PDA

View Full Version : VTC Academy tuyển sinh tháng 11/2011VTCA
01-11-2011, 09:52 AM
Để đáp ứng yêu cầu học viên, VTC Academy sẽ tổ chức định kỳ hàng tháng 2 kỳ thi đầu vào và khai giảng vào cuối tháng đó. Cụ thể, lịch thi tháng 11/2011 như sau:

Đợt 1: 12/11/2011
Đợt 2: 26/11/2011

Môn thi: GMAT, IQ, Tiếng Anh.
GMAT và IQ thi bằng Tiếng Việt.

Đề thi gồm 20 câu, mỗi câu 1 điểm, thời gian làm bài 30 phút. Thí sinh được sử dụng máy tính cá nhân.

Lưu ý:

VTC Academy sẽ tổ chức buổi hướng dẫn thi trước ngày thi 1 ngày. Giờ hướng dẫn chi tiết sẽ được thông báo sau khi học viên đăng ký dự thi.
Kết quả thi tuyển sẽ được thông báo đến từng thí sinh và thông báo qua đường bưu điện trong vòng 7 ngày sau khi thi.

Để đăng ký dự thi, vui lòng liên hệ với các tư vấn viên theo thông tin dưới dây:
Ms. Trần Thị Thương Thùy
Email: thuongthuy.tran@vtc.vn
Cellphone: 0974 460 169
Yahoo: thuongthuyvtc

Ms. Nguyễn Mai Hương
Email: maihuong.nguyen@vtc.vn
Cellphone: 0124 764 2479
Yahoo: huong.nm_vtc

Ms. Phạm Thị Thuận
Email: thuan.pham@vtc.vn
Cellphone: 0983 139 966
Yahoo: thuanpt.vtca

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
TT CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ - VTC ACADEMY
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VTC Online – 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 6681 0042, 04 6681 0045, 04 6681 0041
Hotline: 0974 460 169, 0904 911 221, 0983 139 966
Website: http://academy.vtc.vn, Facebook: http://facebook.com/academy.vtc

Trân trọng!
VTC ACADEMY