PDA

View Full Version : So hot: Tường thuật trực tiếp phỏng vấn học bổngVTCA
02-03-2012, 09:31 AM
Phỏng Vấn Học bổng “Paving the path for innovations”

Hôm nay ngày 03/02/2012, tại TT Công Nghệ và Nội Dung Số - VTC Academy (http://forum.vtca.edu.vn/links.php?url=http://academy.vtc.vn) hiện đang diễn ra buổi phỏng vấn học bổng khóa 2. Mục đích học bổng là” Mở đường cho sự đổi mới” được “Quỹ đầu tư phát triển giáo dục VTC” dành cho các học viên khóa 2011 của VTC Academy nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành CNTT và truyền thông.

Nhóm phóng viên chúng tôi xin gửi đến các bạn những hình ảnh nóng hổi nhất về buổi tường thuật này. Các bạn hãy liên tục update (F5) để có tin tức mới nhé


Nguồn... (http://forum.vtca.edu.vn/threads/238-So-hot-Tuong-thuat-truc-tiep-phong-van-hoc-bong?goto=newpost)