PDA

View Full Version : Thông báo phát sách và syllabus môn XNA cho lớp GameVTCA
20-02-2012, 11:17 AM
Từ hôm nay, 02/02/2012, VTC Academy sẽ phát sách và syllabus XNA cho các bạn học viên lớp Game.
Cụ thể, các bạn học viên lớp Game Development sẽ tiến hành nhận sách từ sáng hôm nay, ngày 02/02/2012.
Sách cho môn XNA tiếp theo của các bạn lớp Game Development là XNA Game Studio 4.0 Programming (PC, Windows Phone 7 and XBOX 360) do hai tác giả Tom Miller, Dean Johnson biên soạn.
Syllabus cho môn XNA cũng sẽ được phát kèm với sách. Ngoài sách giấy, các bạn còn được cấp một phiên bản Online miễn phí. Các bạn xem ở trang cuối cùng của sách để có thông tin về phiên bản Online nhé.
Bộ phận Giáo vụ sẽ phát sách cho các bạn từ sáng nay. Yêu cầu các bạn học viên lớp Game Development đi học đầy đủ để nhận được sách giáo trình.

http://i124.photobucket.com/albums/p17/hrockvn/67-79-05-6C-E8-78-AD-23-DA-11-6F-BD-2D-0E-D7-72.jpg
Nguồn... (http://vtcacademy.com/threads/190-Thong-bao-phat-sach-va-syllabus-mon-XNA-cho-lop-Game?goto=newpost)