PDA

View Full Version : Ảnh thi đấu HKPĐ môn bóng rổ 2011n0j_b0ng_10a8
24-11-2011, 03:22 PM
ở đây chỉ up những khoảnh khắc trong trận đấu thôi nhé. Còn muốn xem tất cả mời mọi người qua http://www.facebook.com/Bongmiinah?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.313705568646591.98042.100000214500918&type=3 và http://www.facebook.com/Bongmiinah?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.316967961653685.98541.100000214500918&type=1 nhé


Mở đầu bằng cái này đã.
Đây mới là sức mạnh thật sự!!! Trong suốt giải đấu, dù mệt mỏi, dù thất vọng, dù vui mưng, dù hạnh phúc, 3 tiếng Đào Duy Từ vẫn vang vọng trên khắp dân bóng rổ Hàm Rồng. 3 tiếng ấy, đơn giản là 3 tiêng ấy thôi, đã cho người ta biết được: Chúng ta là ai??? Chúng ta là ĐÀo Duy từ!!!!!!!!!!

b-tXbtevEz4


tiếp theo là show ảnh...xin nhắc lại...đây chỉ là một phần nhỏ trong album ảnh năm nay

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/166925_316971818319966_100000214500918_1510013_183 6856954_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/297693_313708965312918_100000214500918_1498969_547 044479_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/305243_316973928319755_100000214500918_1510040_381 03869_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/305797_313709595312855_100000214500918_1498994_128 055824_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/305797_313709595312855_100000214500918_1498994_128 055824_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/308516_313710478646100_100000214500918_1499019_109 3170949_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/309783_316974181653063_100000214500918_1510043_828 917528_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/309857_313706978646450_100000214500918_1498907_155 7084165_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/310871_316969844986830_100000214500918_1509990_994 201979_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/310932_316971491653332_100000214500918_1510010_141 5539029_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/311401_313706568646491_100000214500918_1498899_847 324018_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/311413_313706721979809_100000214500918_1498902_181 4792414_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/311418_313706631979818_100000214500918_1498900_200 8202591_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/312863_316974324986382_100000214500918_1510045_661 110535_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/313153_313710118646136_100000214500918_1499011_147 4760977_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/313548_313706231979858_100000214500918_1498889_103 5748973_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/315917_313709131979568_100000214500918_1498975_778 686885_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/316486_316968434986971_100000214500918_1509974_210 5644184_n.jpg

2 con ốp mình ta và đồng đội đang chạy ra yểm trợ

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/316687_316973778319770_100000214500918_1510038_205 1501513_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/316955_316973694986445_100000214500918_1510037_130 7326441_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/317154_313710648646083_100000214500918_1499023_180 9063267_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/317341_313710525312762_100000214500918_1499020_190 9509331_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/319215_316970068320141_100000214500918_1509993_118 7089418_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/320619_313706071979874_100000214500918_1498886_207 7824646_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/374714_313709228646225_100000214500918_1498979_139 8297658_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/374803_316970368320111_100000214500918_1509995_152 0026521_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/376425_316968314986983_100000214500918_1509973_107 262111_n.jpg


http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/377723_313710161979465_100000214500918_1499012_101 6254692_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/380240_313706695313145_100000214500918_1498901_686 003181_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/380301_313709078646240_100000214500918_1498973_959 053777_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/381065_313706311979850_100000214500918_1498893_160 6815046_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/381462_313710611979420_100000214500918_1499022_134 4994908_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/382713_313706418646506_100000214500918_1498896_448 613073_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/384237_316971368320011_100000214500918_1510009_279 742921_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/384248_313706471979834_100000214500918_1498898_132 6628472_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/386089_316968081653673_100000214500918_1509971_143 2947999_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/386799_313709195312895_100000214500918_1498978_371 687447_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/389059_313706131979868_100000214500918_1498887_103 7654535_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/389101_316973874986427_100000214500918_1510039_188 6919443_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/389390_313710701979411_100000214500918_1499024_648 91417_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/389522_316971144986700_100000214500918_1510005_139 2884344_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/389569_316970018320146_100000214500918_1509992_171 7321775_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/391760_313706271979854_100000214500918_1498891_996 273291_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/392358_313709158646232_100000214500918_1498976_341 915623_n.jpg

http://i724.photobucket.com/albums/ww248/bummie_photos/320730_267510629965902_100001209026400_871452_1223 492312_n.jpg


Nếu hứng lên tớ sẽ up tiếp :))

#06-Center
08-12-2011, 10:52 AM
Sao ko thấy mặt anh đông đâu hết hả em @@

n0j_b0ng_10a8
28-12-2011, 03:24 PM
còn nhiều nữa mà anh
nhưng trên Fb của chị quỳnh mới có anh ạ

rongcon_cby
12-01-2012, 06:02 PM
mua giai qua buồn 2 ak!!