó cái outine luôn cho e vs. c:byebye:

SHOW AND TELL OUTLINE
Mother’s gift
Presenter: Nguyen Hoang Linh
Class: A1K19
INTRODUCTION
I. Greeting
II. Introducing the object: A knitted dress
BODY
I. Reason to choose this object
- I designed it ^^! And My Mom made it for me
II. Description of the object
- Shape: Long
- Color: Pale blue
- Material: wool
- Decoration: Simple, have many diagonals and buttons along the body of dress, big collar.
III. Function
- Wear
- Keep me warm in the winter
IV. Origin
- Gift from my mom in the winter two year ago
V. Meaning
- My mother made it
- En courage and remind me to study better
CONCLUSION
- Final feeling: happy, pround, touched
- Ending the presentation
- Questions and answers

Mr.Loc
31-10-2011, 03:59 PM
Hi mọi người!
Tôi tên là Linh, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hoàng Linh. Tôi đến từ Thanh Hóa.
Hôm nay, tôi sẽ để hiển thị và cho bạn biết về đối tượng của tôi. Đó là một món quà từ mẹ tôi.
(hiển thị đối tượng)
Ok. Đây là nó. Đó là một chiếc váy dệt kim. Mẹ tôi đã làm cho nó không cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi hoặc dịp khác. Cô ấy đã làm cho nó trong mùa đông hai năm trước đây. Khi tôi là lớp 11. Vì vậy, nó trông giống như cũ.
Tôi chọn lựa nó để hiển thị và cho bạn biết vì tôi thiết kế và mẹ tôi đã làm cho nó phụ thuộc vào ý tưởng của tôi.
Chiếc áo là màu xanh nhạt - một trong những màu sắc ưa thích của tôi. Nó dài trên đùi của tôi. Và Nó được làm từ len. Trang trí là rất đơn giản. Có nhiều nút, 13 người thân và các đường chéo nhiều dọc theo cơ thể của trang phục. Cổ áo quá lớn và dài. (hiển thị) .. này .. Tôi nghĩ dễ thương và tôi thích nó. Keke. Mặc dù chiếc váy cũ nhưng tôi vẫn thích mặc nó. Nó giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông. Và nó làm cho tôi cảm thấy như mẹ luôn luôn ở bên cạnh tôi và ôm tôi. đặc biệt là trong thời gian này. Tôi phải sống xa nhà nghiên cứu tại Đại học Mở Hà Nội.
Tôi thích trang phục này. Tôi thậm chí còn mua một cái mới. Nhưng tôi vẫn sẽ mặc nó vì mẹ tôi dệt kim cho tôi. Nó đã khuyến khích và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn.
Cuối cùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động và tự hào của mẹ tôi.
Tôi đã hoàn thành bài thuyết trình của tôi và bây giờ tôi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của bạn. Xin vui lòng ^ ^!

GIA VÀ GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Món quà của mẹ
Người trình bày: Nguyễn Hoàng Linh
Class: A1K19
GIỚI THIỆU
I. Chào mừng
II. Giới thiệu các đối tượng: Một chiếc váy dệt kim
BODY
I. Lý do để lựa chọn đối tượng này
- Tôi thiết kế nó ^ ^! Và người mẹ của tôi đã làm nó cho tôi
II. Mô tả của đối tượng
- Shape:
- Màu sắc: màu xanh nhạt
- Chất liệu: len
- Trang trí: Đơn giản, có nhiều đường chéo và các nút dọc theo cơ thể của chiếc váy, cổ áo lớn.
III. Chức năng
- Mang
- Hãy giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông
IV. Nguồn gốc
- Quà tặng từ mẹ tôi vào mùa đông hai năm trước
V. Ý nghĩa
- Mẹ tôi đã làm cho nó
- En can đảm và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn
KẾT LUẬN
- Cuối cùng cảm giác: hạnh phúc, tự hào, xúc động
- Kết thúc bài thuyết trình
- Các câu hỏi và câu trả lời

