PDA

View Full Version : Thông báo thay đổi lịch học và giảng viên môn GCD các lớp 3DVTCA
20-02-2012, 11:17 AM
Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Thìn, các bạn học viên lớp 3D sẽ bắt đầu môn buổi học đầu tiên với môn DCG - Design and Creation of Games. Giảng viên sẽ là anh Võ Bằng Phan
Theo lịch mới, buổi học DCG đầu tiên sẽ là vào thứ 5, ngày 02/02/2012. Giảng viên của môn DCG sẽ là anh Võ Bằng Phan.
Anh Võ Bằng Phan hiện là Phó Giám đốc công ty VTC Online, Giám đốc VTC Game Studio. Anh Phan rất muốn chia sẽ với các học viên VTC Academy thông qua các môn học cụ thể, về ngành game ở Việt Nam và những gì các bạn cần chuẩn bị để có thể thành công trong ngành này.

Anh Phan đã từng học tập và làm việc ở nhiều nước, tiêu biểu là tại trường Đại học Utrecht, Hà Lan.
Đính kèm 122 (http://vtcacademy.com/attachment.php?attachmentid=122)

Lịch học chi tiết các bạn có thể xem tại bảng tin trường hoặc liên hệ bộ phận Giáo vụ.
Ảnh đính kèm

http://www.daoduytu.edu.vn/jpg.gif 69-B1-5A-F0-C9-BA-B9-90-DA-9C-1A-D2-1C-B9-E0-57.JPG (http://vtcacademy.com/attachment.php?attachmentid=122&d=1327988798) (97.0 KB)
Nguồn... (http://vtcacademy.com/threads/184-Thong-bao-thay-doi-lich-hoc-va-giang-vien-mon-GCD-cac-lop-3D?goto=newpost)