Jubi
31-10-2011, 04:01 PM
Hi mọi người!
Tôi tên là Linh, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hoàng Linh. Tôi đến từ Thanh Hóa.
Hôm nay, tôi sẽ để hiển thị và cho bạn biết về đối tượng của tôi. Đó là một món quà từ mẹ tôi.
(hiển thị đối tượng)
Ok. Đây là nó. Đó là một chiếc váy dệt kim. Mẹ tôi đã làm cho nó không cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi hoặc dịp khác. Cô ấy đã làm cho nó trong mùa đông hai năm trước đây. Khi tôi là lớp 11. Vì vậy, nó trông giống như cũ.
Tôi chọn lựa nó để hiển thị và cho bạn biết vì tôi thiết kế và mẹ tôi đã làm cho nó phụ thuộc vào ý tưởng của tôi.
Chiếc áo là màu xanh nhạt - một trong những màu sắc ưa thích của tôi. Nó dài trên đùi của tôi. Và Nó được làm từ len. Trang trí là rất đơn giản. Có nhiều nút, 13 người thân và các đường chéo nhiều dọc theo cơ thể của trang phục. Cổ áo quá lớn và dài. (hiển thị) .. này .. Tôi nghĩ dễ thương và tôi thích nó. Keke. Mặc dù chiếc váy cũ nhưng tôi vẫn thích mặc nó. Nó giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông. Và nó làm cho tôi cảm thấy như mẹ luôn luôn ở bên cạnh tôi và ôm tôi. đặc biệt là trong thời gian này. Tôi phải sống xa nhà nghiên cứu tại Đại học Mở Hà Nội.
Tôi thích trang phục này. Tôi thậm chí còn mua một cái mới. Nhưng tôi vẫn sẽ mặc nó vì mẹ tôi dệt kim cho tôi. Nó đã khuyến khích và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn.
Cuối cùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động và tự hào của mẹ tôi.
Tôi đã hoàn thành bài thuyết trình của tôi và bây giờ tôi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của bạn. Xin vui lòng ^ ^!
c:angry:
hjxx. có cần dịch đâu. T tự làm chẵng lẽ còn không hiểu
đang hỏi xem có sai ngũ pháp hay cách dùng từ không cơ mà c:burn_joss_stick:

hoacucdai2611
31-10-2011, 04:16 PM
Ngu ý của chị =.=

Hi everybody!!
My name is Linh, My full name is Nguyen Hoang Linh. I’m from Thanh Hoa.
Today, I’m going to show and tell you about my object. It’s a gift my mother gave me.
(show object)
Ok. Here is it. It’s a knitted dress. My mother made it for me not on my birthday or other occasionschị nghĩ là thêm "s" =.= chả biết đúng không nữa =)). She made it 2 years ago in winter. When I was grade 11. So that it looks like old.
I chose it to show and tell you ‘cause I designed it and my mom made it depend on my idea.
The dress is pale blue – one of my favorite colors. It’s long over my thigh. And It’s made ofhình như rứa =)) wool. Decoration is very simple. There are many buttons, 13 ones and many diagonals along the body of dress. The collar is so big and long. (show).. like this.. I think It’s cute and I love it. Keke. Although the dress is răng lúc thì hiện tại, lúc thì quá khứ ri iêm :(( old but I still like wearing it. It keeps me warm in the winter. And it makes me feel like mother always by my side and hugs me. Especially during this time, I have to live away from my home to study at Hanoi Open University.
I love this dress. I even bought another new ones. But I'll still wear it because my mother knitted it for me. It has encouraged and reminded me to study better.
Finally, I feel very happy, touched and proud of my mom.
I have finished my presentation and now I’m ready to answer your questions. Please ^^!Cụ yêu c:sweet_kiss:Hi mọi người!
Tôi tên là Linh, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hoàng Linh. Tôi đến từ Thanh Hóa.
Hôm nay, tôi sẽ để hiển thị và cho bạn biết về đối tượng của tôi. Đó là một món quà từ mẹ tôi.
(hiển thị đối tượng)
Ok. Đây là nó. Đó là một chiếc váy dệt kim. Mẹ tôi đã làm cho nó không cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi hoặc dịp khác. Cô ấy đã làm cho nó trong mùa đông hai năm trước đây. Khi tôi là lớp 11. Vì vậy, nó trông giống như cũ.
Tôi chọn lựa nó để hiển thị và cho bạn biết vì tôi thiết kế và mẹ tôi đã làm cho nó phụ thuộc vào ý tưởng của tôi.
Chiếc áo là màu xanh nhạt - một trong những màu sắc ưa thích của tôi. Nó dài trên đùi của tôi. Và Nó được làm từ len. Trang trí là rất đơn giản. Có nhiều nút, 13 người thân và các đường chéo nhiều dọc theo cơ thể của trang phục. Cổ áo quá lớn và dài. (hiển thị) .. này .. Tôi nghĩ dễ thương và tôi thích nó. Keke. Mặc dù chiếc váy cũ nhưng tôi vẫn thích mặc nó. Nó giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông. Và nó làm cho tôi cảm thấy như mẹ luôn luôn ở bên cạnh tôi và ôm tôi. đặc biệt là trong thời gian này. Tôi phải sống xa nhà nghiên cứu tại Đại học Mở Hà Nội.
Tôi thích trang phục này. Tôi thậm chí còn mua một cái mới. Nhưng tôi vẫn sẽ mặc nó vì mẹ tôi dệt kim cho tôi. Nó đã khuyến khích và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn.
Cuối cùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động và tự hào của mẹ tôi.
Tôi đã hoàn thành bài thuyết trình của tôi và bây giờ tôi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của bạn. Xin vui lòng ^ ^!

GIA VÀ GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Món quà của mẹ
Người trình bày: Nguyễn Hoàng Linh
Class: A1K19
GIỚI THIỆU
I. Chào mừng
II. Giới thiệu các đối tượng: Một chiếc váy dệt kim
BODY
I. Lý do để lựa chọn đối tượng này
- Tôi thiết kế nó ^ ^! Và người mẹ của tôi đã làm nó cho tôi
II. Mô tả của đối tượng
- Shape:
- Màu sắc: màu xanh nhạt
- Chất liệu: len
- Trang trí: Đơn giản, có nhiều đường chéo và các nút dọc theo cơ thể của chiếc váy, cổ áo lớn.
III. Chức năng
- Mang
- Hãy giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông
IV. Nguồn gốc
- Quà tặng từ mẹ tôi vào mùa đông hai năm trước
V. Ý nghĩa
- Mẹ tôi đã làm cho nó
- En can đảm và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn
KẾT LUẬN
- Cuối cùng cảm giác: hạnh phúc, tự hào, xúc động
- Kết thúc bài thuyết trình
- Các câu hỏi và câu trả lời

Cú gồ dịch à cưng c:surrender:

Pisces
31-10-2011, 05:44 PM
Mấy chỗ cần sửa:
- (x) các đoạn in nghiêng: Những chỗ này cần thay đổi cấu trúc hoặc sửa đổi, xem lại ý nghĩa.
- (những từ in đậm): Cần thêm vào hoặc có thể xem xét để thay thế.
- những từ gạch chân: là chia thì sai hoặc dùng sai giới từ.


Hi everybody!!
(1) My name is Linh, My full name is Nguyen Hoang Linh. I’m from Thanh Hoa.
(2) Today, I’m going to show and tell you about my object. It’s a gift from my mother.
(show the object)
Ok. Here is it. It’s a knitted dress. (3)My mother made it for me not on my birthday or other occasion. She made it in the winter of two year ago. When I was grade 11. So that it looks like old.
(4) I choosed it to show and tell you ‘cause I designed it and my mom made it depend on my idea.
The dress is pale blue – one of my favorite colors. (5)It’s long over my thigh. And It’s made from wool. (6)(The) Decoration is very simple. There are many buttons, 13 ones(/of them) and many diagonals along the body of dress. The collar (is) so big and long. (show).. like this.. I think It’s cute and I love it. Keke. Although the dress was old but I still like wearing it. It keeps me warm in the winter. And it makes me feel like mother (is) always by my side and hugged(hugging) me - especially during this time, I have to live away from home to study at Hanoi Open University.
I love this dress.(7) I even bought another new ones, but I'll still wear it because my mother knitted (/made) it for me. (8)It has encouraged and reminded me to study better.
Finally, I feel very happy, touched and proud of my mom.
I have finished my presentation and now I’m ready to answer your questions. Please ^^!
Fixed:
1 - Trong văn nói thì câu nên diễn đạt theo phong thái tự nhiên hơn, và cả nói lẫn viết, hạn chế lặp đi lặp lại một kiểu cấu trúc. Thông thường nếu để giới thiệu tên thì nên giới thiệu họ tên đầy đủ trước (phần này là khuyến khích sửa thôi, ko phải bắt buộc):

My name is Nguyen Hoang Linh and I'm from Thanh Hoa. You can just call me Linh for short.


2 - Câu này cũng nên dùng phong cách văn nói: ngắn gọn (đi thẳng vào vấn đề), dễ hiểu, thân mật hơn (đoạn trong ngoặc có thể bỏ vì ko cần thiết):

Today, I'm gonna (show and) tell you about a gift [from my mother/my mother gave me].


3 - Cấu trúc cần lưu ý: look like + [noun] hoặc look + [adj]
Nếu sửa lại dùng các câu như cũ:

My mother made it for me not for my birthday or any other special occasion. She made it [in the winter] [two year ago] (2 cụm này có thể đổi chỗ cho nhau mà ko làm thay đổi ý nghĩa, tương tự như khi nói trong tiếng Việt: đc làm vào mùa đông 2 năm trước/ được làm 2 năm trước vào mùa đông) when I was in the 11th grade. So it looks old (better: That's why it looks old).
Nếu để diễn đạt logic hơn:

My mother made it when I was in 11th grade, not for my birthday or any special occasion, just to keep me warm in that (the) winter. It was 2 years ago, that's why it looks quite old.


4 - Có thể chỉ sửa lại động từ choose (nhưng nên chia ở thì hiện tại/hiện tại tiếp diễn - do lúc này vẫn đang diễn ra presentation):

I'm choosing it to.../ I choose it to....

Hoặc tốt hơn là nên biến câu theo dạng như sau:

The main reason [why it's so special to me]/[why I choose it to show you] (có thể chọn 1 trong hai hoặc cả 2 để nhấn mạnh thêm sự đặc biệt của cái áo - váy nếu theo đúng như nghĩa của từ "dress"), is because my mother made it [depend on] (dùng according to thì chuẩn hơn) my idea.


5 - Câu này không chuẩn về mặt ý nghĩa. Để diễn đạt độ dài chiếc áo thì nên dùng 1 trong 2 kiểu sau:

It's an over-thigh dress. - (Nó là 1) chiếc áo dài quá đùi.
Its length is over my thighs. - Chiều dài của nó vượt quá bắp đùi của tôi.


6 - Câu này có thể đơn giản chỉ thêm giới từ xác định "the" để thể hiện là cách trang trí của chiếc áo đang đc nói đến. Hoặc có thể về mặt ý nghĩa thì em muốn nói như sau:

[You can see that] The pattern (Its pattern) is very simple. - [Các bạn có thể thấy là] Hoạ tiết (hoa văn) của nó rất đơn giản.


7 - Câu này là ko chuẩn về mặt ý nghĩa (câu đó dịch ra có nghĩa là: Thậm chí tôi đã mua thêm những cái mới nữa, nhưng..., trong khi ý nghĩa cần diễn đạt là: Mặc dù tôi có mua thêm vài cái áo mới nữa, nhưng...):

Even though/Although I have bought some new ones, I still ...


8 - Câu này nên chia ở thì hiện tại đơn (dùng thì hoàn thành ko hẳn là sai nhưng có một luật bất thành văn: hạn chế dùng thì hoàn thành nếu ko thật sự cần thiết để tránh làm phức tạp câu văn): It encourages and reminds me to study better.


- Câu cuối cùng: ko phù hợp lắm về mặt ý nghĩa, bởi đến đó chưa phải là kết thúc phần diễn thuyết (phần trả lời câu hỏi vẫn nằm trong phần presentation):

My presentation is going to end here...

Jubi
31-10-2011, 08:46 PM
ối giời ơi. s:drool:
Thanks chị pis tợn s:lala:
hí hí
may mà có chị sửa lỗi cho
Chụt chụt chụt c:sweet_kiss:
moak moak c:sweet_kiss:
chút chít chụt chịt c:sweet_kiss:

L'Devil239
01-11-2011, 07:41 PM
Hi mọi người!
Tôi tên là Linh, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hoàng Linh. Tôi đến từ Thanh Hóa.
Hôm nay, tôi sẽ để hiển thị và cho bạn biết về đối tượng của tôi. Đó là một món quà từ mẹ tôi.
(hiển thị đối tượng)
Ok. Đây là nó. Đó là một chiếc váy dệt kim. Mẹ tôi đã làm cho nó không cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi hoặc dịp khác. Cô ấy đã làm cho nó trong mùa đông hai năm trước đây. Khi tôi là lớp 11. Vì vậy, nó trông giống như cũ.
Tôi chọn lựa nó để hiển thị và cho bạn biết vì tôi thiết kế và mẹ tôi đã làm cho nó phụ thuộc vào ý tưởng của tôi.
Chiếc áo là màu xanh nhạt - một trong những màu sắc ưa thích của tôi. Nó dài trên đùi của tôi. Và Nó được làm từ len. Trang trí là rất đơn giản. Có nhiều nút, 13 người thân và các đường chéo nhiều dọc theo cơ thể của trang phục. Cổ áo quá lớn và dài. (hiển thị) .. này .. Tôi nghĩ dễ thương và tôi thích nó. Keke. Mặc dù chiếc váy cũ nhưng tôi vẫn thích mặc nó. Nó giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông. Và nó làm cho tôi cảm thấy như mẹ luôn luôn ở bên cạnh tôi và ôm tôi. đặc biệt là trong thời gian này. Tôi phải sống xa nhà nghiên cứu tại Đại học Mở Hà Nội.
Tôi thích trang phục này. Tôi thậm chí còn mua một cái mới. Nhưng tôi vẫn sẽ mặc nó vì mẹ tôi dệt kim cho tôi. Nó đã khuyến khích và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn.
Cuối cùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động và tự hào của mẹ tôi.
Tôi đã hoàn thành bài thuyết trình của tôi và bây giờ tôi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của bạn. Xin vui lòng ^ ^!

GIA VÀ GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Món quà của mẹ
Người trình bày: Nguyễn Hoàng Linh
Class: A1K19
GIỚI THIỆU
I. Chào mừng
II. Giới thiệu các đối tượng: Một chiếc váy dệt kim
BODY
I. Lý do để lựa chọn đối tượng này
- Tôi thiết kế nó ^ ^! Và người mẹ của tôi đã làm nó cho tôi
II. Mô tả của đối tượng
- Shape:
- Màu sắc: màu xanh nhạt
- Chất liệu: len
- Trang trí: Đơn giản, có nhiều đường chéo và các nút dọc theo cơ thể của chiếc váy, cổ áo lớn.
III. Chức năng
- Mang
- Hãy giữ cho tôi ấm áp trong mùa đông
IV. Nguồn gốc
- Quà tặng từ mẹ tôi vào mùa đông hai năm trước
V. Ý nghĩa
- Mẹ tôi đã làm cho nó
- En can đảm và nhắc nhở tôi học tập tốt hơn
KẾT LUẬN
- Cuối cùng cảm giác: hạnh phúc, tự hào, xúc động
- Kết thúc bài thuyết trình
- Các câu hỏi và câu trả lời
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha: gúc gồ.. ôi trời ơi.. khê quá thèng em ơi =))

Snow
01-11-2011, 08:03 PM
;;) kết quả thế nào rồi . . hok phụ lòng a e 4r chứ :))

Jubi
01-11-2011, 08:47 PM
keke
thanks mọi người ợ, nhất là chị pis ạk :D. ai vào xem cũng thks luôn. Thanks chị dái luôn c:sweet_kiss:
hôm nay em làm được 8 trong nhóm 10 ng` hôm nay có 2 con 8 thôi s:sway:
chụt chụt.. choẹt choẹt ... s:sing: